9 kontrollfrågor för en säker bastu

En säker bastu och bastuaggregat

Hetta, elektricitet och väta är en kombination som kräver sitt för att vara säkert. Den så ljuvliga bastuvistelsen kan snabbt förbytas till oro och olycka om bastun inte uppfyller kraven, och väta kan orsaka skador på byggnationer och orsaka dålig luft. Här får du nio frågor som besvarar om just din bastu är säker, eller inte.

OBS! Lämna aldrig barn att basta på egen hand!

1. Är elen korrekt dragen? Anlita alltid en elektriker för installation av belysning och aggregat.

2. Är ventilationen god nog? Ventilationen ska vara ordentligt tilltagen och får inte ha satts igen av smuts och damm.

3. Är bastudörren säker? Den ska inte kunna kärva eller låsas och handtaget får inte bli för varmt för att hålla i.

4. Är bastuaggregatet placerat korrekt? Om bastun är vedeldad gäller i allmänhet 50 cm säkerhetsavstånd till brännbart material. Vad gäller elaggregat så ska dessa stå helt fritt och ha en minsta takhöjd om 1,9 m (för de mindre aggregaten) alternativt 2,1 m (för de större aggregaten). Det är viktigt att du läser gällande bruksanvisning från tillverkaren för korrekt säkerhetsavstånd och rekommendationer.

5. Finns aggregatskydd så att ingen kan stöta emot bastuaggregatet och bränna sig?

6. Finns det tillräckligt med yta för att komma förbi bastuaggregatet utan att bränna sig?

7. Finns vatten lätt tillgängligt utanför bastun?

8. Finns en spärr på bastuaggregatet som hindrar luften från att komma högre än 110 grader? Om inte bör det finnas en separat värmebrytare.

9. Är skorstenen till vedugnen sotad ordentligt?

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se