Husesyn vid köp av äldre hus

Gammalhus och husesyn

Det är en sak att köpa en tomt och bestämma sig för att bygga en villa eller ett fritidshus. Det är en annan att köpa ett nybyggt hus, som ingen annan tidigare har bott i. Det är en tredje- och helt annan sak att köpa ett äldre hus. Då måste man bl.a. göra en grundlig husesyn, alltså även titta på en hel del detaljer.

I den här artikeln får du massor av tips hur du går en husesyn när du ska köpa ett äldre hus, men om du bestämmer dig för ett köp, ta alltid in en besiktningsman som gör en professionell besiktning.

Den stora faran vid ett fastighetsköp är att man så gärna vill ha just det hus man har hittat. Man är alltså i grunden så positivt inställd att man kan vara både överseende och ha svårt att se klart. Som köpare måste du noggrant undersöka det hus du skall köpa eftersom köparen har undersökningsplikt enligt jordabalken.

Undersökningsplikten lägger stort ansvar på dig som köpare. Om du upptäcker något fel i bostaden som du vill ha ersättning för från säljaren efter det att du har köpt huset måste du bland annat kunna visa att felet inte gick att upptäcka i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

Här kan du läsa mer om undersökningsplikt: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/

Som en komplettering till undersökningen kan naturligtvis köparen fråga säljaren om husets kondition. Köparen bör dock inte låta sig nöja med att fråga säljaren. Det kan ju vara på det sättet att säljaren är omedveten om en skavank.

Skiss på hus i genomskärning

Innan du börjar läsa husannonser

De flesta som tänker köpa ett småhus börjar söka efter fastighetsannonser på internet och i dagstidningarna. Detta är givetvis i många avseenden ett bra sätt. Bl.a. får man en god bild av det totala utbudet, av prisnivåer etc.

Men alltför många läser fastighetsannonser lite väl enögt. Man ser i stort sett bara till beskrivningen av huset. Motsvarar denna sedan förväntningarna och man kan acceptera pris och lånebild kan affären göras upp utan att man ägnat närmare tankar åt miljön runt huset och många praktiska frågor.

Därför är det förutseende att före den mera noggranna annonsläsningen försöka hitta den plats eller stadsdel, som du tror kommer att passa dig och den övriga familjen.

När du har bestämt dig för att en viss plats eller region skulle passa er bra, gör du klokt i att mera konkret fundera över själva boendeformen.

Det är t.ex. viktigt att du inte skaffar ett hus och en trädgård som du inte kan eller orkar sköta, att alla i familjen får sina utrymmen, att trappor inte är praktiska hinder, att huset räcker för att växa i etc.

Sedan kan du mera konkret börja läsa fastighetsannonser och även ta kontakt med mäklaren. Då kommer också priset för fastigheten med i bilden. Detta är givetvis en helt individuell fråga, men se inte bara till den totala summan. Är lånebilden god kan ett dyrare hus bli billigare att bo i.

Men helt avgörande för om du ska köpa huset eller ej och hur mycket du ska betala är vad du får ut av en grundlig husesyn. En sådan bör du göra i tre etapper: tomten, byggnaden sedd utifrån och invändigt. I vilken ordning du går husesyn har ingen större betydelse, men följ gärna CHECKLISTA 1-3.

Tips

Det kostar en hel del att anlita en professionell besiktningsman. Därför finns det alla skäl att inte göra det för tidigt. Engagera honom inte förrän du själv i princip har bestämt dig för att köpa huset. Då är besiktningen värd pengarna, vare sig den ger positivt eller negativt resultat.

Tänk först – köp sedan

Att köpa ett småhus är för de flesta av oss en så pass stor affär att man bör tänka sig för noggrant. Självfallet ser man fram emot att kunna trivas och må gott och då är det inte enbart huset som har betydelse. Tror du att du kommer att trivas i den miljö där huset ligger? Kan du acceptera avståndet mellan bostaden och arbetet? Får barnen en säker och inte alltför lång väg till skolan?

Det är ingen dum ide, att i förväg “känna” lite på miljön, provhandla i närbutiken, titta in på posten och banken, se om t.ex. busstrafikens turlista passar med dina egna tider etc.

När det sedan gäller själva huset är det möjligt att sålla annonsläsningen ganska rejält om man är klar över vilken hustyp man helst vill ha.

Det finns ju ganska många att välja bland: 1 -plans, 1 1 /2-plans, friliggande, en länga, ett vinkelhus, radhus eller kedjehus, med eller utan källare. Ska tomten vara friköpt eller kan du tänka dig tomträtt?

Oftast har ju priset avgörande betydelse och de billigaste husen är förstås de som kräver en hel del renovering.
Detta behöver inte alls vara negativt. Du kanske t.o.m hör till dem som gärna fyller din fritid med gör det själv-arbeten av olika slag. Huvudsaken är att du inte blir överraskad i efterhand.

Samma sak gäller trädgården. Den bör aldrig vara större och mer arbetskrävande än att den fungerar som en oas i vardagstillvaron. Men detta är en högst individuell fråga.

Ett rappat hus – Putsad fasad

Rappad putsfasad
Bland många äldre villor kan man träffa på reveterade, eller s k rappade, trähus. Äldre rappning består av sand med kalk som bindemedel. Rappningen kan också vara förstärkt med cement.

Sådana hus ska man se upp med mycket noga. Gammal revetering orsakar nämligen oftast stora bekymmer. Väggarna drar åt sig mycket fukt och när temperaturen sjunker sprängs putsen och faller då förr eller senare i stora sjok. Numera finns metoder för mera hållbara reveteringar, men det är fråga om genomgripande, svåra arbeten, som helt klart måste påverka fastighetens försäljningspris.

Rappningen kan ibland se oskadad ut, men om man knackar på väggen och då hör ett ihåligt ljud är detta ett tecken på att det finns luftfickor s:k bomputs, en bomputs kan sitta i många år utan att ett putsnedfall uppstår men behöver en professionell bedömning av en besiktningsman som kan putsade fasader.

Tips

Skriv gärna ut checklistorna och ta den med dig när du går husesyn. Då kan du pricka av punkt för punkt och riskerar inte att missa kontrollen av någon viktig punkt.

Checklista 1

Är trädgården stor och arbetskrävande?

Är hägnader och eventuella murar väl underhållna?

Är altaner, trappor och gångar i sådant skick att de inte behöver renoveras?

Är buskar och träd så förvuxna att de är svåra att föryngra?

Är gräsmattan så mossig att den kan behöva läggas om?

Finns en plan eller förteckning över trädgårdens växter?

Finns ett tappställe för bevattning?

Ingår trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler i priset?

Finns förvaringsutrymmen för redskap och möbler?

Checklista 2

Marken runt huset

Lutar marken in mot husgrunden så att risken för fuktskador på grund och i källare är större?

Fungerar dräneringssystemet?

Är isoleringen runt huset fullgod?

Grunden

Har husgrunden sprickor, som kan tänkas bero på sättningar eller frostskador i samband med dålig dränering?

Är sockeln välventilerad eller är ventilerna tilltäppta, som skydd mot möss, kyla, drag?

Är bottenbjälklaget i krypgrunden fritt från mögel, röta och andra tecken på fuktskador?

Fasaden

Är stenarna i t.ex. tegelfasaden hela och fogarna väl fyllda?

Visar den reveterade fasaden tecken på frostskador?

Går träfasaden så nära marken att risken för röta är uppenbar?

Täcker panelbrädor, läkt och lockläkt väl?

Är knutbrädornas överlappning heltäckande?

Ser fasadmålningen ut att börja flagna?

Ansluter fasadbeklädnaden väl till fönster och dörrar?

Rostar spikar och andra metalldelar?

Fönster och dörrar

Är fönsterkarmar och -bågar väl underhållna, speciellt understycken, som är särskilt utsatta?

Förefaller nymålade ytor vara dekor?

Förekommer imma på fönsterrutorna?

Är fönsterblecken fria från rostangrepp?

Är entrédörren skyddad av t ex ett skärmtak?

Är källardörren väl underhållen och inbrottsstabil?

Tak och takdetaljer

Förekommer rubbade eller skadade tak- och nockpannor?

Är takpappen skadad eller börjar den bli för gammal?

Är anslutande tak från utbyggnader täta?

Är skorstenen och dess beslag väl underhållna och utan sprickor och rostangrepp?

Tätar ventilbeslag och liknande väl mot takbeläggningen?

Är balkongräcken och balkonganslutningar mot väggen i gott skick?

Är vindskivornas skarvar och anslutningar täta?

Är häng- och stuprör fria från rost och har systemet täta skarvar?

Checklista 3

Visar källargolv och väggar fuktrosor, dvs. fuktfläckar, som oftast är tecken på brister i isoleringen utifrån?

Finns blånadsvamp eller mögelangrepp i vindsbjälklaget, vilket kan vara tecken på bestående eller tidigare läckage?

Flagnar färg i innertaken, som kan vara tecken på fuktskador från vindsbjälklaget?

Förekommer fuktfläckar på tapeterna, vilket också kan vara tecken på otätt yttertak?

Är expansionskärlet på vinden i god kondition?

Ser den elektriska installationen ut att vara “hemmagjord”?

Verkar VVS-installationerna alltför ålderstigna?

Har köket en standard du kan godkänna?

Är badrum, toaletter och andra våtutrymmen väl utrustade?

Är maskinparken så gammal att tvättmaskin, torktumlare, frys etc håller på att “gå ut”?

Är golvbeläggningarna så slitna att de snarast måste bytas ut?

Är tapeterna fläckiga och ljusblekta?

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se