You dont have javascript enabled! Please enable it! Grindstolpar i sten, granit och trä - Bra tips | dinbyggare.se

Grindstolpar

Grindstolpar är många gånger mycket personligt utformade. De är som regel också betydligt större och kraftigare än hägnadens övriga stolpar. Se dig omkring – och hämta gärna inspiration från äldre villakvarter innan du beställer eller tillverkar dina egna grindstolpar.

Grindstolpar av sten

Klassiska grindstolpar av sten.

Tänk på att även om staketet byts ut efter några år, står ofta grindstolparna kvar och ger atmosfär åt den nya hägnaden. Det finns färdiga grindstolpar i framförallt stålkonstruktioner att köpa. Ska du montera ett nätstaket som ska “försvinna” i tomtgränsen, är en sådan stolpe att föredra.

Ska du däremot sätta ett vackert trästaket eller inhägna tomten med en häck, är vackra grindstolpar fina “prickar över i:et”.

Det är inte ovanligt med murade stolpar. Dessa “klär” ett hus med tegelfasad extra väl. Oavsett vilket material du väljer måste konstruktionen vara tillräckligt kraftig för att orka hålla upp grinden.

Det är också mycket viktigt hur du förankrar stolpen. Vanligast är att den gjuts direkt i marken -eller monteras i en fastgjuten stolpsko.

Grindstolpen kan ha fler funktioner än som just att hålla grindar. Till hus med större tomter är det inte ovanligt att det på grindstolpen finns en ringledning upp till huset. Lyktor som kröner grindstolpen ger ett välkomnande intryck och infälld belysning på namnskylt eller numret på huset, gör det lättare för besökaren att hitta rätt.

Grindstolpar med en bred och platt övre del kan också inspirera till blomsteruppsatser. Tänk bara på att eventuella urnor måste förankras på ett betryggande sätt. De ska stå stabilt, även om vinden tar i med stormstyrka.

Grindstolparnas dimension styrs av flera faktorer. De ska vara kraftiga nog att bära upp grinden och vara väl avpassade till grindhålets och tomtens storlek. Dessutom bör de vara i samklang både med hägnaden och husets karaktär.

Grindstolparna till ett smäckert staket bör alltså inte vara lika kraftiga som exempelvis de gjutna. Planterar du en ny häck, som du ska, göra stolpar till, bör du ha den fullvuxna häcken som utgångspunkt för stolparnas dimension.

Olika typer av grindstolpar

Förr var det relativt vanligt med gjutna grindstolpar av järn. I dag är det svårt att i affärer få tag på den typen av stolpe. Du kan däremot vända dig till en mindre smidesverkstad och beställa smidda stolpar. Stolparna blir vackert och konstnärligt gjorda till ofta överkomliga priser.

Vissa konsthantverkare behandlar stolparna mot rost och till och med målar dem innan du får dem. Väljer du galvaniserade stolpar kan du inte måla dem förrän efter ett år – det vill säga om förzinkningen inte snabbehandlas med syra.

Gjuta grindstolpar själv

Du kan själv gjuta grindstolpar av cement. Först gjuter du fundament direkt i marken, där stolparna ska stå. I fundamentet ska armeringsjärn, som är lika långa som stolpens totala höjd, gjutas fast. Därefter gör du en gjutform av trä.

Vill du ha reliefmönster i stolpen, klär du formens insida med plywood och/eller trekantslister. Varje utbuktning i formen blir mönster på den färdiga stolpen.

Glöm inte att göra uttag i formen för gångjärnen, så att du kan gjuta fast dem samtidigt. Fyll formen med cement och låt bränna ordentligt. Gjut sedan täckplattan på samma sätt.

Utformning av grindstolpar i trä

I När du tillverkar grindstolpar av trä är det viktigt att du utformar stolpens topp så att vattenavrinningen fungerar. Om vattnet kan stanna kvar på snittytan tränger fukten snabbt ner i virket och stolpen börjar murkna. Konstnärlig utsmyckning av stolpar är alltså inte bara tilltalande för ögat utan är också bra rent praktiskt.

Olika typer av grindstolpar

Värt att veta om belysning i grindstolpar

Om du vill ha grindstolpe med belysning i kan du göra en del förberedande arbeten själv. Den elektriska installationen måste du däremot överlämna åt en fackman. Tänk på att gräva ner kabeln på minst 60 cm djup, annars kan du lätt skada den under trädgårdsarbete.

När du förankrar grindstolpen i marken, bör du gräva ner till frostfritt djup. För att ytterligare minska risken att stolpen “reser sig” kan man ha en bred “fot” – en sk jordklamp – i stolpens botten. För att förhindra att stolparna förskjuts i sidled kopplar man ihop grindstolparna med en vågrät balk- även denna under mark.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se