Valet av garageportsöppnare är en fråga om säkerhet

Garageport för dubbelgarage

Med dubbelgarage är det behändigt med garageportsöppnare.

Det finns många som är beredda att lägga ner en slant eller två för att slippa kliva ur bilen bara för att öppna garageporten. Eftersom kostnaden ofta inte är så stor för att installera en garageportsöppnare är det också ett reellt alternativ att fundera över.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Men innan installationen sker, är det viktigt att ta reda på vilken garageportsöppnare som är bäst ämnad för den garageport som garaget är försett med.

Enkel princip

Alla garageportsöppnare bygger på samma enkla princip. En fjärrkontroll sätter igång en liten motor som driver upp dörren. Men då det finns en mängd olika porta på garage runt om i vårt land, behöver också motorn och konstruktionen varmed dörren öppnas, vara anpassad efter den modell av port det handlar om.

Alla portar kan därför inte ha samma typ av garageportsöppnare. Det öppnar upp för möjligheter till missförstånd och felaktigheter, som kan leda till knäckta dörrar och ickefungerande system – helt i onödan.

Garageportsöppnare i garage

Garageportsöppnare på en takskjutport från insidan av garaget.

Välja garageportsöppnare

Om en garageport ändå byts ut, blir det en enkel match att lägga till en garageportsöppnare. I princip alla försäljare av portar erbjuder också motordrivna portöppnare som är kompatibla med porten som tillval.

Den som däremot vill ha kvar sin gamla garageport och få den motordriven, behöver ofta ta hjälpa av en fackman för uppgiften.

Vissa enklare modeller

Nya garageportar har tillverkats utifrån moderna tiders krav på säkerhet och komfort. Nästan alla nya modeller av garageportar på marknaden uppfyller de krav som finns för att de också ska kunna förses med en motordriven öppningsfunktion.

Den allra enklaste modellen, som gjord för en motoriserad öppningsfunktion, är takskjutporten. Den rullas enkelt upp av motorn, och här finns det en mängd modeller som passar. Den är faktiskt gjord för att ha en eldriven motor som styr öppningen.

En sådan dörr är faktiskt säkrare än en manuellt styrd takskjutport, eftersom motorn håller ner porten i stängt läge och är ofta försedd med en uppskjutningsspärr. Även sidoskjutporten är en garageport som är enkel att förse med motor.

Ett varningens finger vid montering

Ett varningens finger höjs för montering av garageportsöppnare på äldre modeller av vipportar. En gammal vipport från 70- eller 80-talet är inte alls anpassade för att klara motorns kraft och har problem med infästningen.

Moderna vipportar är konstruerade på ett helt annat sätt, och är också portar som kan förses med motordrivna öppnar. Det gäller dock alltid att se till att modellen av motor är avsedd för porten ifråga.

Även motorer kopplade till slagporten kan utgöra ett problem. Klämrisken blir per automatik hög med en slagportsöppnare, varför få tillverkare rekommenderar att sådana portar förses med motordriven öppnare.

Det finns dock några tillverkare på marknaden som erbjuder öppningsfunktioner även för slagdörrar. Här bör dock den som installerar en sådan motordriven öppnare vara väl medveten om de risker som föreligger.

Välj alltid rätt garageportsöppnare

En garageportsöppnare ska både vara anpassad efter den garageport som den ska öppna och stänga, och i sig leva upp till höga säkerhetskrav. En garageport som inte har försetts med en motorkonstruktion som den är avsedd för kan utgöra en risk för såväl person som inventarier.

Det är lätt att det blir fel. Dessutom – om olyckan är framme, är det du som husägare som får stå ansvaret. Det betyder att försäkringar inte alltid faller ut vid sådana olyckor.

Den som är osäker gör rätt i att fråga runt hos olika leverantörer, alternativt låta bli att installera en garageportsöppnare över huvud taget på just den porten. Ett dörrbyte kan vara att föredra i vissa situationer.

Säkerhetsdetaljer a och o

Ett klämskydd är en billig försäkring för att barn och vuxna inte ska skadas av öppningsfunktionen. En säkerhetsspärr är också ett gott alternativ, särskilt för familjer som har mindre barn. Spärren består ofta av en ljusstråle. När den bryts stannar motorn automatiskt.

Garageportsöppnare ska också vara bekväma, säkra och pålitliga. Certifieringar och garantier ger en indikation på hur robust och säker öppningsanordningen är och kvalitet lönar sig alltid.

Installation

Det gäller även felmonterade garageportsöppnare. Den som är händig kan ofta installera en motoröppnare på egen hand, men vid minsta osäkerhet rekommenderas en professionell installatör.

Monteringen av motorn är en av de arbeten som ingår i rot-avdraget. Så den lilla säkerheten, att välja en professionell fackman att göra jobbet, är väl värt slantarna.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se