Skorstensbrand

En skorstensbrand kan orsaka stora skador på hus och hem, men även på människor och husdjur. Branden orsakas ofta av dåligt underhåll och felaktig eldning, och kan ofta undvikas. Trots detta blossar en mängd skorstensbränder, eller soteldar, upp i skorstenarna varje år.

Det händer

I en soteld tar tjära som ansamlats på insidan av murstocken eld och skapar en otäck och ganska så farlig brand med snabbt förlopp. Eldpelaren blir både varm och hög.

Det blir klart varmare än vad konstruktionen är ämnad att klara och eldpelaren kan sträcka sig flera meter över taknocken och gnistor kan spridas över en hel villatomt.

Så undviker du skorstensbrand

– Kontrollera eldstadens och rökkanalens konstruktion. Rökkanalen ska vara dimensionerad för eldstaden och allt ska vara korrekt byggt.

– Kontrollera eldstadens och rökkanalens status. Sprickor och andra defekter kan leda till problem.

– Se till att skorstensfejaren rengör skorstenen ordentligt. Han eller hon kan också bistå med de två punkterna ovan.

– Du kan också ekonomisota på egen hand mellan skorstensfejarens besök.

– Använd bara torr ved i eldstaden.

Så gör du om du får en skorstensbrand

Ring 112 genast! I väntan på brandkåren kan du själv agera för att minska branden.

– Stäng spjäll och luckor som ger elden syre.

– Spruta vatten eller rikta en brandsläckare mot taket nära skorstenen och inne i huset om eldhärdar kan tänkas komma där.

– Gör allt du kan för att skydda egendom i och utanför bostaden genom att flytta bort lösa ting, men akta dig själv. Riskera inte ditt eget liv för ett dött ting som ett hus.

VÄRT ATT VETA

– Vid förbränningen fastnar små partiklar på rökkanalens insida. Dessa partiklar bildar ett lager av sot. En del av dom partiklarna kan fortfarande vara brännbara.

Om du eldar med för lite lufttillförsel, kan det samlas mycket brännbara partiklar som kan leda till att det börjar brinna i skorstenen.

En skorstensbrand kan genera flera meter höga lågor som kan sprida sig och göra att hela huset brinner.  Sota därför skorstenen regelbundet.

Relaterade artiklar

Se alla skorstensartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se