Mura en öppen spis – murspis med spisinsats

Öppen spis och murspis med spisinsats

En murad öppen spis som murspis med spisinsats.

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier som visar dig hur du murar en öppen spis med spisinsats, en så kallad murspis.

När man i dag uppför nya småhus eller renoverar äldre, är det en naturlig sak att man försöker “bygga in” så mycket av elektronik och annan bekväm teknik som möjligt. Men samtidigt försöker man nästan alltid ge utrymme för människans äldsta och därmed mest primitiva bostadskomfort – en öppen spis.

Det stora intresset för en flammande eller glödande brasa har också gjort att utbudet av enkla lösningar som t.ex. murspisar, braskaminer och spisinsatser numera är mycket stort, ur energisynpunkt är många spistyper intressanta.

Med en murad skorstensstock får man, utöver den fascinerande elden, fördelen av ett fungerande värmemagasin med t.ex. en spisinsats i en öppen spis.

Öppen spis med eldstad och skorstensstock

Vi har valt att mura en öppen spis med både eldstad och skorstensstock. Men det finns givetvis ingen anledning att göra jobbet svårare än nödvändigt. Därför har vi också tagit till oss den hundraåriga regeln “att mura en öppen spis fritt är stort, men att mura en öppen spis rätt är större”.

Som en konsekvens av detta använder vi en byggsats en sk. murspis med spisinsats, vilket bland annat innebär att blocken är numrerade. Lite vårdslöst uttryckt är murspisbygget något av ett legobygge. Men byggelementen är förstås lite större och tyngre…

Murspisens totalvikt gör att den blir så tung att den inte kan placeras direkt på ett inomhusgolv. Man måste ta sig ner till den eventuella betongplattan huskroppen vilar på och utifrån den gjuta ett fundament som går upp till innergolvets nivå. Står huset på en så kallad torpargrund räcker inte bärkraften.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I de allra flesta fall gjuter man i sådana fall en betongplatta på grusbädden. Från den murar man ett fundament av betonghålsten och avslutar med ännu en betongplatta vid golvgenomföringen som murspisen skall stå på.

Apropå tyngder, en öppen spis kräver faktiskt en liten, stabil byggställning och vid flera tillfällen under arbetets gång är handräckning lika nödvändig. Att till exempel lyfta spisinsatsen och förse den med stödben är minst ett tvåmansjobb.

Det behövs alltid byggnadslov för att uppföra en öppen spis och murspis. Dessutom måste man, med hänsyn till brandskyddsföreskrifter, ha tillstånd från kommunens skorstensfejarmästare.

Exempelvis får inte en skorsten placeras närmare en bärande konstruktion än 100 mm. Innan man bestämmer var murspisen ska stå är det givetvis mycket viktigt att man noga studerar husets ritningar.

Att under arbetets gång överraskas av VVS- och elledningar kan ställa till mycket trassel och oförutsedda utgifter. Innan du börjar elda i murpisen och skorstenen tas i bruk skall den provtryckas, besiktigas och godkännas av skorstensfejarmästaren.

Glöm inte heller bort att kontrollera skorstensdragningen, så att den inte möter hinder på ovanvåningen eller vinden eller påverkar husets arkitektur negativt. Det finns ingenting som säger att man slaviskt måste följa den arbetsordning som vi beskriver.

Det är viktigare att man, så långt det är möjligt, följer sådana praktiska förutsättningar som tillgång till elektriker, lyfthjälp, byggställningar och möjligheter att avleda regnvatten.

Två viktiga detaljer att tänka på är följande:

Beskrivning på hur en öppen spis med färdiggjutna element ser ut1. Skulle murningen av murspisen bli något ojämn kan man till en viss del korrigera felet med ett tjockare putslager, dock inte över 15 mm.

2. De färdiggjutna elementen är ofta armerade med små, vassa ståltrådar. Skydda därför alltid händerna med arbetshandskar.

Det här behöver du när du ska mura en murspis:

Verktyg:
Kofot (1) Tumstock (2) Blyertspenna (3) Vattenpass (4) Cirkelsåg (5) Slagborrmaskin (6) Huggmejsel, stor och liten (7) Skyddsglasögon (8) Murslev (9) Skurbrätt (10) Sticksåg (11) Hammare (12) Yxa (13) Murarhink (14) Skyddshandskar(15) Kniv (16) Tigersåg (17) Stål brätt (18) Tunn murslev (19) Elementpensel (20) Murarkvast (21) Fogslev (22) Slägga (23) Vinkelhake (24) Skottkärra, Cementblandare

Material:
Murspis, spisinsats och blockskorsten, Skyddsplast och tejp, Masonit, Grovbetong och murbruk, klass B Spik, 75 mm, 100 mm Pappspik, 25 mm Ankarspik, 45 mm Fransk träskruv, 60 mm Lecablock, 120 mm Kitt till rökrör, Riktbrädor, 20×95 mm Reglar, 45×70 och 45×95 mm Avväxlingsbjälkar, 45×220 mm Balkskor, 145×45 mm Fix till golvplattor, Fog till golvplattor, Armeringsjärn, 8 mm Najtråd till armeringsjärn, Vinkeljärn, 60×60 mm Underlagspapp, Spirorör, 125 mm Elrör och eldosor, ev. Putsformar, gjutform till skorstenskrona.

Gjut fundamentet till murspisen

Ta bort golvlisten när du ska mura en öppen spis
1.Ta bort golvlisten vid väggen där murspisen ska stå. Dammsug golvet noga och täck med plast. Tejpa alla skarvar. Gruskorn under plasten skadar golvet.

Skydda golvet mot tunga oss vassa föremål med masonit
2.Golvet bör skyddas väl mot tunga och vassa föremål. Täck därför också med masonit, med undantag för gjutstället, och försegla skarvarna med tejp.

Mät ut placering mot väggen och markera dess centrum för den öppna spisen
3.Mät ut murspisens placering mot väggen och markera dess centrum. Markera sedan murspisens yttermått. Använd vattenpass, och markera hålet för fundamentet.

Såga upp hålet efter noggranna kontrollmätningar
4.Hålet bör vara ca 5 cm större än foten på murspisen. Efter noggranna kontroll-mätningar sågar du upp hålet med en cirkelsåg och frilägger betongplattan.

Kontrollera underlaget
5.Gör ett “titthål” för att kontrollera underlaget. Över husets betongplatta ligger en isolerande bädd som alltså måste tas bort.

Knacka bort betonggolvet med huggmejsel och slägga
6.Knacka bort betonggolvet med huggmejsel och slägga. Använd skyddsglasögon. Lämna 5 cm kant som avdragningsstöd när betongen ska jämnas av.

Kontrollmät, så att fundamentet inte blir mindre än spisfoten, innan du sopar rent och förvattnar
7.Samla betongflisor i en murarhink medan du hugger. Kontrollmät, så att fundamentet inte blir mindre än spisfoten, innan du sopar rent och förvattnar.

Blanda grovbetong och häll i hålet
8.Blanda grovbetong i lämplig mängd. Använd gärna betongblandare. Gör blandningen torr så att betongen blir stark. Häll massan i hålet från en skottkärra.

Fyll hålet till hälften och lägg ner armeringen
9.Fyll hålet till hälften och tryck till betongen med mursleven så att den häftar väl mot kanterna. Armera med 8 mm armeringsjärn i rutmönster.

Fyll hålet med betong, jämna till och dra av överflödet med en rak bräda.
10.Fyll hålet med betong, jämna till och dra av överflödet med en rak bräda. Här får du hjälp av avbärar-kanterna. Skura ytan med skurbrätt. Låt det brinna. Eftervattna.


Bygg brandmuren

Använd långt vattenpass och en rak bräda och mät och markera brandmurens yttermått
1.Använd långt vattenpass och en rak bräda och mät och markera brandmurens yttermått. Här blir muren något bredare än murspisen, för utseendets skull.

Såga med sticksåg längs markeringarna
2.Såga med sticksåg längs markeringarna. Dela även på tvären för enklare hantering. Lyft bort plattorna och ta ur utstickande spik och skruv.

Om hålets kant hamnar långt från en regel måste kanten förstärkas
3.Om hålets kant hamnar långt från en regel, måste urtagets kanter förstärkas med nya reglar. Ta först bort isoleringen.

Ändringar i elinstallationen ska utföras av behörig elektriker
4.Ändringar i elinstallationen ska utföras av behörig elektriker. Vi placerade eldosorna i brandväggens gavel, den gröna för fläktens varvtalsregulator.

Mät och markera uttaget för inluftsventilen
5.Mät och markera uttaget för inluftsventilen. Använd röret som mall. Använd en sticksåg och såga ut hålet ur väggens vindskydd.

Borra rakt genom ytterväggen i urtagets centrum
6.Borra rakt genom ytterväggen i urtagets centrum. Borrhålet är en god vägledning för urtaget från utsidan. Sätt tillbaka isoleringen och täta skarvarna.

Brandmuren muras här med 120 mm lecablock
7.Brandmuren muras här med 120 mm lecablock. Lägg ut första skiftet och gör en särskild passbit under uttaget till ventilationsröret.

Brandmuren ska förankras i husstommen med murkramlor
8.Brandmuren ska förankras i husstommen med särskilda murkramlor eller 4″ spik. Sätt en kramla i mitten och en på varje sida av muren per 40 cm höjd.

Delar lecablocken med en yxa
9.Mura vidare på samma sätt. Dela lecablocken med en yxa. Dra en rits och lägg brytpunkten strax utanför underlaget så får du en jämn brottyta.

Se till att du står stadigt när du murar på höjden
10.Se till att du står stadigt när du murar på höjden. Gör till exempel ställningen av bockar och rejäla brädor. Sista skiftet ska ligga dikt mot taket.

Täta alla skarvar med bruk och jämna till sidorna
11.Täta alla skarvar med bruk och jämna till sidorna. Sätt en bräda som form så att inte bruket tränger ut framåt och skydda eldosorna mot bruk med papper.

Utgå från borrhålet när du mäter ut och markerar för ventilationshålet
12.Utgå från det förut gjorda borrhålet när du mäter ut och markerar för ventilationshålet. Borra ut tegelfogen med slagborr.

Använd handslägga och mejsel och gör urtaget för ventilationsgallret
13.Använd handslägga och mejsel och gör urtaget för ventilationsgallret. När du gör detta moment kan fler stenar lossna. Mura tillbaka dessa igen.

Kontrollerar så att gallret passar
14.När hålet är helt klart kontrollerar du så att gallret passar. Tryck därefter last stosen. Foga ordentligt mellan galler och vägg.


Mura upp murspisen

Fäst kabelrör i lite bruk mot väggen
1.Murspisens läge kan vålla problem vid placering av högtalare, telefon mm. Fäst kabelrör i lite bruk mot väggen, så kan du sedan dra sladdarna genom dessa.

Forma det första blocket så att ventilationsröret passar
2.Arbeta med skyddshandskar så att du inte skadar dig på utstickande ståltråd i betongelementen. Forma det första blocket så att ventilationsröret passar.

Lyft bort spisens fotsockel och lägg ut B-bruk
3.Lyft bort murspisens fotsockel igen. Blanda B-bruk och lägg ut en bädd direkt på betongfundamentet. På detta sätt är det enklare att få sockeln i våg.

Kontrollera med vattenpass på sockelns alla kanter att den står i våg
4.Mät och sätt sedan sockeln på plats helt centrerat. Kontrollera med vattenpass på sockelns alla kanter att den står i våg.

Nu ska ventilationsrör och fläkt på plats
5.Nu ska ventilationsrör och fläkt på plats. Följ bruksanvisningen, men överlåt allt det elektriska till behörig installatör.

Lägg bruk på sockelns kanter och sätt nästa betongelement på plats
6.Lägg bruk på sockelns kanter och sätt nästa betongelement på plats. Kontrollera våg för varje skift. Glöm inte att täta med bruk i skarven mot muren.

Använd ramen till kassetten som mall när du passar in sidoblockens läge
7.Använd ramen till spisinsatsen som mall när du passar in sidoblockens läge. Markera med spik i brandmuren och med tydliga blyertsmärken i betongblocken.

Sätt bruk på både betongblock och brandmur
8.Sätt bruk på både betongblock och brandmur. Sätt sidoblocken på plats exakt i de gjorda markeringarna. Kontrollera noga innan du tätar alla fogar.

Bygg upp spisen ytterligare några skift innan du sätter spiskassetten på plats
9.Bygg upp murspisen ytterligare några skift innan du sätter spisinsatsen på plats. Glöm inte att centrera, kontrollera våg och täta alla fogar väl.

Var minst två när ni sätter spiskassetten på plats
10.Var minst två när ni sätter spisinsatsen på plats. Gör detta tre skift efter sidoblocken så slipper du så mycket spillbruk på kassetten. Sätt stödbenen på plats.

Sätt första skorstensröret på plats
11.Sätt första skorstensröret på plats. Kitta rörets insida noga före monteringen. Fortsätt att sätta ihop skorstensrören tills de når över spiskanten.

Montera den sista delen av skor stensröret
12.Montera den sista delen av skor stensröret, försedd med isolering avsedd att täta mot blocken. Sätt sedan nästa konade betongblock på plats.

Gör en stadig arbetsställning och mura vidare mot taket
13.Gör en stadig arbetsställning och mura vidare mot taket. Var extra noga med att dreva mellan det gjutna rökröret och betongblocket.

Lägg bruk på kanten av rökröret och jämna av mot betongelementet
14.Lägg bruk på kanten av rökröret och jämna av mot betongelementet. Kan ten på rökröret kan annars slås sönder vid oförsiktig sotning med kula.


Skorsten inomhus

Mät upp och markera för skorstensgenomföringen
1.Mät upp och markera för skorstensgenomföringen. Använd tumstock och vattenpass. Gör hålet så stort att du kan putsa skorstenen i genomföringen.

Såga upp hålet med en sticksåg
2.Kontrollera med ritningen över huset eller med detektor att inga rör eller elledningar är dragna i taket. Såga därefter upp hålet med en sticksåg.

Mura det sista skiften och täta skarvarna
3.Sätt en tömd cementsäck eller dylikt i skorstenshålet som skydd för nedfallande bruk. Mura därefter de sista skiften och täta skarvarna.

Borra hål genom mellanbjälklaget upp till ovanvåningen.
4.Mät ut och markera centrum av murspisen. Borra därefter ett hål genom mellan-bjälklaget upp till ovanvåningen. Håll borrstålet helt rakt.

Utgå från borrhålet och rita skorstenens yttermått på ovanvåningens golv
5.Utgå från borrhålet och rita skorstenens yttermått på ovanvåningens golv. Kontrollera en gång till om det finns elledningar innan du sågar i golvet.

Elledningen och mellanbjälklaget måste flyttas
6.När golv, spånplatta och isolering är borta kan man, som här, få ytterligare arbete. Elledningen och mellanbjälklaget närmast i bild måste flyttas.

Såga upp golvet. Kapa balken med tigersåg eller fogsvans
7.Ska mellanbjälklaget flyttas måste man göra hålet så stort att man når nästa bjälklag. Såga upp golvet. Kapa balken med tigersåg eller fogsvans.

Använd virke till balkar i samma dimension som redan finns
8.Använd virke till balkar i samma dimension som redan finns. Gör avväxlingar i båda sidor. Fäst m balkskor och 45 mm ankarspik. Elektrikern flyttar elledning.

Förankra avväxlingen i den avsågade balkens kapyta med spik
9.Förankra avväxlingen i den avsågade balkens kapyta med 4″ spik. Flytta bjälklaget minst 100 mm från skorstenen och förankra med balkskor.

Lägg första skorstenselementet på plats och sätt upp profilbrädor som stöd vid murningen
10.Lägg första skorstenselementet på plats och sätt upp profilbrädor som stöd vid murningen. Loda noga och fäst profilerna i golv och tak.

Lägg ut bruk, sätt blocket på plats mot profilerna.
11.Lyft bort skorstenselementet. Flytta mursäcken uppåt i röret. Lägg ut bruk, sätt blocket på plats mot profilerna. Täta fogar och kontrollera våg som förut.

Lägg ut bruket i två strängar och mura vidare
12.Lägg ut bruket i två strängar och mura vidare på samma sätt. Om det blir svårt att komma åt kan du putsa baksidan av skorstenen efterhand.

Fortsätt att mura skorstenen uppåt
13.Fortsätt att mura skorstenen uppåt på samma sätt som tidigare. Om du vill kan du gärna putsa efterhand som du murar.

Mät och markera för genomgången i taket
14.Ta bort profilerna när du närmar dig taket. Mät och markera för genomgången i taket.

Innan du sågar ut hela hålet bör du is göra en mindre kontrollucka
15.Innan du sågar ut hela hålet bör du is göra en mindre “kontrollucka” för att undersöka om det finns elledningar, getingbon eller andra “överraskningar”.

Mät ut skorstenens centrum med vattenpass och markera med borrhål eller spik genom yttertaket
16.Ta bort all isolering när urtaget i innertaket är gjort. Mät ut skorstenens centrum med vattenpass och markera med borrhål eller spik genom yttertaket.

Putsa murspisen

Sätter brädor som putsformar utmed brandmurens sidor.
1.Innan du börjar putsningsarbetet måste du sätta brädor som putsformar utmed brandmurens sidor. Loda noga innan du fäster med spik i muren.

Loda och spika fast putsribbor vid hörnen på spisen
2.Loda och spika fast putsribbor vid hörnen på murspisen. Utgå vid monteringen från att putsskiktet ska vara 10-15 mm tjockt.

Frontplattan på fotsockeln ska också muras fast
3.Frontplattan på fotsockeln ska också muras fast. Sätt spik som mothåll i bakkanten. Lägg därefter på bruk, tryck luckan på plats och täta kanterna.

Täcker väggen närmast spisen med plast som skydd mot putsbruket
4.Täck väggen närmast spisen med plast som skydd mot putsbruket. Blanda putsbruk enligt bruksanvisningen i minst 10 min. Börja putsningen nerifrån.

Slå på bruket med en snärtig rörelse underifrån
5.Lägg bruk på mursleven och slå på bruket med en snärtig rörelse underifrån. Mindre ytor jämnar du sedan till direkt med sleven.

Putspåslag på större ytor är det bättre att dra av med stålbrätt
6.Putspåslag på större ytor är det bättre att dra av med stålbrätt. Utnyttja avdragningslisterna. Arbeta hela tiden nerifrån och upp.

Putsa därefter framsidan av spisen
7.Putsa därefter framsidan av murspisen på samma sätt. Här är det dock lättare att dra av bruket med en bräda. Arbeta uppåt i en zick-zack-rörelse.

Använd hammarens klo och bänd loss avdragningslisterna
8.Använd hammarens klo och bänd loss avdragningslisterna – utan att skada den nyputsade ytan. Sätt fast listerna på de fasade hörnens andra sida.

Fortsätt att putsa murspisens alla sidor
9.Fortsätt att putsa murspisens alla sidor. Lämna däremot de avfasade sidorna tills övrig puts bränt. Då är det lättare att få fina övergångar.

Kvastar ytan nerifrån och upp med en kalkkvast doppad i vatten.
10.Efter 30 min gör du ytstrukturen. Här kvastar vi ytan nerifrån och upp med en kalkkvast doppad i vatten. Ett alternativ är att slätputsa med skurbrätt.

Jämna till putskanten runt hålet för gallret med en kniv
11.När putsbruket har bränt ett tag – någon timme om det inte är för varmt i rummet – jämnar du till putskanten runt hålet för gallret med en kniv.

Lägg lite bruk i hålets kanter och fäst gallret i detta
12.Lägg lite bruk i hålets kanter och fäst gallret i detta. Jämna fogarna med fogslev och putsa kring gallret med en liten pensel.

Putsa till sist fasade kanter och frisen
13.Putsa till sist fasade kanter och frisen. Fäst en putsribba under frisen och håll fast den andra med handen. Putsa även hela skorstenen.Eldstadsplanet till murspisen

Mäter ut för eldstadplanet
1.Mät ut för eldstadplanet. Ska du lägga keramiska plattor kan du provlägga för rätt format. Såga med cirkelsåg längs gjorda markeringar i golvet.

För att komma i nivå med golvytan kan man behöva gjuta
2.För att komma i nivå med golvytan kan man behöva gjuta. Mät gjuttjocklek och lägg dragläkt med denna dimension Förvattna innan du gjuter med betong.

Fyll med betong och dra av med en bräda längs dragläkten
3.Fyll med betong och dra av med en bräda längs dragläkten. Arbeta i zickzack-rörelse. Flytta läkten efter hand och fyll igen. Jämna med putsbrätt.

Bred ut fix med tandad spackel och sätt klinkerplattorna i lämpligt mönster
4.Bred ut fix med tandad spackel och sätt klinkerplattorna i lämpligt mönster. Du kan även klä nedre kanten av murspisen med samma material. Foga.

Skorsten utomhus

Skorstenen ska armeras i hela sin längd över takgenomgången
1.Skorstenen ska armeras i hela sin längd över takgenomgången. Förbered samtliga dessa skorstens-element genom att hugga upp hål för armeringsjärnen.

Skorstenen måste vara minst en meter över nocken
2.Skorstenen måste vara minst en meter över nocken. Hyr en lämplig byggnads-ställning inför bygget, så att du kan arbeta säkert.

Ta bort takpannor där skorstenen ska bryta igenom
3.Ta bort takpannor där skorstenen ska bryta igenom. Utgå från centrum-markeringen – spiken eller borrhålet – och frilägg en rejäl arbetsyta.

Såga med cirkelsåg genom undertaket.
4.Ta bort läkt kring skorstensgenomgången. Såga med cirkelsåg genom undertaket. Urtaget måste vara så långt i sidled att du kan nå takstolarna.

Slår hål för armeringen i det mötande skorstensblocket.
5.Lyft bort råsponten. Har du mätt korrekt finns skorstenen rakt under hålet. Slå med hammare hål för armeringen i det mötande skorstensblocket.

Fyller armeringshål helt med betong.
6.Blanda till betong för armeringen och murbruk till murningen av skorstenen. Fyll därefter armeringshålen helt med betong.

Lägg murbruk på skorstensblock
7.Lägg sedan murbruk på samma sätt som tidigare. Lyft därefter nästa betongelement på plats och skorstenen är genom taket.

Trycker ner 1 meter långa armeringsjärn i hålen.
8.Fyll även armeringshålen i detta skorstensblock med betong. Tryck ner ca 1 meter långa armeringsjärn i hålen. Skarva järnen med ståltråd med 400 mm överskarv.

Putsa alla sidor just vid takgenomgången
9.I och med att skorstenen är igenom taket bör du putsa alla sidor just vid takgenomgången. Man vill ju helst inte ha hål i taket längre än nödvändigt.

Stagar skorstenen med vinkeljärn vid övre och undre kanten.
10.Fäst en bjälke som stöd för råsponten. Staga skorstenen med vinkeljärn vid övre och undre kanten. Skruva järnen med fransk träskruv direkt i takstolarna.

Råspontens och läktens ändträ ska ligga dikt mot skorstenens längsgående sidor
11.Råspontens och läktens ändträ ska ligga dikt mot skorstenens längsgående sidor. Virke i bärande konstruktion får däremot inte vara närmare än 100 mm.

När hålet är täckt med råspont, ska takpappen på plats
12.När du täckt hela hålet med råspont igen, ska takpappen på plats. Börja underifrån. Skjut in våden under bärläkten, överlappa och fäst med pappspik.

Täck resten av ytan och låt även pappen gå upp en bit på skorstenen
13.Täck resten av ytan och låt även pappen gå upp en bit på skorstenen. Överlappa noga och notera att översta våden ska stickas under den gamla pappen.

När takpappen är på plats spikar du tillbaka läkten
14.När takpappen är på plats spikar du tillbaka läkten. Bygg upp en stadig profil inför murningen. Denna ska vara lika hög som skorstenen -1 meter över nocken.

Lodar och spikar fast två putsledare på den färdiga skorstenen.
15.Mura hela skorstenen på samma sätt som förut. Glöm inte betong och armeringsjärn i hålen. Loda och spika fast två putsledare på den färdiga skorstenen.

Putsa skorstenen och fäst en plåtprofil runt skorstensgenomföringen
16.Putsa skorstenen som tidigare. Fäst en plåtprofil runt skorstensgenomföringen. Lägg slutligen alla takpannor på plats.

Gjut skorstenskronan

Gör en stadig form till skorstenskronan
1.Gör en stadig form till kronan. Sätt till exempel en burk med samma diameter som skorstensröret i formens centrum. Fyll formen till hälften med bruk.

Fyller hela formen med bruk
2.Böj 8 mm armeringsjärn i en något mindre fyrkant än formen. Lägg armeringen i bruket ca 3 cm från formens botten. Fyll hela formen med bruk.

Jämna med slev och fasa av ytan med ca 1 cm från centrum mot kanterna
3.Jämna med slev och fasa av ytan med ca 1 cm från centrum mot kanterna, för vatten-avrinningens skull. Runda ev. av de yttre kanterna. Låt torka i 3 dygn.

Krävs det bygglov eller bygganmälan?

Alla nya braskaminer och spisar kräver bygglov eller bygganmälan. Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion. Ansökan gör du på Stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Viktigt!

 
Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.


Andra har också läst

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se