Dörrlås – En dörr är aldrig bättre än dess låsanordning

Dörrlås

Oavsett vilken dörr som finns till ett hus eller lägenhet, hänger mycket bokstavligen på dörrlåset. Ett undermåligt lås, gör även den bästa säkerhetsdörr lättforcerad. Låsets konstruktion behöver också vara smart och släppa ut behöriga vid behov, men hindra tjuvens framfart. Det kallas för att låsen är hemmabekväma och bortasäkra.

Olika typer av dörrlås

Ett dörrlås kan vara tillverkad på flera olika sätt. Vanligtvis delas de in i tre olika typer med namnen cylinderlås, tvåfunktionslås och tillhållarlås. Cylinderlåsen och tillhållarlåsen delas i sin tur in i olika säkerhetsklasser, från ett till fem. Cylinderlåsen är de klassiska dörrlåsen och är ofta försedda med ett vred på insidan för enkel öppning.

Tillhållarlås är en form av lås där skivor som används som spärrar finns i låshuset. Dessa tillhållare påverkas av nyckelns inskärningar. För att låsa upp krävs alltid nyckel. Vanliga modeller är sjutillhållarlås och niotillhållarlås.

För att ett dörrlås av tillhållar- eller cylindermodell ska anses säkert krävs minst klass 3-certifiering. Tvåfunktionslåsen är en smart lösning där dörren kan öppnas inifrån med ett vred om den också låses med vredet.

Om dörren däremot låses med nyckel utifrån, kan inte vredet användas som låsöppnare. Då behövs nyckel för att låsa upp låset från insidan.

Certifierade dörrlås

Vilka dörrlås som anses som godkända eller inte bestäms av försäkringsbolagen i första hand. De har ett stort egenintresse i att hjälpa husägare och lägenhetsinnehavare att välja lätt lås. I försäkringsbrevet anges vad som anses godkänt. De kräver vanligtvis ett lås med en minsta säkerhetsnivå om klass tre och ibland även andra förstärkningar, till exempel på karm.

De olika klasserna av lås är indelade enligt följande:

Klass 1. Den enklaste formen av dörrlås utan krav på inbrottsskydd i egentlig bemärkelse.

Klass 2. En form av lås där visst skydd mot inbrott finns, men där möjligheten till att utrymma en lokal är viktigare än inbrottsaspekten.

Klass 3. Lås där kraven på inbrottssäkerhet är viktigare än utrymningssäkerheten.

Klass 4. Lås med samma egenskaper som vid klass tre men där det också finns ett borrskydd för låshuset. Dessutom ska en kraftigare dörrförstärkning finnas.

Klass 5. Dörrlås som uppfyller högt ställda krav på skydd. Den som vill välja ett bra lås kan med fördel utgå från ögonmärkningen på låset. Ögonen är en symbol för lås som certifierats av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Det är också dessa lås som Svenska Stöldskyddsföreningen rekommenderar.

Elektroniska dörrlås

Elektroniska lås blir alltmer populära. Här används koder, kort eller små magnetplattor för att visa behörighet till ett hus istället för den sedvanliga nyckeln. Koder anses inte som säkra nog för att ge godkända lås.

Fördelen med lås utan nyckel är att det inte finns något nyckelhål att forcera. Vissa modeller kan också vara lättare att hantera för en person med rörelsehinder än en nyckel. Det finns även elektroniska lås där vanlig nyckel används.

För att kunna öppna med nyckel krävs dock att ett elektroniskt fjärrlås låsts upp. Hur hög säkerheten är på dessa låsalternativ varierar kraftigt.

Att välja dörrlås

Ett lås ska vara behändigt att använda och fungera som ett gott skydd. Av brandsäkerhets- och andra säkerhetsskäl ska ett lås som används på ett hus kunna öppnas inifrån utan att nyckel behövs när någon är hemma i huset. Det kallas för att låset är hemmabekvämt.

Samtidigt ska den låsta dörren inte gå att låsa upp inifrån av tjuvar och banditer när ingen är hemma. Det är nämligen inte helt ovanligt att tjuven går in genom ett fönster. Men när de ska ut, med en mängd värdeföremål, vill de gärna ta den mycket enklare dörren ut. Sådana lås kallas för bortasäkra.

Det kan göra att två lås blir det bästa alternativet. Det gäller inte minst om ett cylinderlås med vred på insidan används som lås. Det är inte godkänt som enskilt lås av försäkringsbolagen, men är ett så kallat hemmabekvämt lås. Då behövs ett lås till, ett bortasäkert sådant, för den som inte vill byta ut hela låset.

Detsamma gäller om dörren enbart är försedd med ett tillhållarlås. Då behövs en regel eller ett cylinderlås som kan låsas upp inifrån när folk är hemma, och tillhållarlåset ska enbart låsas när alla vistas utanför huset. Ett helhetsalternativ är tvåfunktionslåset. De är både och.

Tänk på

Om nycklar försvinner, eller du köper ett nytt hus eller lägenhet är det alltid bra att byta dörrlås. Vem vet vilka som kan ha tillgång till bostaden annars? Förutom dörrlås behövs förstärkningar på dörrkarmen för att en obehörig inte helt enkelt ska bräcka sig igenom dörren.

Om dörren lätt kan brytas upp, spelar det ingen roll vilket lås dörren har. Förstärk alltid karmarna, se till att dörren inte kan häktas av och komplettera detta med bra lås. Då ökar chansen att huset slipper inbrott. Entrédörrar är heller inte den enda inträdesvägen för tjuvar och bovar.

De kan lika gärna ta sig in via altandörrar och köksdörrar, eller fönster. Se alltid till att skapa en helhetsbild av säkerhetsläget och se till att säkerheten är lika hög överallt.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se