You dont have javascript enabled! Please enable it! Det här gör en skorstensfejare | dinbyggare.se

Det här gör en skorstensfejare

En skorstensfejare har många uppdrag på sin agenda och hans/hennes tjänster kan komma väl till pass vid många tillfällen. De inspekterar, monterar och servar inte bara stora som små skorstenar och eldstäder. De är också experter på ventilationssystem av olika slag.

Skorstenar och eldstäder

En skorstensfejare förknippas ofta med ett måste – han eller hon kommer och sotar med vissa intervallet och fakturan kommer bokstavligen som ett brev med posten. De intervaller skorstensfejaren kommer med bestäms av kommunen och är en del av den brandskyddsförebyggande funktion som skorstensfejaren utgör.

Men skorstensfejaren kan mer än så när det kommer till skorstenar. Här är hela uppdragslistan:

– Sotar och håller rent i skorstenen

– Statuskontroll av befintlig eldstad.

– Besiktning av eldstäder efter sprängning i området.

– Installationsbesiktning som ger ett kvitto på att den nya eldstaden är byggd på rätt sätt.

– Riskanalys vid överlåtelse.

– Kan ge råd och tips vid felaktigheter på skorsten eller eldstad

Värmesystem

Ved-, pellets- eller oljeuppvärmda hus har lite extra att vinna på att anlita en skorstensfejare, då de även kan hjälpa till med:

– Kontroll av hur effektiva värmesystemen är i huset

– Montering av rensluckor och justeringsspjäll

– Fläktar och aggregat liksom ventilationssystemet

– Arbeten med ventilationssystemen i bostäder och i lokaler är en stor bit i skorstensfejarens vardag. Själva fläktarna och aggregaten hör till systemen och skorstensfejaren kan bidra med:

– Rengöring och inspektion av fläktar och aggregat

– Service på ventilationsanläggningars motorer och varvtalsräknare

– Montering av kanalsystem, liksom demontering

– Rensning och rengöring av kanalsystemet

– Byte av filter i spiskåpor och andra ventilationsanläggningar

Tak

Många skorstensfejare erbjuder även vissa tjänster som har med taket att göra:

– Rensning av kajbon och installation av kajnät

– Kontroll av takskyddsanordningar

Var hittar jag en skorstensfejare?

Det finns ca 1500 certifierade skorstensfejare i landet. De kan jobba i fristående företag eller vara direkt anställda av kommunen.

Det är lättast att få tag på skorstensfejaren genom kommunen, som ansvarar för inspektionen av eldstäderna inom sitt kommunområde. Det går också att leta på gula sidorna på nätet.

Det är mycket viktigt att skorstensfejaren är SSR-godkänd. Det innebär att han eller hon har kompetensen att besiktiga eldstäder och skorstenar och är en kvalitetsgaranti. För att få sin nya eldstad eller skorsten godkänd av kommunen måste skorstensfejaren vara SSR-godkänd.

Relaterade artiklar

Se alla skorstensartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se