Bygga bastu? Så här bygger du en bastu i lösvirke

Bygga bastu i lösvirke

Nybyggd bastu med härligt doftande lavar av trä.

Bygga bastu? Det finns en hel del att tänka på när man ska bygga en bastu. Det mesta du behöver tänka på hittar du här.

Men allt handlar inte bara om själva byggandet utan grunden till ett bra bastubygge är egentligen varför man vill bygga en bastu och vad det är man behöver tänka på och planera innan man börjar bygga bastun.

Innehållsförteckning och genvägar

1. Introduktion till att bygga bastu
2. Bastuns olika placeringar
3. Ventilation i bastu
4. Förberedelse – Riv inte mer än nödvändigt
5. Verktyg och material du behöver för att bygga en bastu
6. Så bygger du stommen
7. Spika bastupanel och bygga bastuinredningen
8. Bra att känna till när du ska bygga bastu
9. Regler och bestämmelser när du ska bygga bastu
10. Relaterade artiklar till bastu

För många är bastubadandet ett inslag i den vanliga familjehygienen eller bara avkoppling. För andra är det något av en rit och en betydelsefull del i samvaron med familjen och nära vänner. Vilken inställning man än har, uppfattar flertalet bastubadet som stimulerande och avkopplande.

Det är givetvis också därför allt fler småhus och fritidshusbyggare redan på planeringsstadiet reserverar ett utrymme för en bastu. Men även om man inte har gjort det från början, finns det nästan alltid ett extra utrymme som kan förvandlas till bastu.

Bastutraditionen är månghundraårig i hela Norden. Att den trots detta inte fått samma genomslagskraft i Sverige som i Finland beror sannolikt på våra östliga grannars geografiskt mer isolerade läge.

Under flera perioder har nämligen bastuns rykte i Sverige solkats av kontinentala vanor, som mera sett till lössläppta förlustelser än till renlighetsriter, något som alltså undgått Finland.

Där är gemensamma bastuanläggningar i hyreshusen nästan lika vanliga som tvättstugor och en tradition hos finländska egnahems och fritidshusbyggare är att först bygga bastun.

Den ska man ändå ha och medan huvudbyggnaden reses tjänar den välisolerade bastun som tillfällig bostad. I Sverige är det oftast tvärtom.

De flesta nya bastur som kommer till här uppförs i källare och utrymmen som har avsetts för något annat. Detta är givetvis något av en kräftgång, eftersom situationen sällan medger att alla önskningar om antalet kubikmeter, inredning och utrustning kan infrias.

Dessbättre betyder värmerummets storlek inte allt för bastuns funktion. Även om man kan önska en större bastu, fungerar basturum på 2x2x2 meter tillfredsställande för de flesta familjer. Storleken räcker också till för att ge en extra sovplats.

En bastu i det formatet innebär inte heller en alltför betungande investering. Bland annat klarar man sig med ett elaggregat på 6 kW.

Bastuaggregat med större effekt är betydligt dyrare både i inköp och drift. Ett större hinder när man ska bygga bastu är ofta utrymmena omkring.

För att bastun ska fungera väl krävs rinnande kallt och varmt vatten i nära anslutning till själva bastun.

Man har också stort behov av en trivsam basturum eller intilliggande badrum eller relaxavdelning där man inte bara kan klä om, utan också bekvämt få slappna av, eftersvettas och återfå normal temperatur.

Det är alltså mycket viktigt att vid bastuplaneringen inte bara se till själva bastun. Den är givetvis hjärtat i anläggningen, men utan en dusch är den inte mycket värd.

Bastuns olika placeringar

Placering av bastu i badrum

Det vanligaste stället att placera sin bastu är i anslutning till badrummet. Men det finns många fler ställen att placera sin bastu på. Det är viktigt att utrymmet där du placerar bastuaggregatet på inte får understiga 190-210 cm i takhöjd beroende på aggregatets storlek. Du kan läsa mer om säkerhet i bastu här.

Här är några exempel på vart man kan placera en bastu:

Inomhus:
Badrum
Gillestuga
Källarutrymme
Sovrummet
Vinden

Utomhus:
Lusthus
Friggebod
Sjöbod

Ventilation i bastu

Tyvärr står många småhusbastur mer eller mindre oanvända därför att de inte fungerar tillfredsställande. Så kan det vara trots perfekta utrymmen omkring. Det vanligaste felet är då undermålig ventilation och dålig luftcirkulation.

Tilluftsventilen måste alltid sitta under bastuaggregatet och frånluftsventilen diagonalt mot denna i taket eller 10-20 centimeter ner på väggen. Kan man inte ta in uteluft kan man ta luft från uppvärmda utrymmen nära bastun.

Den varma luften kan också släppas ut den vägen under förutsättning att dessa utrymmen i sin tur är väl ventilerade.

Beskrivning på hur ventilationen fungerar i en bastu

Den här artikeln beskriver hur man gör när man ska bygga en bastu av lösvirke i till exempel ett källarutrymme, som från början kanske är avsett som förråd eller liknande.

Bastuns storlek måste givetvis under sådana förutsättningar anpassas efter det tillgängliga utrymmet, vilket kan betyda att dina mått inte blir identiska med våra.

Byggprincipen som sprängskissen här ovan visar är emellertid densamma.

Följer du skissen, anpassar måtten, isolerar väl och säkrar ventilation och luftväxlingen som teckningens breda pilar mellan de två ventilerna beskriver får du en fungerande bastu.

När du ska beräkna storleken på en bastu bör du räkna med ca 0,8 kvadratmeter per person. En ordinär familjebastu behöver inte vara större än 2x2x2 meter.

Förberedelse – Riv inte mer än nödvändigt

När man i efterhand ska bygga en bastu i ett småhus utnyttjar man nästan alltid ett utrymme som har använts till något annat, till exempel förråd.

För det mesta är väggarna då mer eller mindre dåligt isolerade, klädda med något skivmaterial och till exempel tapetserade. Det måste alltså till mer isolering och annan beklädnad.

Däremot är det ofta möjligt, i varje fall i viss utsträckning, att använda det befintliga regelverket, vilket är precis vad vi gör i vårt exempel. Riv alltså ingenting i onödan!

Bastuns regelverk måste förankras stadigt och när du spikar i golv och väggar finns det alltid en risk att du kan träffa på och skada vatten, avlopps och elledningar.

Kontrollera därför alltid noga hur ledningarna är dragna innan du sätter igång. Du har alltid god nytta av husets byggnadsritningar, men du kan också i vissa situationer använda dig av en så kallad regelsökare, som i varje fall ger en indikation.

Ska du bygga bastun i källaren direkt på ett betonggolv kan du lägga en 0,2 mm plast av byggkvalitet på betonggolvet och läkta upp golvreglarna 10 mm.

Det gör att du får en luftcirkulation under isoleringen om du är osäker på om det finns fukt i källargolvet.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga bastu:

Beskrivande bild för verktyg du behöver för bastubygge

Verktyg:
1. Hammare 2. Fogsvans 3. Sticksåg 4. Bågfil 5. Brytblads, el universalkniv 6. Isoleringskniv 7. Häftpistol 8. Borrmaskin 9. Försänkare 10. Kofot 11. Geringslåda 12. Vattenpass 13. Tumstock 14. Penna.

Material:
Regelvirke, 45×70 mm för stomme och 45 x 45 mm för golv. Brädor, 20×95 mm. Panelbrädor, Mineralullsisolering (minst 50 mm), 22 mm vattenfasta golvspånplattor, Gipsskivor, Fotlister, Dörrfoder, Tavellist till ventilationsluckor, Kabelrör, Bastufolie, Ventilationsrör, Spik och/eller skruv, Varmförzinkad spik, Panelclips med spik, våtrumsmatta.

Stombyggnad och 70 mm isolering

Mät upp den fria golvytan

1. Mät upp den fria golvytan, i vårt fall 2×3,5 meter alltså den yta som ska förses med en bottenram.

Kapa de regelstycken som behövs

2. Kapa de regelstycken som behövs, här två längs och fem tvärsgående reglar. Lämplig dimension är 45×45 mm.

Spika ihop ramen med de tvärsgående reglarna

3. Spika ihop ramen med de tvärsgående reglarna på max 60 cm cc avstånd. Lägg den på golvet, så den ligger vågrätt.

Vill du inte göra kilarna själv kan du använda plastkilar

4. Om ramen inte ligger vågrätt, bör du kila. Vill du inte göra kilarna själv kan du använda plastkilar.

Reglarna kan behöva fästas i golvet

5. Reglarna kan behöva fästas i golvet. Det kan då vara lämpligt att förborra och använda spik med spikplugg.

Spika också fast ramen i befintliga väggars bottenreglar

6. Spika också fast ramen i befintliga väggars bottenreglar, men glöm inte att även loda diagonalt.

Fyller golvfack med mineralull

7. Fyll golvfacken kant i kant med mineralullsmatta av lämplig tjocklek. Skär med kniv mot en jämn bräda.

Som golvbeläggning kan du lägga 22 mm spontade spånskivor

8. Som golvbeläggning kan du lägga 22 mm spontade vattenfasta spånskivor. Spika eller förborra och skruva i reglarna.

Gör nu en regelkonstruktion för bastuaggregatet

9. Gör nu en regelkonstruktion för bastuaggregatet och ta upp ett hål i väggen för ventilationsröret, 10×10 cm.

Spika fast regelverket för tilluftsventilen bakom aggregatet

10. Spika fast regelverket för tilluftsventilen bakom bastuaggregatet. Rätt placering är 25 cm ovanför golvet, från ovankanten.

Dra elledningar och montera dosor

11. Nu är det dags att dra elledningar och montera dosor. Detta arbete måste du överlåta till behörig elektriker.

Isolera väggarna i bastun

12. Först när alla elledningar är dragna kan du isolera väggarna. Bädda om möjligt även in kabelrören.

Ta bort gipsskivan som suttit på regelfacket för dörrhålet

13. Det regelfack som ska förses med dörr har här varit täckt med en gipsskiva. Ta bort den med kniv och hammare.

spika fast dörrkarmen i regelverket

14. Sedan kan du spika fast dörrkarmen i regelverket. Sannolikt bör du försänka spikskallarna.

Loda karmen noga med vattenpass

15. Loda karmen mycket noga innan du hänger dörrbladet. Du kan försiktigt korrigera med en kofot.

Montera nedersta tvärsgående reglar

16. De två nedersta tvärsgående reglarna ska monteras med 450 mm CC avstånd, följande på dubbelt avstånd.

Varning

En bastudörr som kärvar kan bli en dödsfälla. Vid panik är det alltid lättare att trycka upp dörren än att dra upp den. Var därför mycket noga när du hänger bastudörren så att den öppnas utåt.

Springan mellan karm och dörrblad måste vara så stor att dörren inte kan fastna när träet sväller i den fuktiga värmen.

En bastudörr får inte heller förses med lås, hasp, regel eller annan stängningsanordning. Därför måste bastudörren balanseras väl för att ändå kunna öppnas och hållas stängd.

En bräda blir en bra lathud för lodrätta reglar

17. En rak bräda med rätt höjdmarkeringar, som du för över till de lodräta reglarna, blir en bra “lathund”.

För batuaggregatet krävs två vågräta reglar

18. För batuaggregatet krävs två vågräta reglar. Följ monteringsanvisningen och använd varmförzinkad spik.

Klä nu in bastuväggarna med folie

19. Klä nu in bastuväggarna med folie. Den fungerar som fuktspärr. Fäst med häftpistol eller pappspik.

Kapa också två hörnstolpar till varje hörn av basturummet

20. Kapa också två hörnstolpar till varje hörn av basturummet. Spika sedan fast dem i reglarna.

Innan taket reglas måste du montera röret till takventilen

21. Innan taket reglas måste du montera röret till takventilen. Använd röret som mall när du markerar urtaget.

Hålet tar du enklast upp med en vanlig sticksåg

22. Hålet tar du enklast upp med en vanlig sticksåg eller, ännu bättre, med en eldriven sticksåg.

Mät och markera var på de två längsgående reglarna innerväggen ska ansluta

23. Nu till undertaket. Mät och markera var på de två längsgående reglarna innerväggen ska ansluta. Kapa.

Mät och kapa därefter fyra tvärsgående reglar för basturummets bredd

24. Mät och kapa därefter fyra tvärsgående reglar för basturummets bredd minus de längsgående reglarnas tjocklek.

Värt att veta när du ska bygga bastu

Det är viktigt att du som ångspärr använder en bastufolie. Du kan använda antingen en aluminiumfolie eller en folie av plast. En aluminiumfolie kan minska värmeutstrålningen och göra uppvärmningen effektivare.

Använder du plastfolie ska den vara av speciell kvalitet, så kallad HD polyuretan. Denna folie är 0,08 mm tjock och har en värmebeständighet upp till 120°C och mycket god åldersbeständighet.

Vid monteringen är det viktigt att du, med undantag mot golvet, överlappar alla skarvar med minst 15 cm. I annat fall får du inte den fukttäthet som är nödvändig. Det är en fördel att arbeta i par.

Fördela reglarna så att regelfacken blir lika stora

25. Markera de tvärsgående reglarnas placering med en vinkelhake. Fördela reglarna så att regelfacken blir lika stora.

Spika sedan ihop samtliga sex regelstycken

26. Spika sedan ihop samtliga sex regelstycken så att de bildar en stadig och måttriktig stomme.

Lägg upp stommen på hörnstolparnas kortändar

27. Lägg upp stommen på hörnstolparnas kortändar. Fäst i övre väggreglarna med 75 mm spik, utan att folien kläms.

Mät upp ventilationsrörets placering

28. Mät upp ventilationsrörets placering mellan två tvärsgående reglar. Kapa en regel efter måttet.

Rita med röret som mall och såga

29. Med ventilationsrörets centrummått får du veta hur lång distansregeln ska vara. Rita med röret som mall och såga.

Använd röret som kontroll för passningen

30. När du spikar ihop de två regelbitarna kan du med fördel använda röret som kontroll för passningen.

spika rörreglingen i takstommen

31. När du nu vet att måtten stämmer kan du tryggt spika rörreglingen i takstommen där rörböjen ska anslutas.

Kapa ventilationsröret med en bågfil

32. Mät upp rörlängden, så att den passar i urtaget och fram till ventilationsregeln. Kapa med en bågfil.

Rörkopplingen kan behöva förstärkas. Gör det med ventilationstejp

33. Rörkopplingen kan behöva förstärkas. Gör det med så kallad ventilationstejp. Vira flera varv.

Skjut in ventilationsröret i urtaget ovanför takstommen

34. Skjut in ventilationsröret i urtaget ovanför takstommen och se till att böjen stöds av den regelkonstruktionen.

På bastuväggens utsida kan du sen dölja urtaget med passande ventil

35. På bastuväggens utsida kan du sen dölja urtaget med passande ventil. Glöm inte att öppna när du badar!

Mät upp basturummets bredd vid golvet och kapa regeln

36. Du ska nu regla upp den vägg som saknas. Mät upp basturummets bredd vid golvet och kapa regeln.

Passa in golvregeln noga

37. Passa in golvregeln noga det är viktigt att ingenting i konstruktionen blir skevt. Spika fast den i golvet.

Mät avståndet från golvregeln ända upp till överliggande tak

38. Mät avståndet från golvregeln ända upp till överliggande tak. Kapa två ytterreglar och spika fast dessa.

Mät också avståndet mellan stående reglar

39. Mät också avståndet mellan dessa båda stående reglar och kapa den regel som du sedan spikar fast i taket.

Skråspika sedan resterande, stående reglar uppe och nere

40. Skråspika sedan resterande, stående reglar uppe och nere. CC avståndet 60 cm passar gipsskivornas bredd.

Värt att veta

Som du kan se i artikeln fick vi endast ut två regelfack med det normala CC avståndet 60 cm. Det tredje blev inte ens hälften så brett.

Det är ändå bättre att acceptera detta än att få två alltför breda eller tre alltför smala fack. Då kan man inte utnyttja fördelen av några standardmått vid inklädseln.

Här behöver man endast justera ett skivmått. Gipsplattorna ska givetvis sättas på regelverkets utsida.

loda och rätta till eventuella felaktigheter med hammaren

41. Även om konstruktionen verkar helt korrekt bör du till sist loda och rätta till eventuella felaktigheter med hammaren.

Kapa gipsskivor med kniv

42. Mät väggens yttermått. Måste du kapa gipsskivor, skär genom pappen med en kniv och knäck skivan mot en kant.

Skruva gipsskivorna mot reglarna

43. Skruva gipsskivorna mot reglarna. Håll ca 15 cm avstånd och fäst parallellt vid fogar.

Mät upp för lavarnas bärreglar

44. Gå nu åter in i bastun och mät och spika upp de fem brädor som du behöver för lavarnas bärreglar.

Spikbrädorna

45. Spikbrädornas placering kan vara en smakfråga. Ett förslag är 45 cm för de två undre och 90 cm för de övre.

Fäst dessa brädor med omsorg

46. Fäst dessa brädor med omsorg. Dom kommer att utsättas för stor belastning när många badar samtidigt.

Skär till mineralullsskivorna efter takets regelfack

47. Skär till mineralullsskivorna efter takets regelfack + 5 mm på längden. Använd vass kniv och ta stöd av en bräda.

Tryck med lätt hand upp isoleringsskivan i regelfacket

48. Tryck med lätt hand upp isoleringsskivan i regelfacket. Pressa inte. Overmåttet håller isoleringen på plats.

Se till att folien på väggarna kommer mot taket och inte innanför isoleringen

49. Se till att folien på väggarna kommer mot taket och inte innanför isoleringen. Fäst den eventuellt i reglarna.

 

Tips!

Det spelar ingen roll om du fäster gipsskivorna med spik eller skruv. I det här fallet är elförzinkad, huggen spik med försänkt huvud i dimensionen 35×2,4 mm lämplig, alternativt förzinkad skruv Zn 41 mm.

Gipsskivornas kanter är försänkta, vilket gör att du senare bör fylla upp försänkningen till skivans egentliga bredd med spackel och pappersremsa.

Varning

När du ska bygga en bastu är luftcirkulationen A och 0 för att en bastu ska fungera. Detta gäller även för de lavar som man sitter eller ligger på.

Mindre avstånd mellan lavens sittbrädor än 15 mm är ett direkt hinder för att luften ska kunna cirkulera.

Bastupanel och bastuinredning

Kapa panelbrädorna

1. Mät höjden från golv till tak. Är måttet enhetligt kan du kapa alla panelbrädor som du behöver för inklädseln.

Börja alltid panelsättningen i ett inåt gående hörn och arbeta utåt

2. Börja alltid panelsättningen i ett inåt gående hörn och arbeta utåt. Du kan mycket väl använda så kallade panelclips.

Spikar du panelbrädorna är det viktigt att du skråspikar vid brädans fjäder

3. Spikar du panelbrädorna är det viktigt att du skråspikar vid brädans fjäder. Lämplig dyckert är 35 mm.

För att sponten lätt ska gå över fjädern bör du försänka spiken

4. För att sponten lätt ska gå över fjädern bör du försänka spiken. Till det behöver du en så kallad försänkare.

Klä in taket med samma slags panel som väggarna

5. Klä in taket med samma slags panel som väggarna. Om brädorna monteras på längden eller tvären är en smaksak.

Spika takpanelen

6. Takpanelen ska spikas på exakt samma sätt som väggen. Fäst med dyckert.

Innan du hänger bastuaggregatet bör du göra en ram för tilluftintaget

7. Innan du hänger bastuaggregatet bör du göra en ram för tilluftintaget som pendang till utluftventilen vid taket.

Mät ut på bastuväggen, alternativt väggarna, var lavarnas bärreglar ska placeras

8. Mät ut på bastuväggen, alternativt väggarna, var lavarnas bärreglar ska placeras. Markera höjden med en penna.

Kapa reglarna för lavarna

9. Kapa reglarna av 30×45 mm hyvlat virke och fäst dem provisoriskt, så att du kan loda in dem med ett vattenpass.

förborra och sedan skruva fast reglarna med skruv

10. När du är säker på placeringen bör du förborra och sedan skruva fast reglarna med skruv 75 mm x 10.

Nedre reglarna är dubbelt så breda som de övre

11. Nedre reglarna är dubbelt så breda som de övre för att övre laven ska kunna lyftas ner och bilda en extra säng.

Lämpligt virke till lavarna är kvistfri abacci eller asp med fasade kanter

12. Lämpligt virke till lavarna är kvistfri abacci eller asp med fasade kanter i 21×69 mm dimension.

förbind dem med 3 reglar per 2 m, 30 mm kortare än lavens bredd för framkantslist

13. Håll 15 mm mellan brädorna, förbind dem med 3 reglar per 2 m, 30 mm kortare än lavens bredd för framkantslist.

Förborra den stående framkantslisten på ca 250 mm avstånd

14. Förborra den stående framkantslisten på ca 250 mm avstånd. Fäst brädorna i stödreglarna med 2 skruv diagonalt.

Bygg på de yttre två reglarna så att de kommer i nivå med framkantslisten

15. Bygg på de yttre två reglarna så att de kommer i nivå med framkantslisten och kan vila på bärreglarna.

Förborra och skruva i väggregeln

16. För att slippa svikt bör du sätta en stödkloss under mittersta tvärregeln. Förborra och skruva i väggregeln.

Varning

Montaget av bastuaggregatet får inte göras av någon annan än en behörig elektriker. Det är lika viktigt som att strömbrytare och eluttag är bannlysta i bastun.

En annan viktig skyddsdetalj som du däremot kan ordna själv är till exempel ett galler av trä som gör att man inte bränner sig på batuaggregatet. Skyddet får dock inte hindra luftens cirkulation eller kunna överhettas.

En plastmatta är ett bra bastugolv

17. En plastmatta är ett bra bastugolv. Märk ut var den första plattan ska ligga och skär till plattorna som ska ligga vid dörren.

Häll ut lite lim på golvet

18. Häll ut lite lim på golvet. Här är det viktigt att du följer de anvisningar som finns på förpackningen.

Sprid ut limmet med en tandad spackel

19. Sprid ut limmet med en tandad spackel. Arbeta med svepande rörelser och fördela limmet jämnt.

Lägg sedan plastmattan på plats

20. Lägg sedan plastmattan på plats och tryck ner dem väl i limbädden. Undvik att “limma in” dig själv.

Kapa taklisterna

21. Kapa taklisterna. Såga hörnfogarna med ryggsåg i geringslåda. Spika med dyckert och försänk med dorn.

På samma sätt snyggar du till inredningen med fotlister

22. På samma sätt snyggar du till inredningen med fotlister. Fasa kortkanter nå mot dörren.

Häng den färdiga bastudörren

23. Häng upp den färdiga bastudörren och klä in öppningens insida med 44×12 mm foder och lister. Använd 40 mm dyckert.

Gör ett urtag i taket under ventilationsröret med en sticksåg

24. När du har sågat till själva ventilluckan gör du ett urtag i taket under ventilationsröret med en sticksåg.

Spika sedan upp tre av de spårade lister som luckan ska löpa i

25. Spika sedan upp tre av de spårade lister som luckan ska löpa i. Använd 40 mm matt, galvaniserad dyckert.

Sätt luckan på plats

26. Innan du monterar den fjärde listbiten på den fria kortsidan sätter du luckan på plats.

Tips!

Självfallet kan du göra bastudörren själv, men det är fördelaktigare att köpa en färdig bastudörr. Ventilationsluckorna kan du göra av plywood eller masonit.

Som listverk kan du använda tavellist med spår eller en kluven panelbräda utan not. Luckhandtaget bör limmas och stiftas. Det finns färdiga trähandtag till luckor och dörrar. Frånluftventilen kan sitta i taket eller högt upp på väggen.

Det är viktigt att basturummets panel och inredning spikas fast dolt när du bygger bastun. I annat fall kan man under bastubadet bränna sig svårt på frilagda spikskallar och andra föremål av metall.

Bra att känna till när du ska bygga bastu

När du ska bygga bastu kan bastuns stomme, tak och väggpanel vara av gran med hög kvalitet. Till lavarnas sittytor bör man däremot ha trä som inte blir så hett. Asp och importerad abbaci har den egenskapen, men även kvistfri furu kan användas.

Ventilationsluckor och liknande bör också vara av trä och lavarna spikas underifrån. I bastun blir all metall brännhet.

Avståndet mellan övre lave och tak bör vara minst 1, helst 1,2 meter. Dusch och andra tvättmöjligheter i nära anslutning till bastun är en viktig detalj liksom en bastukammare, där man kan klä om och vila.

Det tar sin rundliga tid att bygga en bastu och man måste räkna med ca 15 procent virkesspill.

Om du hittar en monteringsfärdig bastu i ett format som passar dina utrymmen bör du jämföra kostnaderna med att bygga bastun själv. Byggsatsen kan nämligen löna sig.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.Relaterade artiklar till bastu

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se