Vad heter vad på taket?

Nylagt svartglaserat taktegel med gångbrygga, snörasskydd, bärläktsteg och nockräcke

Ett tak är inte bara dess takplåt eller pannor. Det finns en mängd olika detaljer på taket, och alla har de olika namn. Oavsett om du tänker lägga taket själv, eller låta en takläggare göra jobbet, kan allt underlättas genom att ha koll på begreppen. Här listar vi några av de viktigaste.

Undertaket består ofta av:

Underlagstak, bärläkt och tröläkt

Ett underlagstak består ofta av ett underlag med duk eller takpapp. Ströläkt – en läkt som går mellan nock och takfot. Ströläkten är till för att skapa en luftspalt mellan takpannorna och underlaget. Bärläkt – en läkt som går horisontellt över taket som takpannorna vilar på.

Den synliga delen av taket består förutom av takplåt eller takpannor av:

Nock takets topp

nock

Denna del kallas för nock och är takets topp. För att skydda nocken är den beklädd med tegel som kallas för nockpannor.

Nockräcke

Nockräcke
Ett nockräcke används för att fästa en säkerhetslina när man ska utföra arbeten på taket.

Skorstensintäckning och skorstenshuv

Skorstenshuv
Skorstensintäckning är de plåtar som täcker skorstenen på sidorna. Skorstenshuven sitter ovan skorstenen för att minska risken för nederbörd i skorstenen.

Nedre skorstensbeslag (krage)

Nedre skorstensbeslag på skorsten
Nedre skorstensbeslaget (krage) är det plåtbeslag som täcker skarven mellan skorsten och takbeläggning.

Vinkelränna / Ränndal

Ränndal
Vinkelrännan används när två vinklar möts på ett tak. Den sätts för att skarven mellan takvinklarna ska bli täta och leda bort vatten.

Vindskivor

Vindskivor på takets gavelsida
Vindskivor är de brädor, ibland klädda med plåt,  som sitter på sidan av yttertaket på husets gavel och som ger skydd mot vinden så att inte takbeläggningen flyger iväg.

Rörgenomföringar

Rörgenomföring på tak
Rörgenomföringar är där ventilationsrör och andra rör går ut genom taket.

Takbrygga

Takbrygga vid taknocken
Takbryggan är en plan yta bredvid nocken som gör att det går att gå säkert utmed taket.

Takstegar

Bärläktsteg
Takstegar är stegar som är till för att skorstenen och taket ska kunna inspekteras på ett säkert sätt. Takstegar är ofta flera till antalet, och går från markplan eller lucka i taket till skorsten och utmed taket. (bild) Takstege i form av bärläktsteg.

Snörasskydd

Snörasskydd
Snörasskydd vars syfte är att se till att människor inte får snö i huvudet om det blir ett snöras från taket.

Takfot

Takfot
Takfot, takskägg eller taksprång som det också kallas är den nedersta delen av takets undersida, den som skjuter ut från själva huset.

Fotplåt

Fotplåt
Fotplåt är den plåt som sitter vid takfoten och som går ner i hängrännan från taket. Fotplåtens funktion är till för att förhindra att vatten rinner bakom hängrännan. Saknas detta beslag kan du få fuktskador. Vid kraftiga regn kan vatten studsa in bakom hängrännan och blöta ner både takfot och fasad.

Takavvattning

Takavvattning
Takavvattning är allt som har med avrinningen av vatten att göra, det vill säga hängrännor, stuprör, utkastare och rensbrunnar.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se