Sätt upp ett stängsel av nät

stangsel-av-nat.jpg

Bygga stängsel? I den här artikeln får du utförlig information om stängsel och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier hur du sätter upp ett stängsel av nät.

Det är för människan som för alla andra djur ganska naturligt att markera revir. Detta är kanske en av anledningarna till att så många av oss vill ha ett stängsel som hägnar in tomtgränsen. Andra, mer praktiska anledningar till att sätta upp ett stängsel, kan vara att skydda från insyn och att hindra mindre barn eller husdjur från att rymma.

Väljer du att kringgärda din tomt med ett stängsel får du inget direkt vind och insynsskydd. Däremot har du fått ett staket som kräver ett blygsamt underhåll och som lätt ”smälter in” i den omgivande miljön. Stängsel av nät kan nämligen utnyttjas som en effektiv spaljé.

Det finns förzinkade stängsel och de som är tillverkade i aluminium. Bägge dessa material kräver endast litet underhåll. Väljer du ett plastbelagt stängsel får du ett näst intill underhållsfritt staket i en kamouflerande grön kulör. Även staketstolparna finns att få med plastöverdrag.

Beställer du ett nätstängsel av en större tillverkare, får du som regel allt material som hör till uppsättningen. Det betyder att du kan beräkna den totala kostnaden för stängslet ganska exakt.

Läs igenom monteringsanvisningarna till stängslet du köpt och se efter att du har alla verktyg hemma. Till vårt stängsel av nät behövs bland annat en popnittång ett specialverktyg som inte är så dyrt, men nödvändigt vid monteringen. Det finns grindar i nät eller aluminium som stämmer väl överens med stängsel och stolpar.

Tänk noga igenom hur brett grindhål du behöver. Även om du inte har för avsikt att köra in bilen på tomten kan det ibland vara befogat med en dubbelgrind. Planerar du till exempel för omfattande mark och anläggningsarbeten, eller du har för avsikt att bygga till huset, underlättar dubbelgrinden betydligt när materialet ska levereras.

Beräkna med skiss

Det är viktigt att du gör en noggrann skiss över det område du ska inhägna med ett stängsel. Skissen ska ha exakta mått och du bör markera eventuella nivåskillnader. Sätt först upp hörnkäppar på tomten. Markera även grindhål och nivåskillnader med käppar.

Mät upp avstånden från käpp till käpp och beräkna hur många mellanstolpar du behöver. Avståndet mellan stolparna bör inte överstiga tre meter. Detta gäller även mellan mellanstolpe och strävad stolpe det vill säga ett så kallat diagonalstag.

Markera hörnstolpar och grindstolpar på skissen. Det är vid dessa som du behöver diagonalstag. Mät därefter ut och markera för samtliga mellanstolpar. Den noggrant gjorda skissen är ett perfekt underlag för staketförsäljaren att ge dig rätt mängd material och eventuella goda råd om svårigheter som kan uppstå just med din uppsättning av stängsllet.

Skiss på stängselGör alltid en noggrann skiss över det område du ska inhägna med stängsel. Ange exakta mått. Eventuella nivåskillnader, uppfarter och grindanvisningar ska också finnas med.

Visa skissen för din stängselförsäljare så kan denne lättare uppskatta materialåtgång och ge goda råd på vägen. Sedan är det bara att sätta planerna i verket. Börja med att gjuta fast stolparna.

illustration.inhangnad

Det här behöver du när du ska sätta upp ett stängsel:

Verktyg:
Tumstock (1) Penna (2) Vattenpass (3) Stickspade (4) Murarhink (5) Vattenhink (6) Spade (7) Murslev (8) Skiftnycklar (9) Popnittång (10) Plattjärn (11) Talja eller spel (12) Plattång (13) Avbitartång (14) Jordborr, ev.

Material:
Stakkäppar, Snöre, Rutat papper, stängsel av nät, Stolpar, Stag, Spänntrådar, Grindstolpar, Grind, Beslag, Fästanordningar, Betong, Nätlinjaler.

Gjut fast stolparna

Varning

Var observant på vilken längd stagen, som levererats med stängslet har. Om stagen är kortare än 3 meter, måste även avståndet från hörn och ändstolpar till närmaste mellanstolpe vara kortare. Det är inte ovanligt att stagen endast är 1 1/2 meter.

Värt att veta

Innan du hänger upp grinden ska du undersöka marken kring grindhålet. Det är viktigt att området är slätt och har en nivå som gör att inte grinden ”griper” i marken när du öppnar. När du ska förankra staketstolpar på berg använder du bergdubb som drivs ner genom den betongklack stolpen står i och in i berget.

Montera staget

Montera spänntråden

Montera stängselnätet

Skarva stängselnätet

Värt att veta

Det är viktigt att du gräver stolphålen tillräckligt djupt 80 cm till 1 m innan du gjuter. Står inte stolparna på frostfritt djup skjuter tjälen upp dem när vattnet i jorden fryser och expanderar. I mark där tjälskjutningen är stor är det bra att förankra grindstolparna med en tvärsgående,balk under jord.

Konstruktionen innebär att kraften fördelas, vilket i sin tur lindrar skadorna av en eventuell tjälskjutning. Dessutom får grindstolparna små möjligheter att förflytta sig i sidled.

Montera stängsel i kupad terräng

Låt nätstängslet blomma

Låt nätstängslet blommaInnan växterna i en nyanlagd trädgård växt till sig och kantplanteringen i tomtgränsen brett ut sig, ser nätstaketet ganska tråkigt ut. Detta kan du med enkla medel råda bot på.

Det finns många sommarblommor som gärna slingrar sig i nätmaskorna, till exempel luktärt och blomman för dagen.

Vill du ha ett mer buskliknande utseende, kan du exempelvis plantera bokharabinda växten kallas även för arkitektens tröst längs stängslet. Det är en snabbväxande flerårig klätterväxt, som blommar med mängder av små, vita blommor.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top