Gligjutning och tätning av rökkanal

Rökkanal glidgjuten, tätad med speciallbruk.

Att glidgjuta en rökkanal är en väl beprövad metod och ofta den mest ekonomiska lösningen. Till skillnad från installationen av rör som tätningsmetod minskar inte heller rökkanalen nämnvärt i storlek med den här typen av tätning.

Så går det till

Otät rökkanal före glidgjutning.

Otät rökkanal före glidgjutning.

Det finns framför allt två sätt att lösa läckage i en rökkanal på. Det ena är att sätta in nya rör. Det andra, det som också är vanligast, är att glidgjuta insidan av rökkanalen. Vilket som passar bäst kan skilja sig från fall till fall, men allt som oftast fungerar en glidgjutning mycket bra.

För tätningen av en porös och läckande rökkanal används i allmänhet ett keramiskt bruk, det vill säga ett bruk som står emot värme bra.

Bilden visar hur man tätar en skorstens rökkanal med keramiskt bruk.

Bilden visar hur man tätar en skorstens rökkanal med keramiskt bruk.

Det läggs som en skyddande yta på insidan av rökkanalen efter att den rengjorts mycket noga. Själva gjutningen behöver sedan ske i flera steg så att kanalen blir helt tät. Det skikt som läggs på för att få systemet tätt igen är mycket tunt, så rökkanalen är nästan lika stor efter tätningen som den var innan.

Rökkanal glidgjuten, tätad med speciallbruk.

Rökkanal glidgjuten, tätad med speciallbruk.

Renovera i god tid

Det är viktigt att en skorstensfejare går igenom skorstenen med jämna mellanrum. Han eller hon kan se vilken status rökkanalerna har. De kanaler som börjar få en porös insida bör renoveras så fort problemet upptäcks.

Rökgaser kan annars sprida sig i huset och i värsta fall kan en skorstensbrand uppstå. Låter man skorstenen förfalla blir renoveringen dessutom både dyr och omständlig.

Nyttja proffs med ROT-avdraget för säker renovering

För att veta om glidgjutning är den bästa metoden i det enskilda fallet är det alltid bäst att anlita en sakkunnig som kan undersöka hela rökkanalen med en kamera och analysera vilka åtgärder som krävs.

Rökkanalerna ska också provtryckas inför tätningen. Efter tätningen ska samma kanal provtryckas igen och godkännas av en sotarmästare. Rotavdraget är möjligt att använda vid själva renoveringen.

Tätning av skorsten och rökkanal steg för steg.

1. Rökkanalen rengörs noggrant med en sotarviska.
2. Rökkanalen för vattnas med vatten för att skapa bra vidhäftning
på teglet för det keramiska bruket.
3. Ett specialverktyg sänks ner i rökkanalen och sen förs special-
bruket successivt ner samtidigt som specialverktyget lyfts uppåt.
På så sätt påförs bruk på insidan av rökkanalen, proceduren kan få upprepas flera gånger för att få rökkanalen tät.

Skorstensfejaren ska alltid kontaktas
för att  provtrycka skorstenen efter du har gjort en tätning av en rökkanal.

 

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se