Ytterdörrar – Så tyder du märkningen

Vacker ytterdörr i modern stil

Ytterdörrar har som de flesta byggvaror flera märkningar som betyder olika saker. Så här tyder du vad som gäller för just din ytterdörr!

Tidigare typgodkändes svenska dörrar. Idag ersätts detta med CE-märkning men kraven kan skilja sig mellan olika europeiska länder. Kolla att det är nordiska krav som gäller.

CE-märkning

Ytterdörrar utan brand eller rökgaskrav ska sedan tidigare vara CE-märkta enligt produktstandarden EN 14351-1. Ytterdörrar med brand- och rökgaskrav inkluderar produktstandarden EN 14351-1 + EN 16034 och är obligatorisk för CE-märkning från och med 1 november 2019.

P-märkning

P-märkningen utförs av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP och ställer högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen, samt att ytterdörren har drift- och skötselinstruktioner.

SFDK – Svensk Fönster- & Dörrkontroll

Svensk fönster och dörrkontroll är branschens frivilliga märkning som visar att dörren uppfyller ett antal grundkrav.

EI-graden

EI-graden visar hur länge dörren klarar att förhindra brandspridning. För EI30 alltså i 30 minuter.

U-värdet

U-värdet visar hur energieffektiv ytterdörren är. Ju lägre värde desto bättre isolering. Ett bra U-värde ligger idag runt 1,0. U-värdet blir högre, alltså mindre energieffektivt, med glaspartier i dörren.

Dörrtips – välj rätt ytterdörr

Tänk på din ytterdörr andra gör det

Planera när du ska köpa din ytterdörr

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se