You dont have javascript enabled! Please enable it! Bygg en spaljé själv steg för steg – Utförlig guide med bilder

Bygg en spaljé själv steg för steg – Utförlig guide med bilder

Att bygga en spaljé är ett enkelt projekt som du kan slutföra på några timmar. I denna steg för steg artikel med förklarande bilder visar vi dig hur du kan bygga en spalje av trä själv.

Om storlekar på spaljéer

– En spaljé kan göras i nästan vilken storlek som helst, men för att underlätta hanteringen bör 2 x 2 meter inte överstigas. Om du behöver täcka ett större område är det lämpligare att dela upp din spaljé i flera sektioner.

Tänk ut placeringen innan du börjar bygga din spaljé

Det är viktigt att bygga spaljén så att den passar den väggyta där du har tänkt att montera din spaljé. Gör en skiss på papper av din planerade spaljé, inklusive mått. Detta kommer att vara till hjälp vid beräkningen av den mängd material som behövs.

Måtten i vårt förslag är inte fasta, men om du håller dig någorlunda nära dem kommer du att få en väl fungerande spaljé.

Bygga spaljé steg för steg

Verktyg för att bygga en spaljé

Verktyg du behöver:

1. Borrmaskin och passande borr för underlaget.
2. Fogsvans.
3. Hammare.

4. Snickarpenna.
5. Tumstock.
6. Avbitartång eller ev. flacktång.

Material att köpa in:

1. Läkt, förslagsvis 2 x 3 cm.
2. Ramvirke, förslagsvis 4 x 4 cm tryckimpregnerat virke.
3. Distansklossar.
4. Stormhakar.

5. Ögleskruv för trådspänning.
6. Koppar -eller galvaniserad tråd.
7. Fästplugg.
8. Vinkeljärn.

Gör så här:

Steg 1: Gör ett rutverk av träläkt

Kapar upp ramribbor med såg

1. Kapa ramribbor och läkt gruppvis efter de bestämda längderna med fogsvansen. Undvik skarvar som försvagar stabiliteten.

Snedskär läktändarna med kniv

2. Snedskär läktändarna något, så får regnvattnet lättare att rinna av. Du klarar skärningen med en vanlig slidkniv, alt. en fintandad såg.

Märker upp läktplaceringen på ribborna.

3. Märk upp läktplaceringen på ramribborna. Tänk på att ramvirket ska ha ca 5 cm utskjutande tappar i båda ändarna.

Spikar yttersta ribborna mot ramribborna.

4. Spika de yttersta, stående ribborna mot de båda ramribborna. Spika två spikar diagonalt i varje kryss.

Använd dyckertspik i ramverket.

5. Använd dyckert, som är så lång att spiken går igenom både läkten och ramvirket med 5-6 mm överskott.

Spikar resterande stående läkt.

6. Spika resterande, stående läkt mot ramribborna och därefter all liggande läkt. Använd två spikar i varje kryss.

Vänd på spaljén för att bocka spikarna på undersidan.

7. Vänd spaljén med baksidan uppåt. Bocka alla genomgående spikar mot ett hårt underlag, så att du undviker glapp mellan ribborna.

Bockar yttre spikar i ramribborna.

8. Bocka de yttre spikarna i ramribborna, så att de inte blir till hinder när du ska skruva fast distansklossarna. Bocka alltid spiken längs med träets ådring.

Steg 2: Gör distansklossar till spaljén

Spikar fast distansklossar på spaljén.

9. Spaljén ska sitta 10-15 cm ut från underlaget. Anpassa med fästanordning och distanskloss i passande dimension. Spika sedan fast distansklossarna.

Förrborrar för ögleskruvarna i distansklossarna.

10. Förborra sedan distansklossarna för att göra plats för ögleskruven. Det är viktigt att du borrar med ett borrstål i rätt dimension.

Fäster öglekrok i varje hörn.

11. Om du drar in öglan hårt kommer spaljéställningen sannolikt att sitta säkert med fyra krokar, en i varje hörn brukar vara lämpligt.

Måttar öglornas placering.

12. Överför nu noga måtten på öglornas placering till motsvarande punkter på väggunderlaget. Använd helst en blyertspenna.

Borra i väggen för att fästa upp spaljén.

13. I ett träunderlag kan du sannolikt fästa skruvarna direkt. I sten eller tegel är det nödvändigt att borra och plugga innan.

Slår in plugg för att fästa spaljén i väggen.

14. Använd expanderande plugg och plugga så djupt att du får hakens skruvgänga tillräckligt djupt in i väggen.

Skruvar in hakar för att kunna fästa spaljén.

15. Skruva slutligen i hakarna. Det är viktigt att du drar den gängade delen i botten, varför du kan behöva hjälpa till med tång.

Provhänger spaljén och kontrollerar fästen.

16. Så är det dags att provhänga spaljén. Kontrollera att alla fästen fungerar och gör eventuella justeringar innan du hänger upp den på plats.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se