Tips för en fräsch bastu

Ren och fräsch bastu

En bastu utsätts för höga påfrestningar på grund av den värme, fukt och inte minst varma människokroppar som bastubadet genererar. En bastu behöver därför underhållas och skötas väl för att behålla fräschören över tid. Men med lite skurmedel, oljeimpregnering och eftertanke så åldras bastun vackert och behagligt.

Skura, skura, skura bastun

Lavar, golv och väggar som besökare lutar sig mot blir snabbt mycket smutsiga i en bastu. Då finns det bara ett riktigt bra alternativ för att få rent ytorna. Det är till att skura ofta och ordentligt. Använd gärna miljövänlig såpa. Det bidrar till en härlig doft. Olja in bastulavarna vid behov och måla om väggarna innan de blir för slitna.

Underhåll av bastustenarna

En eller ett par gånger om året behöver bastustenarna gås igenom. Ta bort alla stenar. Sortera ut de som spruckit och ersätt med nya. Dammsug själva behållaren för stenarna och ta bort kalkavlagringar på botten.

Tätningslister mot glas

Tätningslister vid bastudörrar och mot eventuella glaspartier behöver återkommande genomgång. Här samlas gärna fukt vilket gör att materialet kan spricka. Oljeimpregnera gärna med jämna mellanrum så minskar risken för skador på bastun.

Björkkvasten

Bind en nu björkkvast varje försommar. Förvara den mörkt och svalt, eller i frysen. Tina upp genom att lägga i blöt innan badet och vattenbegjut den sedan över stenarna. Nu är kvasten klar för användning igen.

Ventilationen

Kontrollera att ventilationen i bastun inte satts igen av damm eller andra partiklar. Dammsug och torka rent vid behov.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se