You dont have javascript enabled! Please enable it! Tips om kompost och komposthållare | dinbyggare.se

Tips om kompost och kompostbehållare

Kompost och kompostbehållare

En egen kompost är en källa till näring för trädgård och rabatter. Med en kompost blir oanvändbara mat- och trädgårdsrester förvandlade till svartaste mylla, nog för att klara den egna försörjningen på tomten. En kompost anses också vara ett mycket miljövänligt alternativ, som skapar ett sunt kretslopp i hushållet.

Så fungerar en kompost

Alla matrester kan komposteras. När de läggs i komposten tar tusen och åter tusen småkryp över hanteringen av avfallet och omvandlar det långsamt till en näringsrik mylla, perfekt för trädgårdslandet och rabatten.

Kvaliteten på myllan blir hög, och är minst lika bra som köpejorden ute i handeln. Förmultningen sker också alldeles naturligt, och utan några större arbetsinsatser.

Konsten för att lyckas med en kompost är att skapa bästa möjliga förutsättningar utefter mängden avfall som läggs på hög. För att småkrypen ska kunna arbeta väl krävs att komposten håller en viss temperatur och att den får syre. Det kan vara nog så svårt att få till.

Utforma en bra kompost

En kompost kan utformas på flera olika sätt. Det viktigaste är att komposten är tillräckligt stor och att balansen mellan kväve och kol hålls i schack. Enbart matrester i komposten ger för mycket kväve vilket får förmultningen att avstanna.

Blanda alltid med löv, sågspån eller rivet papper som är kolrika men kvävefattiga. Då kommer förmultningen igång igen. Genom att röra om i komposten med jämna mellanrum snabbas nedbrytningsprocessen upp. Rör endast det övre lagret, så att inte gammalt och nytt kompostmaterial blandas.

Kompostbehållare av plast i trädgård

Kompostbehållare

Det finns flera olika kompostbehållare att välja mellan. De allra flesta är tillverkade i plast och har en färg som ska smälta in i trädgårdsmiljön. De är mer eller mindre avancerade. En av de grundläggande faktorerna är storleken.

Det är bättre att välja en något för stor än något för liten kompostbehållare. Att välja en kompost med lock på är att rekommendera. Det håller borta såväl flugor som råttor. Om behållaren inte har lock kan komposten täckas på annat sätt – med halm, jord eller en tidning.

Vill du bygga en egen kompostbehållare i trä kan du också läsa steg för steg artikeln: Bygg en kompostbehållare

Varm- eller kallkompost

Det finns kallkompost och varmkomposter att välja mellan. Skillnaden är att kallkomposten är helt oisolerad medan varmkomposteringen sker i en isolerad behållare. I den varmisolerade komposten kan hushållsavfall förmultna, vilket det inte gör så bra i en kallkompost.

Den kalla komposten är lämpligast för de som mest har gräs och trädgårdsavfall att ta reda på. I den kalla komposten överlever ofta frön av olika slag, så det gäller att vara försiktig med att lägga ogräsplantor i komposten.

Med en kompostkvarn kan man mala ner större växter och avklippta grenar till mindre bitar så att dom blir mer lämpliga att kompostera.

Läs också: Kompostkvarnar – Tips när du ska välja kompostkvarn

Tömning

En kompost mognar nerifrån och upp. Det gör att det i de enklare enkammarbehållarna som finns på marknaden kan vara knepigt att ta ut den färdiga jorden utan att få med sig det avfall som just lagts dit.

Välj gärna en behållare med fack nertill så att den goda jorden kan skyfflas ut utan att ta bort de över lagren. Vissa behållare är försedda med två fack. Då går det att låta ett fack mogna i taget för att tas ut i sin helhet.

Om behållaren däremot enbart har ett fack, kan det löna sig att köpa två stycken för att underlätta omhändertagandet av den näringsrika myllan.

Rör om och syresätter kompost

Tid

Det tar mellan tre och fyra månader för matrester och trädgårdsavfall att omvandlas till jord. För att vara på säkra sidan är det bäst att räkna med att det tar två säsonger innan jorden är klar.

På nordligare breddgrader kan det ta än längre tid. Det går att snabba upp processen genom att syresätta det övre, nyare, lagret med lite manuell omrörning. Men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge.

Krav från kommunen

Vilka regler och rekommendationer vad gäller komposter som finns varierar starkt mellan kommunerna i landet. Det är inte alla kommuner som ser komposter som ett miljövänligt alternativ. Innehav av en kompost ska i nästan alla fall anmälas till miljökontoret på kommunen.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se