Handikappanpassning – Ett tillgängligt hus för alla

Handikappanpassning hus

Det är lätt att ta hälsan för given, för den som är frisk och kry. Men vi blir inte yngre och alla kan vi råka ut för olyckor. Därför är det helt klart lämpligt, och tillrådligt, att passa på att handikappanpassa villan när den ändå byggs om.

Det gör stor skillnad för livskvaliteten för den som bor i huset när rörelseförmågan inte längre är som den ska. Det kostar också väldigt lite extra, att anpassa ett hus till en handikappvänlighet, när ombyggnaden ändå är ett faktum.

Vad är tillgänglighet

Tillgänglighet har blivit ett honnörsord vad gäller byggnationer. Att alla ska kunna vistas och trivas i ett hus, är egentligen en självklarhet. Ändå har de flesta hus knappast någon interiör som är anpassad för alla.

Och ombyggnationer sker fortfarande utan en tanke på att den idag så friska husinnehavaren, eller framtida husägare inte alls kanske har samma möjligheter att springa i trappor, över höga trösklar eller lotsa en rullstol genom tvära vinklar i en hall.

I hus som byggs nya, eller tillbyggnader är det ofta en regel att ta hänsyn till handikappanpassning. Det är däremot inte så enkelt som det låter. Olika handikapp eller funktionsnedsättning kräver olika lösningar.

Handikappanpassning av kök

Dörrbredder och svängrum

Det viktigaste vad gäller handikappanpassning är ytor. Det måste finnas svängrum för en rullstol att svänga och komma runt. Det behövs också breda dörrar, så att en rullstol verkligen kommer fram utan att fastna. En dörr ska därför vara minst åttio centimeter bred och så placerad att den inte stoppar rullstolen, som behöver svängrum för att komma in i ett rum.

I trånga utrymmen som badrum och tvättstugor behöver också en rymd finnas. Vid toaletten till exempel krävs en bredd om minst 90 cm vid sidan om toaletten för att rullstolen ska kunna placeras där inför toalettbesöket. En meter är än bättre, då kan också en medhjälpare hjälpa den handikappade till toaletten.

Trösklar och nivåskillnader Trösklar och nivåskillnader är ett elände för den som inte har full rörlighet. Trösklar kan ofta tas bort helt, och om de ska vara på sin plats, kan de monteras så att de lätt kan tas bort igen. Det ökar möjligheterna att ta sig runt i huset.

Nivåskillnader är ett annat aber. Det kan te sig mycket snyggt och fräscht med nivåskillnader men för den som inte kan röra sig ordentligt, blir de snart stora och obekväma hinder. Det gäller även personer som inte ser så bra.

Handikappanpassning av entréer

Entréer är en annan svaghet i ett hus för den som har funktionsnedsättning. Det gäller inte minst rullstolsburna. En stor och rymlig entré, gärna utan stora nivåskillnader utanför gör det lätt att komma in i huset.

Det ger också möjligheter att hänga av sig kläder och ställa rullstol och andra hjälpmedel lätt tillgängliga för livet utanför huset. Den som ofta får besök av, eller själv är, rullstolsburen, är en ramp istället för trappen till entrén en självklarhet.

Våningar

När ett hus har fler våningar än en blir det snart svårt med handikappvänligheten. Här gäller att kök, badrum och allt som är viktigt att få tillgång i huset också är på nedervåningen. Ett sovrum bör också finnas till hands, så att den person som inte kan ta sig upp och ner för trappor för att komma till ro om natten.

Allergi

Ett stort funktionshinder för många är att vara allergisk. Det kan ställa till med stora obehag. Ett hus anpassat för den som är överkänslig mot damm är ett hus där material som ansamlar damm undviks. Det gäller då att välja material som inte heller påverkar de allergiska besvären.

Själva designen i huset påverkar också. Många små prång och hus som är svårstädade är rena pesten för den som är allergisk.

Vägghängda toaletter, täta golvskikt och lättstädade ytor är guld värda. Luftfuktigheten spelar också stor roll för hälsan hos den som har allergiska besvär. Fukten i sig är sällan problemet, men väl de kvalster och bakterier som frodas i fuktiga miljöer. Här kan en luftavfuktare hjälpa till, och en god ventilation är extremt viktig.

Att tänka på vid handikappanpassning

Det finns mycket att tänka på vad gäller handikappanpassning i ett hus när ombyggnationer sker. Men det lönar sig i längden att tänka långt fram i tiden, även vid små ombyggnationer som badrum och entréer.

Tänk att kunna nyttja sitt älskade hus, utan stora och dyra omkostnader, även när hälsa inte längre tiger still. Det kan bli den lisa som behövs för att få ett kvalitativt bra liv, även när rörligheten försämras.

När det händer

Om du eller någon som bor i huset ändå visar sig få eller ha funktionshinder finns det stöd att få för att bygga om huset. Kommunen kan hjälpa till för att se till att huset handikappanpassas och gör det genom att ge ekonomiska bidrag vid behov.

Bidraget kan ges till permanenta bostäder – alltså inte fritidshus och täcker sällan hela behovet som finns. Däremot är det en god hjälp på vägen för den som behöver den hjälpen.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se