Bygga bastu? Så här bygger du en bastu i lösvirke

bygga-bastu.jpg

Nybyggd bastu med härligt doftande lavar av trä.

Bygga bastu? Det finns en hel del att tänka på när man ska bygga en bastu. Det mesta du behöver tänka på hittar du här.

Men allt handlar inte bara om själva byggandet utan grunden till ett bra bastubygge är egentligen varför man vill bygga en bastu och vad det är man behöver tänka på och planera innan man börjar bygga bastun.

Innehållsförteckning och genvägar

1. Introduktion till att bygga bastu
2. Bastuns olika placeringar
3. Ventilation i bastu
4. Förberedelse – Riv inte mer än nödvändigt
5. Verktyg och material du behöver för att bygga en bastu
6. Så bygger du stommen
7. Spika bastupanel och bygga bastuinredningen
8. Bra att känna till när du ska bygga bastu
9. Regler och bestämmelser när du ska bygga bastu
10. Relaterade artiklar till bastu

För många är bastubadandet ett inslag i den vanliga familjehygienen eller bara avkoppling. För andra är det något av en rit och en betydelsefull del i samvaron med familjen och nära vänner.

Vilken inställning man än har, uppfattar flertalet bastubadet som stimulerande och avkopplande.

Det är givetvis också därför allt fler småhus och fritidshusbyggare redan på planeringsstadiet reserverar ett utrymme för en bastu. Men även om man inte har gjort det från början, finns det nästan alltid ett extra utrymme som kan förvandlas till bastu.

Bastutraditionen är månghundraårig i hela Norden. Att den trots detta inte fått samma genomslagskraft i Sverige som i Finland beror sannolikt på våra östliga grannars geografiskt mer isolerade läge.

Under flera perioder har nämligen bastuns rykte i Sverige solkats av kontinentala vanor, som mera sett till lössläppta förlustelser än till renlighetsriter, något som alltså undgått Finland.

Där är gemensamma bastuanläggningar i hyreshusen nästan lika vanliga som tvättstugor och en tradition hos finländska egnahems och fritidshusbyggare är att först bygga bastun.

Den ska man ändå ha och medan huvudbyggnaden reses tjänar den välisolerade bastun som tillfällig bostad. I Sverige är det oftast tvärtom.

De flesta nya bastur som kommer till här uppförs i källare och utrymmen som har avsetts för något annat.

Detta är givetvis något av en kräftgång, eftersom situationen sällan medger att alla önskningar om antalet kubikmeter, inredning och utrustning kan infrias.

Dessbättre betyder värmerummets storlek inte allt för bastuns funktion. Även om man kan önska en större bastu, fungerar basturum på 2x2x2 meter tillfredsställande för de flesta familjer. Storleken räcker också till för att ge en extra sovplats.

En bastu i det formatet innebär inte heller en alltför betungande investering. Bland annat klarar man sig med ett elaggregat på 6 kW.

Bastuaggregat med större effekt är betydligt dyrare både i inköp och drift. Ett större hinder när man ska bygga bastu är ofta utrymmena omkring.

För att bastun ska fungera väl krävs rinnande kallt och varmt vatten i nära anslutning till själva bastun.

Man har också stort behov av en trivsam basturum eller intilliggande badrum eller relaxavdelning där man inte bara kan klä om, utan också bekvämt få slappna av, eftersvettas och återfå normal temperatur.

Det är alltså mycket viktigt att vid bastuplaneringen inte bara se till själva bastun. Den är givetvis hjärtat i anläggningen, men utan en dusch är den inte mycket värd.

Bastuns olika placeringar

placering av bastu i badrum

Det vanligaste stället att placera sin bastu är i anslutning till badrummet. Men det finns många fler ställen att placera sin bastu på. Det är viktigt att utrymmet där du placerar bastuaggregatet på inte får understiga 190-210 cm i takhöjd beroende på aggregatets storlek. Du kan läsa mer om säkerhet i bastu här.

Här är några exempel på vart man kan placera en bastu:

Inomhus:
Badrum
Gillestuga
Källarutrymme
Sovrummet
Vinden

Utomhus:
Lusthus
Friggebod
Sjöbod

Ventilation i bastu

Tyvärr står många småhusbastur mer eller mindre oanvända därför att de inte fungerar tillfredsställande. Så kan det vara trots perfekta utrymmen omkring. Det vanligaste felet är då undermålig ventilation och dålig luftcirkulation.

Tilluftsventilen måste alltid sitta under bastuaggregatet och frånluftsventilen diagonalt mot denna i taket eller 10-20 centimeter ner på väggen. Kan man inte ta in uteluft kan man ta luft från uppvärmda utrymmen nära bastun.

Den varma luften kan också släppas ut den vägen under förutsättning att dessa utrymmen i sin tur är väl ventilerade.

Beskrivning på hur ventilationen fungerar i en bastu

Den här artikeln beskriver hur man gör när man ska bygga en bastu av lösvirke i till exempel ett källarutrymme, som från början kanske är avsett som förråd eller liknande.

Bastuns storlek måste givetvis under sådana förutsättningar anpassas efter det tillgängliga utrymmet, vilket kan betyda att dina mått inte blir identiska med våra.

Byggprincipen som sprängskissen här ovan visar är emellertid densamma.

Följer du skissen, anpassar måtten, isolerar väl och säkrar ventilation och luftväxlingen som teckningens breda pilar mellan de två ventilerna beskriver får du en fungerande bastu.

När du ska beräkna storleken på en bastu bör du räkna med ca 0,8 kvadratmeter per person. En ordinär familjebastu behöver inte vara större än 2x2x2 meter.

Förberedelse – Riv inte mer än nödvändigt

När man i efterhand ska bygga en bastu i ett småhus utnyttjar man nästan alltid ett utrymme som har använts till något annat, till exempel förråd.

För det mesta är väggarna då mer eller mindre dåligt isolerade, klädda med något skivmaterial och till exempel tapetserade. Det måste alltså till mer isolering och annan beklädnad.

Däremot är det ofta möjligt, i varje fall i viss utsträckning, att använda det befintliga regelverket, vilket är precis vad vi gör i vårt exempel. Riv alltså ingenting i onödan!

Bastuns regelverk måste förankras stadigt och när du spikar i golv och väggar finns det alltid en risk att du kan träffa på och skada vatten, avlopps och elledningar.

Kontrollera därför alltid noga hur ledningarna är dragna innan du sätter igång. Du har alltid god nytta av husets byggnadsritningar, men du kan också i vissa situationer använda dig av en så kallad regelsökare, som i varje fall ger en indikation.

Ska du bygga bastun i källaren direkt på ett betonggolv kan du lägga en 0,2 mm plast av byggkvalitet på betonggolvet och läkta upp golvreglarna 10 mm.

Det gör att du får en luftcirkulation under isoleringen om du är osäker på om det finns fukt i källargolvet.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga bastu:

Beskrivande bild för verktyg du behöver för bastubygge

Verktyg:
Hammare (1) Fogsvans (2) Sticksåg (3) Bågfil (4) Brytblads, el universalkniv (5) Isoleringskniv (6) Häftpistol (7) Borrmaskin (8) Försänkare (9) Kofot (10) Geringslåda (11) Vattenpass (12) Tumstock (13) Penna (14)

Material:
Regelvirke, 45×70 mm för stomme och 45 x 45 mm för golv. Brädor, 20×95 mm. Panelbrädor, Mineralullsisolering (minst 50 mm), 22 mm vattenfasta golvspånplattor, Gipsskivor, Fotlister, Dörrfoder, Tavellist till ventilationsluckor, Kabelrör, Bastufolie, Ventilationsrör, Spik och/eller skruv, Varmförzinkad spik, Panelclips med spik, våtrumsmatta.

Stombyggnad och 70 mm isolering

Varning

En bastudörr som kärvar kan bli en dödsfälla. Vid panik är det alltid lättare att trycka upp dörren än att dra upp den. Var därför mycket noga när du hänger bastudörren så att den öppnas utåt.

Springan mellan karm och dörrblad måste vara så stor att dörren inte kan fastna när träet sväller i den fuktiga värmen.

En bastudörr får inte heller förses med lås, hasp, regel eller annan stängningsanordning. Därför måste bastudörren balanseras väl för att ändå kunna öppnas och hållas stängd.

Värt att veta när du ska bygga bastu

Det är viktigt att du som ångspärr använder en bastufolie. Du kan använda antingen en aluminiumfolie eller en folie av plast. En aluminiumfolie kan minska värmeutstrålningen och göra uppvärmningen effektivare.

Använder du plastfolie ska den vara av speciell kvalitet, så kallad HD polyuretan. Denna folie är 0,08 mm tjock och har en värmebeständighet upp till 120°C och mycket god åldersbeständighet.

Vid monteringen är det viktigt att du, med undantag mot golvet, överlappar alla skarvar med minst 15 cm. I annat fall får du inte den fukttäthet som är nödvändig. Det är en fördel att arbeta i par.

Värt att veta

Som du kan se i artikeln fick vi endast ut två regelfack med det normala CC avståndet 60 cm. Det tredje blev inte ens hälften så brett.

Det är ändå bättre att acceptera detta än att få två alltför breda eller tre alltför smala fack. Då kan man inte utnyttja fördelen av några standardmått vid inklädseln.

Här behöver man endast justera ett skivmått. Gipsplattorna ska givetvis sättas på regelverkets utsida.

Tips!

Det spelar ingen roll om du fäster gipsskivorna med spik eller skruv. I det här fallet är elförzinkad, huggen spik med försänkt huvud i dimensionen 35×2,4 mm lämplig, alternativt förzinkad skruv Zn 41 mm.

Gipsskivornas kanter är försänkta, vilket gör att du senare bör fylla upp försänkningen till skivans egentliga bredd med spackel och pappersremsa.

Varning

När du ska bygga en bastu är luftcirkulationen A och 0 för att en bastu ska fungera. Detta gäller även för de lavar som man sitter eller ligger på.

Mindre avstånd mellan lavens sittbrädor än 15 mm är ett direkt hinder för att luften ska kunna cirkulera.

Bastupanel och bastuinredning

Varning

Montaget av bastuaggregatet får inte göras av någon annan än en behörig elektriker. Det är lika viktigt som att strömbrytare och eluttag är bannlysta i bastun.

En annan viktig skyddsdetalj som du däremot kan ordna själv är till exempel ett galler av trä som gör att man inte bränner sig på batuaggregatet. Skyddet får dock inte hindra luftens cirkulation eller kunna överhettas.

Tips!

Självfallet kan du göra bastudörren själv, men det är fördelaktigare att köpa en färdig bastudörr. Ventilationsluckorna kan du göra av plywood eller masonit.

Som listverk kan du använda tavellist med spår eller en kluven panelbräda utan not. Luckhandtaget bör limmas och stiftas. Det finns färdiga trähandtag till luckor och dörrar. Frånluftventilen kan sitta i taket eller högt upp på väggen.

Det är viktigt att basturummets panel och inredning spikas fast dolt när du bygger bastun. I annat fall kan man under bastubadet bränna sig svårt på frilagda spikskallar och andra föremål av metall.

Bra att känna till när du ska bygga bastu

När du ska bygga bastu kan bastuns stomme, tak och väggpanel vara av gran med hög kvalitet. Till lavarnas sittytor bör man däremot ha trä som inte blir så hett. Asp och importerad abbaci har den egenskapen, men även kvistfri furu kan användas.

Ventilationsluckor och liknande bör också vara av trä och lavarna spikas underifrån. I bastun blir all metall brännhet.

Avståndet mellan övre lave och tak bör vara minst 1, helst 1,2 meter. Dusch och andra tvättmöjligheter i nära anslutning till bastun är en viktig detalj liksom en bastukammare, där man kan klä om och vila.

Det tar sin rundliga tid att bygga en bastu och man måste räkna med ca 15 procent virkesspill.

Om du hittar en monteringsfärdig bastu i ett format som passar dina utrymmen bör du jämföra kostnaderna med att bygga bastun själv. Byggsatsen kan nämligen löna sig.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top
Top