You dont have javascript enabled! Please enable it! Inbrottsskydd - Så här skyddar du dig mot inbrott | dinbyggare.se

Inbrottsskydd – Så skyddar du dig mot inbrott

Inbrottsskydd mot inbrott

Guide om inbrottsskydd i bostäder. “Dåligt lås bjuder tjuven in”, den uppfattningen har följt oss i många generationer. Tyvärr gäller det även i våra dagar – men egentligen bara som en halv sanning.

Det måste till mycket bra inbrottsskydd för att hålla tjuven borta. Eller rättare sagt, att göra det besvärligt och avslöjande för vederbörande. Det är nämligen det som dagens inbrottsskydd i hög grad går ut på!

Något hundraprocentigt inbrottsskydd mot inbrottstjuvar finns inte. Det visar inte minst den dystra inbrottsstatistiken som enbart för Sveriges del redovisar tusentals ovälkomna påhälsningar om året – de allra flesta i småhus och lägenheter, alltså i våra hem.

Statistiken talar sitt tydliga språk om en ständigt växande inbrottsvåg och om outredda stölder vars handlingar travas i gigantiska pappersberg. Men statistiken redovisar också en hel del kritik mot oss själva. Vi visar alltför stora brister när det gäller att använda de möjligheter till inbrottsskydd som ändå finns. Även om vi har blivit duktigare när det gäller installation av bättre lås och inbrottslarm i våra hem.

Vi “vanliga” människor kan inte räkna med en polisövervakning som håller tjuven borta. Däremot kan vi lära oss en hel del av den kunskap och erfarenhet som finns hos polisen.

I kombination med de tekniska hjälpmedel som finns kan denna erfarenhet bli ett ganska effektivt vapen i synnerhet mot de många gånger oöverlagda inbrott, som följer i narkotikahandelns spår.

Tjuven bryr sig aldrig om att “brott inte lönar sig”, men han eller hon vill självfallet ändå inte åka fast. Ju större osäkerhet tjuven känner inför intrånget, ju längre tid det tar att forcera låsta dörrar och fönster och ju mer buller som orsakas, desto större är chansen att inbrottet stannar vid försök eller tanke. Dekaler om installerat larm avskräcker självklart inbrottstjuven.

13 Svaga punkter för inbrott i enfamiljshuset

1. Vid cirka hälften av alla bostadsinbrott tar sig tjuven in genom huvudentrén. Ett effektivt inbrottsskydd kan få honom på andra tankar.

2. Har du en grovköksentré så bör den givetvis ha samma säkra lås och hinderutrustning som huvudentrén – i synnerhet om den ligger på baksidan av huset. Många grovköksdörrar är glasade, vilket är en svaghet om låset kan öppnas med vred inifrån.

3. Är entrédörrarna svårforcerade och tjuven envis prövar han husets andra ytterdörrar, tex. altan och balkongdörrarna. Båda typerna har ofta klena lås och är dessutom svaga på grund av stora inglasningar.

4. Källardörren är ofta dold för insyn från gatan och granntomterna, vilket ger tjuven möjligheter att ostörd bryta sig in. Försök hålla sådana dörrar fria från buskage som avskärmar ytterligare.

5. Det krävs ingen avancerad fingerfärdighet för att en inbrottstjuv ska kunna ta sig in fönstervägen. Fönsterlås gör det besvärligare för den objudne. Inga tjuvar tycker om ljudet av krossat glas.

6. Många källarfönster kan tyckas vara så små att en tjuv har svårt att tränga sig in. Lita inte på det. Tar sig en småvuxen person in kan han sedan öppna för ett mer fullvuxet sällskap.

7. Har du en dörr mellan källarvåningen och bottenvåningen kan ett rejält lås vara ett effektivt hinder att komma upp i huset. Se till att gångjärnen sitter på den sida som vetter mot bottenvåningen.

8. Kupoler eller andra fönster på svagt lutande eller plana tak är en vanlig inbrottsvåg. Lås kupolen och välj om möjligt konstruktioner som har beslagen på insidan.

9. I uthuset eller garaget kanske du inte förvarar några stöldattraktiva dyrbarheter, men att ge tjuven fritt tillträde dit kan resultera i att han eller hon hittar ett lämpligt inbrottsverktyg.

10. Låga tillbyggnader är passande “språngbrädor” när en tjuv vill ta sig in i övervåningen via till exempel ett sovrumsfönster.

11. Har gavelrummet dessutom balkong behöver tjuven inte ens en stege för att ta sig upp.

12. Apropå stege. Det är logiskt att hänga denna utrymmeskrävande tingest på uthusväggen. Men olåst är den en inbjudan till inbrott. Kraftiga kedjor och ett par säkra hänglås gör att den får vara ifred.

13. Ett villastaket är givetvis inget stort hinder för en inbrottstjuv – och inte heller en grind. Men har du grinden låst medan du är borta väcker det en viss uppmärksamhet om någon tvingas klättra över den.

Ett bostadsområde är rena paradiset för inbrottstjuvenEtt bostadsområde är rena paradiset för inbrottstjuven. Därför gäller det att göra det så svårt som möjligt för tjuven. Ett installerat larm avskräcker självklart också inbrottstjuven. Placera upp dekaler om att det finns larm installerat tydligt.

4. Svaga punkter för inbrott i flerfamiljshuset

1. Även i hyreshus tar sig tjuven oftast in den “legala” vägen. Kila inte upp dörren eller porten och lämna inte ut låskoden till utomstående.

2. Ställ samma höga krav på din lägenhetsdörr som villaägaren bör göra på sin entrédörr. Installera en säkerhetsdörr. Öppna inte utan att säkerhetskedjan är fastsatt eller ta först en titt i “dörrkiken”.

3. Balkongen är ofta en inbrottsväg i hyreshus – och det gäller inte bara balkonger på låg höjd. Låt inte balkongdörren stå på glänt under natten eller när du lämnar lägenheten. Sätt i ett lås som måste öppnas med nyckel inifrån.

4. Förrådsutrymmen i källaren och på vindar är ofta utsatta för inbrott. Förvara inga dyrbarheter där. Tjuven kan ofta arbeta ostörd, men ju säkrare låset är desto längre tid behöver han på sig.

Dörrlåset

Ett bra tillhållarlås ska ha minst 7, helst 9 tillhållare
1.Ett bra så kallat tillhållarlås ska ha minst 7, helst 9 tillhållare. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din låsstandard svarar mot din hemförsäkring.

Ett kombinationslås har både cylinder och tillhållarlås
2.Ett kombinationslås har både cylinder och tillhållarlås. Vredet på insidan underlättar passage under “högtrafik”. Lås av denna typ kan inte dyrkas.

Lås måste vara bekväma för att utnyttjas på rätt sätt
3.Lås måste vara bekväma för att utnyttjas på rätt sätt. När du lämnar huset en längre tid kopplar du ur vredet så att dörren bara kan öppnas med nyckel – både in och utifrån.

Det finns både cylinder och tillhållarlås för dörrar med smala profiler
4.Effektiva lås i entrédörren är meningslösa om inte terrass och/eller balkongdörrar har rejäla nyckellås. Det finns både cylinder och tillhållarlås för dörrar med smala profiler.

Inbrottslarm

Förutom att installera ett inbrottslarm så finns även säkerhetsspanjoletter med hakkolvar för montering på dessa dörrar. Ett alternativ kan vara en Secustrip eller C-Pofil som är ett brytskydd avsett för bl.a. altandörrar.

Tips!

En dekal med “Operation märkning” får du fästa på fönster och dörrar sedan du märkt värdefulla, stöldattraktiva ägodelar med gravyr eller märkpenna. Den självhäftande devisen fungerar ofta som något av en stoppsignal eftersom märkningen försvårar för tjuven att sälja stöldgodset.

Idag finns även DNA-märkning som stöldskydd. Märkningen penslas på värdesaker, ungefär som nagellack, där varje märkning är unik med sin egen DNA-kod. En DNA-märkning löser inte alla problem som inbrottsskydd men det är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

Värt att veta

Alla utvändiga dörr och fönsterbeslag, liksom beslag för hänglås, bör monteras med envägsskruvar. Skruvar av det slaget kan skruvas i, men inte ur. Vanliga skruvar kan du säkra genom att efter idragningen fila bort mejselspåren. Men tänk på att du förstås får en hel del besvär om du senare skulle behöva lossa skruvarna ifråga.

Tänd lampa, osäkert inbrottsskydd

Att resa bort och ha en lampa tänd i vardagsrummet eller hallen är ett högst osäkert inbrottsskydd. Tjuven tar det som en klarsignal att en och samma lampa lyser dygnet runt. Med hjälp av en timer kan du släcka och tända flera ljuspunkter under olika tider på dygnet, vilket i stället skapar osäkerhet.

Se på nyckeln hur pass säkert låset är

Billiga hemlarm

Låt dig inte lockas av billiga erbjudanden om hemlarm. Inga sådana installationer är särskilt pålitliga och få av dessa accepteras av försäkringsbolagen. Har du planer på att sätta in ett tjuvlarm bör du alltid först ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Vissa försäkrings och vaktbolag säljer larm. Ibland kan du själv klara installationen, men den måste alltid godkännas av leverantören.

Tips!

En telefon som ingen svarar i eller ännu värre, en telefonsvarare som talar om hur länge du är bortrest – är tydliga klarsignaler för inbrottstjuvar. Det tar högst en minut att koppla över ingående samtal från permanentbostaden till fritidshusets telefon – eller till en mobiltelefon. Du gör omkopplingen själv, den röjer inte att du svarar på ett annat nummer och kostnaden är blygsam.

Dörrsprintar

Gångjärnen kan kompletteras med dörrsprintarGångjärnen kan kompletteras med dörrsprintar. Det är skruvar utan skruvhuvuden som sticker ut genom ett hål i gångjärnet på dörrkarmen och går in i ett motsvarande hål i bakkanten på dörren. Det finns dörrsprintar som monteras på gångjärnsbeslagen.


Bakkantsbeslag

Ett alternativ till dörrsprintar är att montera bakkantbeslagEtt alternativ till dörrsprintar är att montera bakkantbeslag. De fungerar i princip på samma sätt som sprintarna. Med bakkantsbesiag eller sprintar blir det omöjligt för tjuven att lyfta av dörren. I dörrkarmen monterar du ett “slutbleck” sedan du med stämjärn gjort två uttag.


Tappbärande gångjärn

Gångjärnen är den svaga punktenDet spelar i stort sett ingen roll hur starkt låset är – om det är gångjärnen som är den svaga punkten. Om gångjärnen är av äldre typ som går att slå av, måste de bytas ut. De nya gångjärnen ska vara tappbärande och ha härdade sprintar, då dessa inte kan slås ut ur gångjärnshylsan.


Andra dörrskydd

Årlig skyddskontroll ett bra sätt att skydda sig mot inbrott

Alla som haft oturen att drabbas av inbrott vittnar om de starka känslor av obehag som följer i de objudna gästernas spår. Många hävdar att denna nedsmutsade integritet sätter djupare och mer varaktiga spår än förlusten av det tjuvarna tagit med sig.

Mot känslor och upplevelser av det slaget finns dessvärre ingen gardering – i varje fall ingen utöver de skyddsåtgärder av olika slag som tillsammans kan avskräcka tjuven. Det är med vårt inbrottsskydd som med det mesta av annat underhåll. Med tiden blir vi lite hemmablinda och ser inte de svagheter som gör att vi utsätts för både skadegörelse och stölder.

Därför är det en god idé att regelbundet, förslagsvis en gång om året, göra en husesyn efter liknande modell som när vi “jagar” rost, fukt, brister i målning och så vidare. Men för att en sådan inspektion ska bli effektiv är det angeläget att man uteslutande går in för sådana detaljer som kan underlätta för tjuven.

När du själv gör en sådan kontroll kan du mycket väl använda uppräkningen under rubriken “17 svaga punkter”.

Tips!

Sätt aldrig namn, adress eller telefonnummer på dina nycklar. Tappar du dem och en tjuv kommer åt dem har du givit honom fri entré till ditt hem. Använd i stället (SSF) Svenska Stöldskyddsföreningens märkning. Den röjer ingenting om den rätte ägaren, men gör att nyckeln ändå ofta “hittar hem”.

Okrossbart glas i dörrar och karmsidoljus gör att tjuven måste ta till hårda medel för att ta sig in i ett låst hus. Hårt motstånd avskräcker alltid. Envägsskruvar till dörr och fönsterbeslag hindrar tjuven att ta bort svårforcerade skydd och komma in till de vitala låsdetaljerna.

Fönsterskydd

haspar eller enkla krokar är något som inte hindrar drivna tjuvar
1.Självfallet ska ett fönster ha haspar som medger säker vädring även när det blåser, men varken haspar eller enkla krokar är något som hindrar drivna tjuvar.

Fönsterlås
2.Fönsterlås som ska säkras mot inbrott och har funnits länge i olika former och typer. Fönsterlås är vanligen konstruerade med tryckcylinder och har ofta en nyckel eller självlåsande funktion.

Speciella fönsterbeslag gör att fönstret inte kan lyftas av, även om gångjärnet kan slås bort
3.Med fönsterbeslag av det här slaget – ena delen fäst i karmen och den andra i fönsterbågen – kan fönstret inte lyftas av, även om gångjärnet kan slås bort.

Läs det finstilta på din hemförsäkring

En försäkring kan aldrig skydda mot inbrott och inte heller ge ersättning för de affektionsvärden man förlorar om tjuven tar med sig eller skadar sådant vi betraktar som kära ting. Men en inbrottsförsäkring ger ändå ett sådant ekonomiskt skydd att vi kan återanskaffa förlorade saker – t.ex. TV, hemmabio, stereoanläggningar, smycken, matsilver och mycket annat som på hälarmarknaden är lätt att omsätta i reda pengar eller användas som utbytesvaror i knarkhandeln.

Många försäkringstagare som råkar ut för inbrott utsätts emellertid för ett ganska hårt uppvaknande när de kommer underfund med att försäkringen inte motsvarar förväntningarna. Det kan ha gått några år sedan man köpte TV:n eller stereoanläggningen och under tiden har värdet sjunkit rejält. Från försäkringsbolagets sida är det inte tal om att ge ersättning för nyvärdet hos de stulna apparaterna.

Kanske har du blivit av med ett konstverk som betingar ett sådant värde att du, när du fick det i huset, höjde hemförsäkringen för att vara garderad. När du meddelade försäkringsbolaget att du ville höja försäkringsbeloppet var detta inga problem – det ordnade sig enkelt på telefon. Men i stöldsituationen kan det visa sig att din säkerhetsutrustning i form av exempelvis fönsterlås inte stämmer överens med “det finstilta” i avtalet.

Lämna därför aldrig försäkringsfrågor åt slumpen. Känner du minsta tveksamhet, begär då att en inspektör från försäkringsbolaget kommer hem till dig, besiktigar din utrustning och ger klara besked om eventuella kompletteringar.

Skydda mot inbrott när du reser bort

Inbrottstjuvar har ingen reglerad arbetstid. Risken att du får objudna gäster finns därför både året om och dygnet runt. Störst är emellertid risken när huset är tomt. Genom spaning av olika slag är det lätt för tjuven att ta reda på när du är på arbetet eller är bortrest.

Ändå kan du på olika sätt få tjuven att tro att huset är bebott, även när det inte är det. På så sätt minskar du risken för tillfällighetsinbrott och sprider osäkerhet även hos den mera förfarne. Är vederbörande rädd för att du kan komma hem när som helst är chansen stor att han avstår från det planerade försöket.

I checklistan får du några idéer om hur du kan lura tjuven. Säkert har du också egna som passar just dina omständigheter.

Teleskoprör

Inbrottsskydd med teleskoprör i fönsterI vissa situationer kan man tvingas att skydda sig extra väl mot inbrott. Teleskoprör med inneliggande stålstänger är ett alternativ. Rören monteras med beslag på insidan av fönstren. Om en tjuv försöker såga sig igenom röret rullar stålstången så att sågtänderna inte får något fäste. Avståndet mellan rören bör inte överskrida 12 cm.


1. Avbeställ eller eftersänd tidningar och post.
2. Be en granne hålla brevlådan fri från reklam.
3. Skaffa en timer som tänder och släcker inkopplat ljus och slår på radion vid vissa förutbestämda tider.
4. Koppla dina samtal vidare till en annan lämplig telefon eller mobiltelefon.
5. Bomma inte igen huset med nerdragna rullgardiner.
6. Be grannen hänga in sin tvätt på din torkställning.
7. Se till att gräsmattan klipps regelbundet om du blir borta länge.
8. Be grannen parkera sin bil på din uppställningsplats någon gång ibland.

Inbrottsskydda källarfönster

Lämpligt galler för inbrottsskydd av källarfönsterKällarfönster strax ovan markytan är en vanlig inbrottsväg som är svår att blockera. Galler ser tveklöst fängelselikt ut, men vid stora risker får man tåla detta. Lämpligt galler för källarfönster är 4 x 30 mm plattjärn som bockas i ändarna. Förborra och fäst järnen i karmträet med genomgående, mutterförsedda skruvar.


Hänglås och andra kraftiga lås som kan förhindra tjuvenI hänglåsklass 1 finns enkla lås avsedda att användas inomhus. Inom klass 2 finns de vanligaste hushållslåsen som används i källar och vindsutrymmen och för lätta båtar. Klass 3 upptar mycket kraftiga lås och krävs för mc, mopeder, båtmotorer och tunga båtar. Lås inom klass 4 används mest för gallerförsedda skyltfönster o dyl. Klass 5 skyddar fabriks och försvarsanläggningar.


Klassade och godkända hänglås

De ökade inbrotten och stölderna har fört med sig att försäkringsbolagen numera ställer krav på godkända hänglås. Det finns alltså alla skäl att kontrollera gamla hänglås och byta ut dem om de inte motsvarar dagens krav.

Självfallet är det både säkrare och bekvämare att kunna låsa även garage, redskapsbodar och uthus med vanliga dörrlås, men ibland är just hänglås det enda alternativet.

Hänglåset kan också vara ett komplement till vanliga lås. Så är ofta fallet vid sommarnöjet eller fritidsstugan där det bör vara regel att göra livet extra surt för inbrottstjuvar. I regel förvarar man inte några exceptionella dyrbarheter i uthusen, men å andra sidan finns där ofta verktyg och trädgårdsredskap som i fel händer lätt blir inbrottsutrustning. Slarva därför inte med låsutrustningen till sådana utrymmen. Hänglås finns i klasserna 1-5. Klass 5 står för den största säkerheten.

Inget hänglås är emellertid bättre och starkare än de beslag de sitter i. Här brister det mycket ofta. Kolla därför hur din utrustning ser ut och byt gamla beslag mot moderna av härdat stål och med dold infattning.

Låsmekanismen i ett hänglås måste skyddas av ett låshus som tål hårda slag och även i övrigt skyddar väl. Bygeln ska dessutom vara så stark att den inte kan vridas eller bändas ur låset. Ett beslag av denna typ monteras med sammanlagt åtta skruvar. Samtliga är helt dolda när låset sitter på plats.

Skydda fritidshuset mot inbrott

Inom större fritidsbyar brukar man kunna ordna någorlunda regelbunden tillsyn vilket däremot ofta är svårt ifråga om enstaka fritidshus. Att försöka simulera att huset är bebott är tämligen meningslöst. Här gäller i stället att göra det så besvärligt som möjligt för eventuella tjuvar.

Många inbrott i fritidshus sker spontant, varför det är viktigt att inte “bjuda” på möjligheterna med lätt åtkomliga stegar och andra användbara redskap. Stabila dörr och fönsterlås är givetvis självklarheter som i många fall måste få företräde framför mera estetiska lösningar.

Fönsterluckor “för syns skull” gör till exempel ingen nytta. Fönsterluckor som kan låsas med stabila metallbeslag däremot gör att tjuven behöver lång tid på sig och därmed utsätter sig för risken att bli iakttagen.

Skydda mot inrott via altandörren

Den verkligt inbrottsvänliga punkten i ett småhus är altandörren. Ofta är den så placerad att den är väl insynsskyddad. Och nästan alltid är låset så dåligt att även mindre rutinerade tjuvar näst intill kan “promenera” in i huset.

Numera finns emellertid lås som passar alla utåtgående terrassdörrar – under förutsättning att karmdjupet är minst 35 mm. Det spelar ingen roll om dörrarna är kopplade, försedda med isolerglas eller är pardörrar.

Som framgår av bildsviten är det inte heller särskilt svårt – möjligen lite tidsödande – att själv montera ett sådant lås. Systemet finns även anpassat för fönster. Med ett lås av detta slag har tjuven bara en möjlighet att ta sig in, och det är genom att krossa glaset, vilket är både besvärligt och riskabelt.

Låset ska monteras på dörrens insida, mitt över eller under handtaget. Undvik att sätta det i höjd med bröstningen, det vill säga tvärbrädan under glasrutan. Urfräsningen där ger inte så bra brytmotstånd.

Byt lås och koda om hemlarm

När du övertar ett hus eller en lägenhet bör du snarast byta lås eller koda om det som finns. Hur mycket du än litar på den förre ägaren eller hyresgästen kan du aldrig vara säker på att en extranyckel inte är på drift och i orätta händer.

Dörrlås för altandörr och terrass


Viktigt

Nya produkter, regler och lösningar kommer ständigt. Kontrollera därför alltid med en sakkunning innan du startar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se