Så fixar du el och vatten till bastustugan

Bastu med el och vatten

En välkomnande entrébelysning, underhållsvärme och lite mysbelysning är härliga ting att ha till/i bastustugan. Och att kunna tappa vatten för rengöring, eller till och med få till en duschhörna är guld värd för välbefinnandet i många bemärkelser. Ofta är det här de klurigaste delarna av en bastustuga. Det gäller att skapa säkra system som håller i längden. Investeringen kostar också en slant, men mervärdet går det inte att ta miste på.

Att tänka på om du drar in vatten till bastustugan:

– Enklaste alternativet är att dra ”sommarvatten”. Inför vintern kopplas denna anslutning bort från vattensystemet.

– Dragningen av året-runt-vatten till bastustugan ska ske på frostsäkert djup. Det går också att lägga in värmekabel i anslutningsrören för att minska risken för att ledningarna förfryser. Ta råd av VVS-installatör för råd i det enskilda fallet.

– Se till att utrymmet där vattnet finns är frostfritt om vattnet ska fungera året runt. Isolering och tilläggsvärme kan behövas för att hålla ledningarna varma. Att tänka på om du drar in el i bastustugan:

– All el ska dras på ett professionellt sätt. Anlita auktoriserad elektriker.

– Tänk på att eldragningen till själva bastustugan behöver vara lika säker som dragningen i själva stugan. Anslutningen kan ske via luftledning eller markledning.

– Extra varsamhet gäller för eldragningar i utrymmen där anslutningarna drabbas av extra belastning, såsom i våtutrymme och/eller bastuutrymmen.

Pst! Tänk på att avstånd är kostnadskrävande. Varje meter som behöver dras för anslutning av el och/eller vatten är dyrbar. Det kan därför vara smart att tänka på bastustugans placering även utifrån den här aspekten.

Angående ROT-avdrag. Vid en nybyggnad av en bastustuga går det INTE att dra av någon arbetskostnad med hjälp av ROT-avdraget. Vid en om- eller tillbyggnad av befintlig tilläggsbyggnad får enligt Skatteverket ROT-avdraget utnyttjas.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se