Lär dig att popnita

Popnit och popnitstång

Sammanfogning med popnitar är mycket vanligt vid till exempel bro- och fartygskonstruktioner. Detta starka och ibland även vattentäta förband kan också användas i betydligt mindre sammanhang. Med en popnittång utrustad med utbytbara munstycken, kan du enkelt och snabbt göra infästningar och fogar i de flesta material.

Dessa fästdon används i första hand när det inte går att komma åt med skruv och mutter. Det finns standard popnitar i flera dimensioner. De tillverkas i aluminium, rostfritt stål eller av en legering kallad monil. När du väljer popnitens kvalitet är det viktigt att du tar hänsyn till de material som ska sammanfogas.

Finns det risk för rostangrepp utomhus eller i andra fuktiga miljöer bör du välja nitar av rostfritt stål. Ett nitförband bildar, enkelt uttryckt, en knut på fogens baksida. Därför används denna teknik i första hand när förbandet är helt fast. Om du måste kunna lossa förbandet kan du använda en gängad nit istället. Den monteras med hjälp av ett särskilt skruvmunstycke på tången.

Nitförband med popnitar av ordinär dimension är enkla att sätta fast för hand. Eftersom aluminium är en ganska mjuk metall, går arbetet lättast med nitar i detta material. Nitar i rostfritt stål fordrar mest kraft. Innan du popnitar måste du borra hål i de material som ska sammanfogas.

För att en fog eller infästning ska bli bra är det viktigt att hålen passar exakt över varandra. Hålet ska ha 0,1 mm större dimension än niten. Standardnitar är ihåliga. Om du vill ha ett helt vattentätt förband bör du istället välja nitar med tät botten

Verktyg och material du behöver när du ska popnita:

Verktyg:
Popnittång, gärna med utbytbara munstycken. Borrmaskin och borrstål i lämplig dimension. Penna, Nitborr.

Material:
Nitar i lämpligt material och utförande.

Värt att veta

När du nitar är det viktigt att du håller nittången rakt mot underlaget. Niten ska pressas ihop med verktyget av handens kraft. Vrid- eller skruvrörelse under detta moment kan förstöra nitförbandet. Vill du dölja det synliga nithuvudet-sätthuvudet-finns det särskilda täckbrickor till nitnaglar i vissa dimensioner.

Nita med popnit

Förborra i materialet som ska nitas
1. Förborra rakt igenom de material som ska nitas. Använd borrstål som är ca 0.1 mm större än nitens dimension.

Niten bör vara 3-5 mm längre än hålets djup
2. Välj en nit som är 3-5 mm längre än hålets djup. Mät då niten utan stift. Stick in nitstiftet i tången.

Sätt niten på plats och pressa ihop handtaget
3. Sätt därefter niten på plats i hålet. Håll verktyget rakt och pressa ihop handtaget.

Niten utvidgas när stiftet går in i tången
4. Stiftshuvudet dras in och fäster i niten som utvidgas när stiftet går in i tången och bryts av Kasta stiftet.

Nita med blindnit

Gängad blindnit
1. Gängad blindnit används när man vill kunna lossa förbandet igen. Skruva fast niten på tångens gängade dragdorn.

Håll popnitstången rakt mot underlaget
2. För därefter in den gängade niten i det förborrade hålet. Håll verktyget rakt mot underlaget.

Tryck ihop handtaget
3. När du trycker ihop handtaget går dragdornen tillbaka och nitens ogängade del utvidgas.

Niten hålls på plats
4. Skruva loss dragdornen. Niten hålls på plats i hålet av det stukhuvud som har bildats på arbetsstyckets baksida.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se