Olika bastutyper – Vilken bastu föredrar du?

Bastu med ljust träslag

Det finns som nämnts en mängd olika bastualternativ på marknaden. Här är de vanligaste typerna, och vad de innebär.

Våtbastu

Våtbastun är lika klassisk som den är populär oavsett om den drivs med el eller är vedeldad. Vedeldad kräver förstås skorsten och är lite krångligare i alla dess bemärkelser, men är för många den ”sanna bastun”. Ett alternativ är att välja en bastustuga ute på tomten. Våtbastun räknas inte som våtrum, vilket gör att den är relativt enkel att bygga.

Ångbastu

Ångbastun med anor från Orientens badhus, är till temperaturen en mildare variant än den sedvanliga våtbastun. Temperaturen kommer upp till ca 65 grader som mest. Däremot är luftfuktigheten större, vilket gör att bastun i alla fall ger hög effekt och värmer gott. Ångan kommer från en ånggenerator. Ångbastun räknas som våtutrymme, vilket ställer höga krav på byggnationen.

Torrbastu

Torrbastun är för de tuffare bastubadarna, med sitt heta, torra klimat. Temperaturen stiger gärna över 100 grader. Särskilda aggregaet behövs, men annars är torrbastun mycket lik våtbastun.

Kombibastu

Kombibastun är ett alternativ för den som har svårt att välja, eller som vill kunna variera sitt bastubad. Vanligtvis kombineras våt- och torrbastu här med ångbastu.

Infraröd bastu

Infraröd bastu upplevs av många som mycket angenäm då luften inte blir lika varm med infravärmen. Istället är det kroppens yta som värms upp. En hel del monteringsfärdiga modeller av infraröd bastu kommer med en enkel stickpropp, vilket underlättar installationen. Till utseendet är en infraröd bastu oftast snarlik en vanlig våtbastu.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se