Insatsrör som tätningsmetod

Även en riktigt skadad skorstensstock kan rymma säkra rökkanaler med hjälp av syrafasta instatsrör. Fördelen med ett insatsrör kontra glidgjutning är att det är relativt enkelt att få till en tät rökkanal och att arbetet går snabbt och smidigt.

De syrafasta rören klarar även krökar om skorstensstocken inte är rak. Även riktigt krokiga skorstenar kan tätas med hjälp av insatsrör.

Så går det till

Insatsröret monteras stadigt hela vägen från utloppet till skorstenens topp. I nedre änden ansluts skorstenen till en bottenkona, och i toppen till ett toppfoder. Konan och toppfodret muras fast för att hela systemet ska bli så stabilt som möjligt. Resterande utrymme mellan röret och skorstenens väggar fylls med ett eldfast isolerande material.

Rörets dimension anpassas efter rökkanalen, men är också beroende av vilken typ av eldstad som röret ansluter till. Röret behöver generellt sett vara något större för en öppen eldstad än för en kamin eller kassettinsats.

Renovera i tid

En skorstensstock som inte håller måttet behöver åtgärdas snarast. Otäta skorstenar orsakar inte bara dåligt drag i eldstaden. De kan, om man fortsätter att elda i dem orsaka rökgaser i boendeutrymmen och till och med skorstensbrand.

Om skorstensfejaren vid sotning påpekar att kanalerna börjar vittra eller att det finns skador är det läge att göra något åt problemet. Att vänta orsakar bara högre kostnader.

Anlita alltid proffs

Med tanke på de problem som kan uppkomma med en skorsten som inte är helt tät är det viktigt att anlita professionella hantverkare för tätningsarbetet. De går igenom hela skorstenen bit för bit och ge råd och tips om hur man bäst löser tätningsarbetet i det enskilda fallet.

De har också kompetensen att utföra arbetet på ett sätt som ger den brandsäkerhet man behöver när det kommer till eldstäder. Rot-avdraget kan nyttjas för arbetet.

Relaterade artiklar

Se alla skorstensartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se