Klippa gräsmatta: Klipp på rätt sätt 12 viktiga tips

Håll din gräsmatta vacker och lättskött genom att följa dessa toppråd för gräsklippning. Rätt gräsklippningsmetod, gräsklippningsintervall och gräsklippningsriktning är avgörande för en fin gräsmatta.

Klipper gräsmatta med gräsklippare

Gräsklippning med gräsklippare

1. Välj rätt gräsklippningsdag och gräsklippningsperiod: – Utför gräsklippning första gången på våren när gräsplantan har kommit igång att växa och sista gången under hösten när växandet har stannat av. Anpassa efter grästillväxt.

2. Håll din gräsklippare i toppskick: – Klipp aldrig med slöa gräsklippningsknivar eller en dåligt rengjord gräsklippningsmaskin. En välskött gräsklippare ger bättre gräsklippningsresultat och förlänger dess livslängd.

3. Ställ in rätt gräsklipphöjd: – Klipp aldrig lägre än 4 cm. Ta som gräsklippningsregel att alltid ha klipparen inställd på minst detta gräsklippningsläge. Detta hjälper grässtrån och gräsrötter att behålla fukt och näring.

4. Klipp med rätt gräsklippningsfrekvens: – Klipp helst var 4:e dag, om gräsmattan är tät och frodig. Högt gräs är svårklippt! Anpassa efter grästillväxt.

5. Klipp torrt gräs: – Klipp helst när gräset är torrt – även om vått gräs går att klippa. Torrt gräs ger ett jämnare gräsklippningsresultat och är lättare att hantera.

6. Klipp i gräsklippningsområden: – Klipp med någon dags mellanrum om gräset fått växa för högt. Då hinner det resa sig efter första klippningen och jämnas till genom ännu en klippning.

7. Växla gräsklippningsriktning: – Klipp inte alltid i samma riktning utan växla, då blir gräsmattan jämnare.

8. Anpassa gräsklipphöjd efter ljusförhållanden: – Klipp den skuggiga gräsmattan något högre än den som ligger soligt. Detta hjälper grässtrån att ta till sig solljus och växa bättre.

9. Respektera gräsklippningsljud: – Klipp inte gräsmattan under den del av dygnet när ljud kan störa grannarna. Praktiskt taget alla gräsklippare låter – mer eller mindre.

10. Hantera gräsklipp korrekt: – Klipp bör samlas upp om gräset växer tätt och måste klippas ofta. Den glesa, mer eller mindre vildväxande gräsmattan, mår däremot väl av att klippet lämnas kvar, helst finfördelat.

11. Kompostera gräsklipp: – Klipp hör hemma i komposten, så färskt som möjligt, och inte bland grovsoporna.

12. Använd gräsklipp som marktäckning: – Klipp från gräsmattan är också den bästa marktäckning som finns, ett cirka 5 cm tjockt lager är lagom.

Så klipper du gräset på rätt sätt

Följ principskissen nedan för att klippa din gräsmatta på rätt sätt. Just i slänt är det viktigt att köra i pilarnas riktning. Rätt gräsklippningsmönster och gräsklippningslayout är viktigt.

Detaljerad principritning av klippschema för gräsmattor, som framställer en person som använder en gräsklippare och följer ett noggrant planerat mönster för effektiv och jämn gräsklippning

Genom att följa dessa gräsklippningsråd kommer din gräsmatta att vara vacker och lättskött. Glöm inte att ge din gräsmatta den gräsmattevård och det gräsmatteunderhåll den behöver för att trivas!

Fotnot: Dessa skötseltips för klippning av gräsmattor, ursprungligen författade av Gustaf Alm, har uppdaterats av vår redaktion för att spegla nuvarande bästa praxis och innovationer inom skötsel av gräsmattor. Gustaf Alm har författat flera trädgårdsböcker och har lämnat efter sig ett rikt arv av trädgårdskunskap. Redaktionen innehar fullständiga rättigheter till detta innehåll och strävar efter att bibehålla dess värde och relevans för dagens läsare.

 

Relaterade artiklar till gräsklippning

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se