Självdragsventilation och skorstenar

Självdragsventilation innebär att huset är byggt så att frisk luft på ett naturligt sätt strömmar igenom huset. Det finns alltså inga fläktar som driver luften åt något håll.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den naturliga ventilationen, eller självdragsventilation är det vanligaste sättet att ventilera ett hus i Sverige, och motorn i systemet är skorstensstocken.

Enkelt system

Systemet med självdrag är lika enkelt som det är säkert. Det behövs inga dyra installationer eller elslukande maskiner för att få fräsch luft i huset. Det sköter sig av sig självt. Däremot kan det vara svårt att få systemet helt rätt dimensionerat, särskilt som självdraget har en tendens att variera under året.

Ibland blir ventilationen lite väl häftig, och ibland kan utbytet av luft bli något för litet. Detta går dock ofta att lösa med ganska enkla medel.

Här kommer luften in

I ett självdragshus kommer luften in genom springor och ventiler i väggarna. Förr byggdes husen lite mindre täta än vad vi gör idag, och då nyttjades springorna till luftinsläpp. Idag används gärna ventiler som tilluftsdon.

Här går luften ut

Luften går sedan genom huset och framför allt upp genom en imkanal i skorstensnocken. När eldning sker värms skorstenen upp och då drivs ventilationen på i huset vilket ger en god luftgenomströmning.

Viss luft går också ut luft genom badrummets och kökets frånluftskanal, men den stora luftmassan rör sig alltså igenom skorstenen.

Temperaturskillnader

Självdraget bygger på att det är skillnader i temperatur mellan luften ute och inne. Systemet fungerar således bäst under de kalla vintermånaderna. Men det fungerar även bra under sommaren om huset används.

Det kan hjälpa till att tända upp en brasa på kvällskvisten om andan faller på. Då värms skorstensstocken och luftströmmen tar fart. Blir kanalen igentäppt av någon anledning slutar systemet att fungera.

Skorstensfejaren kan hjälpa till att rensa upp i kanalen igen.

Här kan du se dom olika namnen skorstenens kanaler har. En skorsten kan ha fler kanaler än denna illustrering visar.

Här kan du se dom olika namnen skorstenens kanaler har. En skorsten kan ha fler kanaler än denna illustrering visar.

Försiktig med ändringar

Om man ändrar på något vad gäller tätheten eller uppvärmningen i ett hus med självdrag gäller det att se upp. Tilläggsisolering kan göra att inluften stryps, byte av värmekälla från vedeldat till annan form av uppvärmning kan göra att utsuget av luft i imkanalen blir för litet, eller att luftströmmarna i huset ändras. Den heta skorstensstocken drar då inte längre upp samma mängd luft som tidigare.

Relaterade artiklar

Se alla skorstensartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se