You dont have javascript enabled! Please enable it! Fönstergaller - Bra tips när du ska välja galler för fönster | dinbyggare.se

Fönstergaller – Tips när du ska välja

Vackert fönstergaller av smide

Fönstergaller är i en del fall nödvändiga för att undvika inbrott eftersom många inbrott i villor sker genom osäkrade källarfönster. Fönster som vetter mot baksidan är extra utsatta, då de ofta är insynsskyddade.

För att stoppa någon obehörig från att gå in via källaren, kan fönstergaller installeras. De kan vara öppningsbara eller fasta, allt efter behov och önskemål.

Var sätta fönstergaller?

Alla fönster där en tjuv kan tänkas försöka ta sig in kan förses med fönstergaller. Allra viktigast är det i källarfönster, och fönster som gärna hålls öppna.

De källarfönster som vetter mot baksidan av ett hus är en av de vanligaste vägarna in för inbrottstjuven, och där kan det vara extra lämpligt att installera ett fönstergaller. Det syns knappt, men ger bra effekt.

Infästningen på galler för fönster

Ett galler för utsatta fönster är ett effektivt sätt att minska risken för inbrott i ett hus. De flesta fönstergaller har god hållfasthet i sig. Det som avgör hur bra det håller mot inbrott är själva infästningen.

Om det bara behövs en kofot för att få bort fönstergallret, är det helt värdelöst. Be alltid en fackman att titta på den konstruktion som fönstret är fäst i.

Det gäller att fästa fönstergallret ordentligt, och det bör en professionell installatör utföra.

Färgen har betydelse

I butiken kan de vita gallren för fönstret kännas som det bästa alternativet. De känns ljusa och vackra där de står, till skillnad mot de svarta och mörka historierna som mer känns som ett fängelse.

När fönstergallren väl sätts upp, blir effekten dock den helt omvända. De vita gallren syns rejält och sticker ut. Om det finns många sådana galler i ett hus, blir intrycket rent av fängelselikt.

Då är de svarta gallren att föredra. De smälter in i bakgrunden och sticker inte alls ut på samma sätt.

Fasta eller öppningsbara fönstergaller

Fönstergaller kan vara fasta eller öppningsbara. De öppningsbara fönstergallren har samma typ av säkra och inbyggda lås som gallerdörrar. Vilket som föredras är en smaksak och en fråga om användningen av fönstret.

Om fönstret ska kunna fungera som säkerhetsutgång vid brand, till exempel är det också viktigt att hela fönstret går att öppna. Ofta är det dock en fråga om pris.

Ett fönstergaller som är öppningsbart är dyrare än ett fast galler. Galler, oavsett om de är öppningsbara eller fasta sätts vanligen på insidan av fönstret, men det går också att placera dem på utsidan.

Det ger däremot inte samma fina skydd, eftersom infästningen då blir lättåtkomlig för inbrottstjuvar.

Att köpa fönstergaller

Galler till fönster kan inhandlas på flera olika sätt. Många företag säljer prefabricerade konstruktioner. De är ofta förhållandevis billiga, men det krävs bra mätningar och god kunskap för att köpa rätt storlek och för att installera dem på rätt sätt.

Flera företag erbjuder sig att komma ut på plats och specialtillverka galler utifrån fönstrens mått och kundens önskemål. Även om det blir något dyrare med en specialbeställning, lönar det sig ofta i längden.

En fackman kan enkelt avgöra vad som krävs för att fästa fönstergallret i de befintliga väggarna på ett säkert sätt. De kan också ta de mått som verkligen behövs, och sedan tillverkas gallret utifrån det enskilda behovet och de önskemål kunden har.

Det gäller även designen. Installationen av fönstergaller i en villa är dessutom rotavdragsgillt. Det är det däremot inte i en lägenhet.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se