Planera trädgårdsrabatten – Tips och bra att veta

En ny rabatt är som ett helt projekt som också kan ge hela trädgården ett härligt lyft. Här kan drömmar om all blomsterprakt som tänkas kan uppfyllas. Det handlar mest om att utforma rabatten ordentligt utefter plånbok, tycke och smak, samt yttre förutsättningar. Men mest av allt krävs lite planering.

Välplanerad och vacker trädgårdsrabatt

Skapa en god jordmån

När en helt ny rabatt ska anläggas krävs ett digert grävjobb. Jorden behöver luckras upp, och många gånger ersättas med annan jord som innehåller näring. Grävningen gör också att ogräset försvinner.

Trots grävningen ska allt ogräs tas bort för hand. Rötterna ska bort de med. Jordmånen ska vara så god som möjligt för att växterna ska frodas. Trädgårdstorv, barkmull och kompost kan tillföras allt efter behov.

Är jorden mycket lerig behöver den luckras upp för att bli luftig länge. Det kan göras med finkornig sand. Även gödsel behövs för att ge näring. Hönsgödsel eller ett fullgödselpreparat som finns på marknaden är lämpliga gödselmedel för den kommande rabatten.

Välj blomster med omsorg

Mängden av växter som kan användas för trädgårdsrabatter kan te sig oändlig. Urvalet är riktigt, riktigt stort. Men det går att hitta sina favoriter. Under tiden som rabatten grävs är det hög tid att läsa in sig på vilka sorter som passar just den rabatt som håller på att grävas.

Det väderstreck som rabatten vetter emot, jordmån, jordens fuktighet, hur mycket skötsel som kan läggas ner och hur växterna trivs tillsammans är några aspekter att tänka på vid valet av växter.

Det är också klokt att välja växter som blommar på olika tider, så att det alltid finns några blomster som sprider fägring i trädgården.

Perenner

För att få en hållbar trädgård är det också klokt att till åtminstone viss del använda sig av perenner. Det är växter som överlever den kalla vintern och sätter fart på nytt på våren. Det är trevligt att skapa en blandning mellan buskar, barrväxter och blomster.

Även vackra grässorter och ormbunkar ger en härlig grönska. Välj dock inte för många blomsorter i en och samma rabatt. Det ger ett rörigt intryck. Det gör också allt för många färger. Satsa på några färger som matchar per rabatt, och begränsa antalet växtsorter så blir resultatet så mycket prydligare.

Layout

Det kan vara smart att placera växterna efter storleksordning. Om de stora växterna finns längst bak (eller mitt i en rabatt som går att går runt) och de allt mindre växterna placeras utåt kanterna så syns varje växt ordentligt. Det ger ett snyggt intryck.

Marktäckande växter eller täckbark är snyggt att ha mellan växterna för att ge en viss luftighet samtidigt som de effektivt hindrar ogräset från att slå rot.

När skapa nya rabatten

Eftersom de flesta perenner odlas i kruka inför försäljning är det lätt att anlägga en rabatt när som helst under sommarhalvåret. Placera ut alla växter löst först, för att se slutresultatet innan växterna grävs ner.

Sedan är det att ha tålamod. Det tar tid att få en rabatt att bli “fullvuxen”. Men med rätt planering blir resultatet det önskade.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se