Säkerhetsdörrar – Tips när du ska välja säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr installerad i bostadsrätt

En modern säkerhetsdörr är både snygg att se på och ett effektivt alternativ för att försvåra för inbrottstjuven. Att den dessutom fungerar som ljuddämpare och brandskydd, gör inte saken sämre.

För många lägenhetsinnehavare har en säkerhetsdörr länge varit en självklarhet. Bland villaägarna är valet inte lika självklart, men i takt med att designalternativen ökar, ökar också deras intresse till detta ypperliga säkerhetsalternativ.

Varför säkerhetsdörr

En vanlig ytterdörr är mycket enkel att forcera för en van inbrottstjuv. Forceringen går i värsta fall på några få sekunder, och sedan ligger vägen fri mellan husets eller lägenhetens värdeföremål och klåfingriga medborgare.

Med en säkerhetsdörr försvåras intrånget rejält. Förutom att dörren blir svårare att forcera för installationen av en säkerhetsdörr med sig flera andra fördelar.

– För det första reduceras den mängd buller och störningar som kan ske ifrån trapphuset avsevärt mindre.
– För det andra blir brandskyddet i lägenheten bättre, då dörren agerar brandvägg på ett bättre sätt än vad en trädörr någonsin kan göra.

Säkerhetsdörr installerad i lägenhet

Vanligast i lägenheter

Säkerhetsdörrar är det vanligaste alternativet för att säkra upp hemmet när hemmet består av en lägenhet. Det är inte alls lika vanligt att vanliga villor är försedda med säkerhetsdörrar, även om det förekommer.

Anledningen kan vara att inbrott i hus sällan sker genom att forcera en dörr med verktyg. Vid husinbrott finns andra sätt att ta sig in som är säkrare och på platser med mindre insyn, till exempel genom källarfönster eller altandörrar.

Vad får kallas säkerhetsdörrar?

En ytterdörr som är klassad som en säkerhetsdörr måste vara testad och godkänd enligt en EU-standard. Ofta är den försedd med en stålkärna. Det är inte bara materialet i dörren som gör att den anses säker.

Även upphängningen ska vara svårforcerad. Den nuvarande klassificeringen av säkerhetsdörrar är relativt ny och bygger på en EU-standard som går under namnet SS-EN 1627. Klassificeringen utgår från att dörren ska klara en viss typ av inkräktare och delas in enligt följande klassning:

Klass 1. Den lägsta formen av säkerhetsklass som finns på dörrar med låsanordning. Tjuven som stoppas använder inga verktyg alls, förutom den egna kroppen.

Klass 2. Den lägsta formen av säkerhetsdörr. Denna dörr ska klara ett angrepp från en tjuv som använder sig av skruvmejslar, hammare och kil.

Klass 3. Den vanligaste formen av säkerhetsdörr till vanliga lägenheter och hus. Här ska dörren motstå en attack av en van inbrottstjuv som använder sig av en normalstor kofot, kilar och skruvmejslar.

Klass 4. Denna klass anses som mycket säker och är den högsta säkerhet som vanligtvis installeras för privata lägenheter och villor. Dörren ska klara av ett angrepp från en erfaren bov som tar hjälp av en batteridriven borrmaskin och vinkelslip.

Klass 5. Denna dörr stoppar mot erfarna tjuvar som har med sig en mängd olika verktyg, inklusive maskindrivna vinkelslipar och borrmaskiner.

Klass 6. Det bästa skyddet som går att få.

Gamla klassifikationer

Innan den nuvarande EU-standarden fanns en nationell standard för olika klasser. Den finns fortfarande kvar till viss del, och ger en inblick i vad det är för säkerhetsdörr som redan monterats i en lägenhet eller på ett hus. Där anges följande säkerhetsklasser:

Klass 1. Dörren klarar ett angrepp i minst 3 minuter med ett vanligt bräckjärn om 300 mm, huggmejsel eller liknande.

Klass 2. Dörren klarar samma typ av angrepp som i klass 1 men håller emot i minst 10 minuter.

Klass 3. Dörren står emot en 600 mm kofot, en vinkelslip om 110 mm skiva etc i minst 10 minuter.

Låsanordning på en säkerhetsdörr

Vad hjälper de mot?

Framför allt har det visat sig att en säkerhetsdörr av klass tre får bort den tredjedel av inbrott som räknas till de tillfälliga eller oplanerade. I det fallet väljer tjuven nästan alltid den dörr som är lättast att forcera.

Att därmed tro att den säkerhetsdörr i sig räcker för att slippa ovälkomna gäster i hus eller hem, är lite väl optimistiskt. Dörren behöver kompletteras med andra säkerhetsanordningar om det är ett hus som ska skyddas mot inbrott.

Det gäller inte minst låsanordningarna. Ett lås som enkelt kan dyrkas upp på en säkerhetsdörr får hela tanken med att hålla inbrottstjuven borta att falla.

Att välja rätt säkerhetsdörr

Med tanke på för- och nackdelarna med olika nivåer av säkerhetsdörrar gäller det att tänka igenom valet av ny dörr ordentligt. Se till att få se certifikat på att dörren verkligen uppfyller de krav som återförsäljaren påstår gäller.

Det är inte helt ovanligt att försäljare anger att dörren är testad. Det är ju bra. Men vad blev resultatet? Ibland har faktiskt inte dörrarna klarat testet, vilket försäljaren inte anger. Förutom säkerhetsnivån och kvaliteten på dörren är många mån om att utseendet är rätt.

Ytterdörren är en stor del av helhetsintrycket på ett hus. Än viktigare blir det för en lägenhet. Idag finns det en mängd olika utseenden på säkerhetsdörrar. I vissa fall går det även att specialbeställa dörrarna, som då får det utseende kunden efterfrågar. Det kan ibland bli något dyrare, men å andra sidan blir dörren en del av husets helhet.

Kostnad för säkerhetsdörr

Att byta till säkerhetsdörr kostar en hel del och är initialt en ganska dyr investering. Normalpriserna ligger på mellan 16 000 och 25 000 kr, vilket gör att det gäller att välja dörr noga. Leveranstider och garantier kan skilja sig åt mellan olika fabrikat och olika återförsäljare.

Ibland ingår installation, ibland inte. Ta därför inte första bästa leverantör, utan scanna av marknaden noga. Det lönar sig i längden. Beräkna också vilka andra faktorer som spelar roll för den risk som huset utsätts för, och betänk att allt inte kommer an på entrédörren. Ofta finns det flera svagheter som behöver rättas till samtidigt.

Installera en säkerhetsdörr

För att installera en säkerhetsdörr behövs professionell hjälp. Montering av karmen är ett projekt i sig och det är mycket viktigt att allt blir korrekt utfört. Annars kan i värsta fall säkerheten lysa med sin frånvaro.

Ofta ingår installationen i köpet, men inte alltid. Rot-avdraget kan användas för installationskostnader för en entrédörr till det privata bostadshuset. Tyvärr gäller dock inte rätten till avdrag vid installationer av entrédörrar för bostadsrätter.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se