Bostadsventilation – Viktigt att se över och förbättra ventilationen

Bostadsventilation med ventilationskanal

Både huset som byggnad och personer som bor i ett hus är beroende av en god luftventilation. Tyvärr är det många hus som dras med problem vad gäller luftgenomströmningen.

Det kan leda till onödiga skador på huset, och faktiskt också ohälsa för de boende. För dig som vill förbättra bristfällig ventilation finns en mängd olika åtgärder att vidta, och det behöver inte kosta några stora pengar.

Varför viktigt med bostadsventilation

Ventilationen i bostaden är viktig både för huset i sig och för de personer som bor i huset. Dålig lukt, fuktproblem och till och med mögel- och kvalsteransamlingar kan uppstå i för dåligt ventilerade hus.

Det beror inte minst på att luft som inte omsätts blir fuktig i ett hus, av personer och av krypgrunder, matlagning, dusch och mycket annat. Ett hus som inte är ventilerat korrekt blir också ett hus att vara trött i.

Utan fräsch luft, blir syrehalten lägre, och vi börjar må dåligt. Därför behöver ventilationen i ett bostadshus vara god. En tumregel är att all luft i ett hus ska bytas ut åtminstone varannan timme. Det kan ske genom självdrag eller mekanisk ventilation.

Självdragsventilation

Förr byggdes alla hus med självdragsprincipen. Ett hus med självdrag bygger på att det inte är tillverkat helt tätt. Springor och sprickor i fasaden, liksom otäta golv tillåter tilluften att strömma in i huset.

I lite modernare versioner är det tilluftsventiler nära golvet som ser till att luften kan strömma in. För att luften sedan ska komma ut igen sitter ofta frånluftsventiler i varje rum, högt placerade på väggen.

Vissa hus har inga frånluftsventiler utmed väggarna. Istället är ventilationen kopplad till skorstenarna.

Förutsättningar

Oavsett hur självdragssystemet är uppbyggd i huset baseras systemet på att utomhusluften är kallare än inomhusluften. Den varma inomhusluften stiger och går ut genom ventilerna och i botten kommer kall frisk luft.

När det är varmt ute fungerar inte därför inte heller självdraget. När det däremot är riktigt kallt finns risk för överventilation, vilket ökar uppvärmningskostnaderna onödigt mycket.

Bäst fungerar således självdraget under vår och höst, när temperaturskillnaderna är lagom stora.

Mekanisk ventilation

Den mekaniska ventilationen är ett system som kommit att bli vanligt under senare år. De första husen med sådan ventilation började byggas i början mitten av 1979-talet. Då sker luftväxlingen med hjälp av en centralt placerad fläkt.

Rör för utluften dras vanligen ovan innertaket och fläkten ska vara placerad så att den inte hörs i rummen. Annars kan en mekanisk ventilation upplevas som störande för de boende, vilket inverkar negativt på den upplevda hälsan.

För att den mekaniska ventilationen ska fungera korrekt behövs också rejält med tilluftsdon, så att inte undertryck skapas i huset.

Huset behöver också vara välisolerat i sig, för att få effektiva luftströmmar mellan till- och uteluftsdon. Till det kommer att systemet behöver underhållas och gås igenom med jämna mellanrum så att det inte sätter igen.

Energi

En mekanisk ventilation som drivs av en fläkt drar energi. Dessutom ökar behovet av uppvärmning i och med att ventilationen är så effektiv. Å andra sidan kan en frånluftsvärmepump installeras.

Då nyttjas den värme som finns i frånluften till att värma upp huset igen. Det går också att bygga ett så kallat FTX-system med återvinning för att tillvarata den värme som annars skulle gå till spillo.

Kök och badrum

I kök och badrum, oavsett ventilationsmodell, ska det alltid finnas frånluftsventiler som kan leda bort gammal luft. Fläktar är också bra att installera, eftersom det skyndar på utbytet av luft när behovet är som störst. Det gäller till exempel vid matlagning och när någon duschar eller badar.

Däremot ska köket inte gärna ha något friskluftsintag. Det kan i sig försämra hela bostadsventilationen. Sovrum är också ett rum där det är extra viktigt med bra ventilation. Varje sovrum ska ha minst ett frånluftsdon.

Problemhus

Det är inte ovanligt att ett hus har dålig bostadsventilation. Framför allt gäller det en hel del äldre hus. När det gäller riktigt gamla hus beror problemet med bristfällig ventilation på att tanken från början var att husen ändå inte var helt täta.

Med renoveringar har dock ofta isolering och tätning kommit till och då behövs mer ventilationsdon än vad som faktiskt finns. Än värre är det faktiskt med många hus som är byggda under 1960- och 1980-talen.

En del av dessa hus byggdes täta, men utan till- och frånluftsdon. Då var all fokus på energibesparande åtgärder, och att ha ett tätt hus sågs som ett sådant.

Det har gett upphov till mögel- och fuktskador i husen, för att inte tala om vilka problem människor fått som bott i sådana hus. Numera har dock väldigt många ägare till den här typen av hus satt till ett ventilationssystem, vilket lett till ett annat inomhusklimat för boende och hus.

Hur bra är ventilationen

Det kan vara svårt att veta om ventilationen i ett hus är bra eller inte. Men det finns några riktlinjer att gå efter. Det ena är förekomsten av imma.

Om det är imma på insidan av fönster i ett eller flera rum, eller om imman på spegeln i badrummet inte försvinner inom femton minuter är ventilationen inte okej.

Det finns också en hel del mer indirekta symtom på att inomhusluften kräver mer ventilation. Det kan handla om huvudvärk, trötthet och allergier som uppstår hos familjemedlemmar.

Den som känner sig osäker kan anlita en fackman för att mäta de faktiska värden som finns på ventilationen. De går då igenom rum för rum och gör en analys på läget samt vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Vad göra

Det finns också många enkla och relativt billiga åtgärder som husägaren själv kan göra för att förbättra ett självdrag i huset. Det är inte alltid en mekanisk ventilation krävs för att få bukt på problemet.

Till att börja med gäller det att gå över de don som redan finns. Är de igensatta, eller helt enkelt stängda? Om det saknas don går dessa att installera ganska enkelt.

Att installera en bättre köksfläkt, en fläkt i badrummet och att se till att det finns tillräckligt många tillufts- och frånluftsdon i huset ger också bättre luftcirkulation utan större besvär.

Gå samtidigt igenom att huset är väl isolerat, så att luften verkligen tar de strömmar den är tänkt att göra – nedifrån och upp. Glipor och springor kan störa dessa luftströmmar så att ventilationen blir ineffektiv.

Det behövs alltså inte ett mekaniskt system bara för att det låter bra. Men ibland kan det vara den bästa lösningen. Vid installation eller genomgång av mekaniska ventilationssystem krävs alltid en fackman. Arbetet är rotavdragsgillt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se