You dont have javascript enabled! Please enable it! Välj rätt ytterdörr - Bra tips om energisnåla ytterdörrar | dinbyggare.se

Energisnåla ytterdörrar lönar sig i längden

Energisnål ytterdörr

En otät ytterdörr släpper ut mängder med värme. Det ger höga uppvärmningskostnader i ett hus. Därför är det klokt att kika lite extra på den isoleringsförmåga en ny ytterdörr har, när den gamla ska bytas ut. Lika viktigt är det att försäkra sig om att dörren håller formen, oavsett temperaturförändringar och fuktnivåer i luften.

Satsa på kvalitet

När det kommer till ytterdörrar gäller verkligen det gamla mantrat att satsa på kvalitet. I ett test som Energimyndigheten har låtit genomföra förra året visade det sig att flera ytterdörrar på marknaden inte håller de mått som kan förväntas.

Generellt sett höjs standarden på dörrarna på marknaden, men skillnaden i hur bra enskilda dörrar står emot väder och vind skiljer sig åt rejält mellan olika fabrikat. En del av de testade dörrarna var inte så lufttäta som kunde önskas, speciellt inte vid vissa temperaturer.

Andra släppte igenom fukt på ett sätt som inte var okej. Fukt i dörren gör att den åldras snabbare och då också behöver bytas ut fortare än en dörr som står emot fukten bra. Dessutom är det slöseri med energi vid uppvärmningen av huset om ytterdörren är otät.

U-värde på ytterdörr

Olika ytterdörrar på marknaden har olika isoleringsförmåga. Det som anger isoleringsförmågan i en ytterdörr är dess U-värde. Ju högre isoleringsförmåga dörren har, desto lägre blir dess U-värde.

En normal dörr håller i allmänhet ett värde mellan 0,8 och 1,5. Det låter kanske inte som en så stor variation, men en dörr med värde 0,8 är faktiskt dubbelt så väl isolerad som en dörr med ett U-värde om 1,5. Gamla dörrar håller dessutom ofta ett U-värde som är än högre.

Ett problem är också tätheten mellan dörr och karm. Eftersom de flesta dörrar är tillverkade i trä rör sig materialet med temperaturväxlingar och användning. Till slut blir dörren mer och mer sned och otät. Det är inte ovanligt att det finns rena glipor mellan gamla dörrar och karmar som släpper igenom såväl kyla som fukt.

Vad kostar en kilowatt

Beräkningar visar att skillnaden i hur mycket energi som går åt att värma upp ett hus med en väl isolerad ytterdörr och en mindre väl isolerad ytterdörr har en reell skillnad på elfakturan.

En energidörr sparar en del slantar för dess innehavare. Närmare bestämt räknar Energimyndigheten med att ett hushåll i de södra delarna av landet sparar upp emot 200 kWh per år på en energieffektiv ytterdörr.

I de norra delarna av landet är antalet kWh nästan det dubbla, eller 370 kWh. Det ger några hundralappar i besparing per år, beroende på elområde och prisavtal. Då är beräkningen gjord på skillnaden mellan en ytterdörr med ett U-värde om 2,0 till en ytterdörr med ett U-värde på 0,9. Det är en dörr som anses vara en energidörr.

Med tanke på att en ny ytterdörr kostar ett antal tusenlappar, är det kanske inte någon idé att byta en väl fungerande ytterdörr, men om den ändå börjar glipa och bli trött kan det vara värt att kika lite extra på en ny.

Beroende av vädret

Det är däremot inte enbart U-värdet på ytterdörren som anger hur bra den isolerar. Även nya dörrars material varierar mellan fabrikaten och förändras i sig med förändrade väderförhållanden.

Ytterdörrarna är i och för sig ofta isolerade med cellplast, vilket är ett material med en mycket god isoleringsförmåga. Men hur tjock den isoleringen är kan variera, liksom hur ytterdörren är konstruerad. Dessa två faktorer påverkar den totala isoleringsförmågan.

En ytterdörr som är stabil och håller formen oavsett temperatur och fuktighetshalt, är också en välisolerad dörr i alla lägen. Det är inte en ytterdörr som krymper vid kyla. Det är inte alla dörrar på marknaden som håller Energimyndighetens mått på stabilitet vid olika temperaturer.

Vissa ytterdörrar har en tendens att bli mindre täta när det är riktigt kallt, och då det också behövs som mest värme i huset. Andra ytterdörrar klarar inte höga fuktighetshalter i luften, utan släpper då igenom fukten. Då blir ytterdörren mindre tät.

Minska risken

För att minska risken att ytterdörren påverkas av yttre förhållanden som temperatur och fuktighetshalt gäller det till att börja med att välja rätt ytterdörr.

Sedan går det att skydda dörren genom ett enkelt tak ovanför ytterdörren, eller med ett vindfång som stoppar upp vädrets framfart. Med ytterdörren i lä och mindre utsatt för nederbörd håller den isoleringsförmågan längre. Dessutom håller den fräschören längre, vilket är nog så trevligt.

Andra aspekter vid val av ytterdörr

Det är populärt med fönster i ytterdörren. Det är en riskfaktor. Hur bra dörren än är isolerad, måste också fönstret hålla samma isoleringsnivå. Det här är många ytterdörrars akilleshäl. Moderna energiglas är många gånger bättre isolerade än de gamla versionerna. Fråga alltid vilken typ av glas ytterdörren är försedd med.

En annan viktig aspekt är gångjärnen på ytterdörren. De kan vara en källa till problem. Eftersom ytterdörren används ofta, gärna många gånger per dag, behöver de stå emot hårda och tuffa påfrestningar. Om de veknar, blir hela dörren skev. Då blir tätningen återigen ett problem, och det blir samtidigt svårt att stänga och öppna ytterdörren.

Ytterligare en viktig faktor är monteringen av ytterdörren. En korrekt montering gör konstruktionen stabil.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se