Takskjutportar på modet

Garage med takskjutportar

Garageportar som skjuts upp eller rullar upp under taket, är behändiga alternativ för den som har ett garage med god takhöjd. Dessa portar kallas också rullportar, då de liksom rullar upp.

Däremot fungerar den sämre till garage som också används som hobbyutrymme och förråd.

Amerikansk bakgrund

I USA är det takskjutportar som gäller och det har det gjort i många årtionden. Där ska det vara bekvämt att köra in den stora bilen i det än större garaget, och bara trycka på en knapp för att få dörren att stängas och öppnas.

Porten är som gjuten för att ha automatiserad öppningsfunktion. Under 1980-talet kom portmodellen till Sverige och vann snabbt gehör.

Takskjutportens uppbyggnad

En takskjutport är delad i olika sektioner. Vissa takskjutportar har fyra-fem sektioner, medan andra har än fler. Dessa sektioner är förankrade i varandra och löper utmed två stycken skenor som också går utmed taket. Porten öppnas genom att den förs uppåt.

För att takskjutporten ska fungera året runt är det praktiskt att montera den med en liten lutning. Det gör att vattnet inte stannar i skarvarna. Med lite otur fryser nämligen vattnet och då kan porten inte öppnas.

Takskjutporten är ofta tillverkad i stålplåt eller i något annat liknande metallmaterial vilket gör dem lätta att underhålla.

Kvalitet

Kvaliteten på en takskjutport kan variera. Det påverkar ibland säkerheten liksom förmågan att stå emot väder och vind. CE-märkta garageportar är alltid försedda med såväl fall- som klämskydd.

För ett kallgarage räcker det om takskjutporten är vädersäker, men i ett varmhållet garage är det viktigt att porten också är välisolerad. De flesta takskjutportar är välisolerade och dessa är att föredra, då de låter betydligt mindre än oisolerade alternativ. Det gäller både i isolerade och oisolerade garage.

För att en takskjutport ska vara så säker som möjligt måste den också monteras på rätt sätt. Det är alltid bra att låta en fackman utföra arbetet, då skenorna som garageporten löper i måste vara noggrant monterade.

Användningsområde

Takskjutporten är ett bra val för det garage som mest används till vad det är byggt för – att ställa bilen i. Det går dessutom enkelt att ställa bilar utanför garageporten utan att riskera lackskador på bilarna. Det underlättar lite extra och gör bilresandet bekvämt.

Däremot är det sämre med möjligheten för en person att springa och och in i ett garage som enbart är försett med en takskjutport. Då måste hela porten öppnas i princip helt och hållet, vilket både är arbetsamt och energiförbrukande om garaget är uppvärmt.

Det är enkelt att installera automatisk dörröppning och dito stängning på en takskjutport.

Nackdelar med takskjutportar

Om garaget ofta används som hobbyrum eller redskapsbod. Då måste antingen personen som ska använda prylarna hela tiden öppna porten fullt ut, vilket gör att en stor del värme går förlorad, eller krypa under en halvöppen port.

Ett alternativ för den som verkligen vill ha en takskjutport till ett bi/hobbygarage kan vara att installera en sidodörr för persontrafiken.

Fördelar med takskjutportar

Takskjutportar är mycket utrymmessnåla. De tar i princip ingen plats alls i själva garaget i öppet läge, eftersom porten då löper utmed innertaket. Det ger en mängd fördelar. Den som vill öppna porten kan enkelt ställa sin bil precis framför, men ändå få upp garagedörren.

Det spelar inte heller någon roll om snö ligger utanför dörren. Den går lika enkelt att öppna ändå. Däremot måste det finnas bra med takhöjd för att porten ska få plats i garaget.

Det är också mycket enkelt att sätta en garageportsöppnare till en takskjutport. Den är som gjord för detta och tekniken är mycket väl utvecklad.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se