Välja bastuaggregat till bastu – Tips och bra att veta

Bastuaggregat till bastu

Vad är en bastu? Svaret på frågan kan bli nästan lika mångsidigt som det finns bastuentusiaster och bastuhatare alltså alltifrån “himmelska” hälsostugor till “djävulska” tortyrkammare. Faktiskt är ju bastun en värmekammare, i vilken man blir av med kroppsslagg och under en eller annan rit också får själen vaskad.

Förr tog det många timmar innan bastun blev uppvärmd och så rökutvädrad att man kunde njuta av badet. Med moderna elektriska bastuaggregat får bastun numera lämplig temperatur medan man gör sig klar för badet.

I äldre tider var bastubadandet en ganska omständlig historia, som krävde en hel del planering. Man skulle ordna med ved, bära vatten och ofta elda i timmar för att få upp värmen. För att inte tala om efterarbetet med slagg och aska.

Numera är bastun många gånger mera lättillgänglig och den utvecklingen kan nästan enbart tillskrivas de högeffektiva bastuaggregaten.

Men det finns också bastuentusiaster som inte accepterar dem. De hävdar då ofta att värmen från en vedeldad bastu bland annat är mjukare och därmed klart överlägsen de elektriska bastuaggregaten. Vad de egentligen menar är inte så lätt att förstå. Den enda något så när mätbara skillnaden finns nog i doften från brinnande träklabbar. Lyxen att få uppleva den kan man kanske kosta på sig om man är självförsörjande ifråga om ved, och kan avsätta den tid som onekligen behövs för att förbereda badet.

Även om moderna, vedeldade bastuaggregat är effektiva, bränslesnåla, lättskötta och bland annat kan förses med en varmvattencistern, måste man ladda dem med bränsle och hålla elden vid liv. Har man möjlighet att bygga en fristående bastu vid sjökanten på till exempel fritidstomten kan det i hög grad vara försvarbart att välja veduppvärmning inte minst för att slippa kostsamma ledningsdragningar för eldrift.

Samtidigt måste man räkna med att vedeldning är förknippad med en del andra förutsättningar. Bland annat måste man ha en skorsten till vedbastun som brandmyndigheterna kan godkänna. En vedeldad bastukamin kräver i regel också något större utrymme än ett elektriskt bastuaggregat. Räknar man med kostnaderna för installation och vattenmagasin är det slutliga priset för bägge typerna tämligen jämbördiga.

Vill man ofta och mera oplanerat njuta bastubad är eluppvärmning det mest praktiska alternativet. Då kan man också utnyttja sådana finesser som att på morgonen, innan man går till jobbet, förinställa uppvärmningen på bastuaggregatet, för att framåt kvällen komma hem till en badklar bastuanläggning.

Det är till och med möjligt att via en mobiltelefon starta upp bastuaggregatet och uppvärmningen av fritidsstugans bastu så att den är badklar när man kommer fram. Efter en lång dag i skidbacken är det underbart att komma hem till en varm bastu!

Men det finns alltid ett men. Har du gott om tillgång till gratis eller billig är kanske den vedeldade bastun att föredra för dig i längden. Ett bastuaggregat av el avger inte heller doften av den brinnande veden och om man ska tro bastuentusiaster inte heller det mjukare bastubadandet som ett vedeldat aggregat ska ge.

Det är framför allt i styranordningsdetaljerna de olika bastuaggregatsfabrikaten skiljer sig från varandra i varje fall om man håller sig till välrenommerade märkesvaror.

Bastuaggregat i modern bastu

Balans mellan volym och effekt på olika bastuaggregat

Viktigare än allt annat när man väljer bastuaggregat är att man får balans mellan värmekapaciteten och basturummets volym. En alltför stor effekt kan innebära överhettning och driftstörningar, medan en otillräcklig effekt givetvis gör att man inte kan få upp vare sig önskad värme eller luftfuktighet.

Marknaden domineras helt av finska och svenska bastuaggregat. Det är till och med så att vissa svenska fabrikat också har finskt ursprung. En sanering under senare tid har gjort att det i stort sett finns 4-5 bastuaggregatstorlekar för hemmabastun avsedda från 7-8 kubikmeter luftrum till 24-25 kubikmeter.

Till bastuaggregaten används i första hand 3 fas ström med 400 volts spänning mellan faserna. Belysningen går däremot över 1 fas 220 Volt. Regleras temperaturen elektroniskt fordras dessutom en svagströmskrets. Har man inte tillgång till 400 volt spänning finns bastuaggregat som är försedda med andra inkopplingsalternativ.

Några strömbrytare eller eluttag får inte finnas inne i själva basturummet. Alla ledningsdragningar måste göras i rör och skyddas mot värmen, till exempel genom att de läggs i väggarna mot isoleringens yttersida. Det finns också bastuaggregat som kan eldas med gas. För familjebastun är gasen företrädesvis gasol.

Vedeldade bastuaggregat

Vedeldat bastuaggregat

Vedeldat bastuaggregat, en sk. vedgryta

En vedeldad, ugnslackerad bastuugn (1) som kan kombineras med en murgryta (2) Har man inte plats med en murgryta kan en mindre varmvattenbehållare kopplas direkt på ugnens sida. Storleken på en spis av detta slag bör relateras till brandmurens kvadratmeterantal. Medan asklådan är av rostfritt stål är ugnshandtagen av värmeavvisande trä. Luckorna är dessutom konstruerade så att de inte kan öppna sig själva.

Bastuaggregat av mindre format

Praktiskt taget alla bastuaggregat av mindre format, det vill säga aggregat avsedda för upp till cirka 10 kubikmeter basturumsvolym, är avsedda att monteras hängande på en vägg. De olika fabrikaten skiljer sig inte nämnvärt från varandra, medans en typ (3) kan ha smalare sidoluftkamrar har andra ganska stora luftkamrar (4). Observera att luftkamrarna inte får täckas med bastustenar.

Vissa bastuaggregat har inbyggd manöver eller styrcentral. Såväl förinställningstiden som inkopplingstiden kan variera mellan olika fabrikat. Den vanligaste förinställningstiden är 8-9 timmar med 3-4 timmars inkopplingstid.

Mindre bastuaggregat som drivs med EL

Mindre bastuaggregat som drivs med EL

Bastuaggregat med halvt inbyggda stenmagasin är konstruerade så att man med ett enkelt handgrepp kan flytta upp stenmagasinets botten och reducera stenmängden till hälften för snabbare uppvärmning och torrare bad. Bastuaggregat med en krans runt stenmagasinet kan förses med 15 eller 25 kilo bastusten, beroende på badkastningseffekt.

Bastuaggregat av större format

För basturumsvolymer mellan cirka 9 och 15 kubikmeter krävs nästan alltid lite större bastuaggregat med högre uppvärmningseffekt. De flesta aggregat i denna storleksordning är avsedda att monteras mot golvet och styrs via manövercentraler utanför basturummet. I denna storleksordning är valmöjligheterna inte lika stora som bland de små eller mellanstora typerna.

Större bastuaggregat med högre uppvärmningseffekt

Effekterna varierar från cirka 10 till över 25 kilowatt. Ett bastuaggregat i den senare storleksordningen klarar att värma upp en basturumsvolym på närmare 50 kubikmeter. Ändå hålls badkastningseffekten på samma nivå. Stenmagasinet rymmer nämligen 120 kilo sten, vilken mängd ska ses mot den vanligaste familjebastuns 20-30 kilo. Många av golvmodellerna är isolerade med en yttermantel, så att denna hålls sval.

Bastuaggregatet måste kombineras med en speciell manöverpanel. De flesta av dessa större aggregat finns i 4-5 effekter, men storleken följer för den skull inte alltid effekten. Bland de stora modellerna finns också enstaka bastuaggregat, avsedda för väggmontage. Fördelen med dem är i första hand den fria golvytan, som underlättar städningen.

 

Separat manöverpanel

När man väljer bastuaggregat av lite större storlek styrs ofta funktionen via en manöverpanel eller styrenhet, som monteras utanför själva basturummet. Utan denna anordning fungerar alltså inte bastuaggregatet, men kostnaden för manöverdelen är ändå inte alltid inräknad i priset för aggregatet.

Många anser att en inbyggd manöverpanel, som alltså sitter på själva aggregatet är att föredra inte minst ur säkerhetssynpunkt. Då kan man ju bryta strömmen från basturummet. Å andra sidan får en bastu aldrig vara konstruerad så att inte vem som helst utan ansträngning kan komma ut från värmen.

Termiskt styrd manöverpanel på bastuaggregat

Elektronsikt styrs manöverpanel för bastuaggregat

En manöverpanel kan vara termiskt (5) eller elektroniskt styrd (6). Båda har temperaturreglage, till och frånslag samt signallampa, men den termiskt styrda är billigare och mycket driftsäker. Även om den termiskt styrda även kan fås för fjärrmanövrering, så är den elektroniska varianten i första hand avsedd för sådan extravagans. Oavsett teknik finns flera valmöjligheter med förvalstid och inkopplingstid.

Viktigt

Bastuaggregaten bör alltid ha säkerhetsskydd. I vissa fall ligger stenarna, som kan bli mycket heta, under ett gallerskydd. Det är inte ovanligt att man rekommenderar skydd av trä, som monteras runt de tre sidor som vetter ut mot basturummet, så att man inte slår mot bastuaggregatet om man till äventyrs skulle halka i bastun.

Värt att veta

Lagom värme i en bastu är i hög grad en individuell fråga. Normalt kan den vara allt mellan +50°C och 110°C, men de allra flesta upplever 70 90°C som den mest behagliga temperaturen. I en torr bastu är den relativa fuktigheten endast några få procent, i en våt bastu upp emot 100 procent. Ju högre luftfuktigheten är desto varmare upplevs bastun.

FAKTA OM BASTUAGGREGAT

Effekt kW Bastuvolym m3 Spänning Strömstyrka amp Ledningsarea mm2
2,2 1,5-2 1×230 V 10 1,5
3 2-3 1×230 V 14 2,5
4 3-4 3×400 V 6 1,5
6 4-8 3×400 V 9 1,5
8 7-12 3×400 V 12 2,5
10 9-15 3×400 V 15 2,5
13 10-21 3×400 V 20 4
16 13-25 3×400 V 25 6
20 17-35 3×400 V 31 10

Tabellen visar exempel på lämplig bastuaggregateffekt till olika bastuvolymer och ger samtidigt upplysning om anpassning ifråga om spänning, strömstyrka och ledningsarea. Observera att bastuaggregat inte får installeras av någon annan än en behörig elinstallatör.

Tips

Innan du premiärbadar en eluppvärmd bastu bör du värma upp den till ca 90°C och låta den stå så varm under omkring två timmar. På så sätt slipper du störas av den s k nylukten från bastuaggregatet, som kan vara besvärande. Utnyttja bastun till mer än bad. Är lavarna tillräckligt stora behövs bara madrasser och sängkläder för att du ska få en gäststuga.

Värt att veta om bastuaggregat

En eluppvärmd bastu är inte alls den energislukare man ofta tror, bl a därför att bastuaggregatet endast är i full drift korta stunder under uppvärmningen och sedan endast ersätter värmeförluster. I genomsnitt förbrukar familjebastun 3,9 kWh under ett bad, d v s 1,3kWh per person om 3 personer badar samtidigt. Motsvarande förbrukning för en dusch respektive ett karbad är 1,4 respektive 6,5 kWh.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se