Bastustenar i magasinet – en detalj som gör skillnad

Bastustenar i bastuaggregat

Bastustenarna är en viktig detalj i bastuns värme- och fuktspridning. Men det går inte att ha vilka gamla stenar som helst i bastuaggregatet. För att verkligen fylla funktionen som tänkts gäller det att stenarna klarar några högt ställda krav. De ska:

– Klara mycket stora värmeväxlingar utan att spricka.

– Dra åt sig vatten så att fukten avges i omgångar.

– Ha rätt storlek och form så att luft kan cirkulera i stenkorgen. Golvaggregat ska oftare ha större stenar är vad väggaggregat klarar.

– Inte avge någon konstig lukt eller några farliga ämnen.

Framför allt anses det finnas tre olika stensorter som uppfyller de här kriterierna: diabas, olivin och keramiska stenar speciellt framtagna för bastur.

Pst! Ibland ingår stenarna när du köper bastuaggregatet. Men inte alltid! Glöm inte att fråga om dessa ingår. Utan bastustenar är inte aggregatet mycket värt.

Tips! Köp gärna till extra bastustenar när du inhandlar ett bastuaggregat. Då kan du byta ut stenarna vid behov.

Bastustenar i bastu

Iläggning och underhåll

Magasinet fylls med de största stenarna i botten och de mindre på toppen. De får absolut inte packas, utan ska läggas på varandra med mycket luft emellan. Keramiska stenar har olika form beroende på vari magasinet de ska placeras. Följ alltid anvisningarna noga. Dålig cirkulation mellan stenarna gör att värmen sprids dåligt.

Bastustenarna behöver sedan plockas om med jämna mellanrum. Tumregeln är lika många gånger per år som bastubad sker per vecka. Att det behövs beror på att stenarna spricker med tiden. Då packas de också ihop, vilket minskar aggregatets effekt. Byt ut alla dåliga stenar.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se