You dont have javascript enabled! Please enable it! Lönsamt med spisinsats i öppen spis | dinbyggare.se

Lönsamt med spisinsats i öppen spis

Spisinsats i öppenspis

Alla känner vi till uttrycket “sluta elda för kråkorna” och det stämmer i allra högsta grad när det gäller en öppen spis utan spisinsats. När du eldar i en öppen spis utan spisinsats kan det faktiskt leda till att du får det kallare i huset! Naturligtvis blir det varmt runt öppna spisen men övriga delar av huset kyls när den uppvärmda luften förs ut genom skorstenen. (c:a 500 kubikmeter rumsluft per timme).

Detta leder till att el-radiatorerna startar för fullt för att kompensera den förlorade värmen. Med dagens stigande energipriser och energiskatter är detta något du vill undvika. Lösningen är att montera en spisinsats i en redan befintlig öppen spis.

Med en spisinsats förbättras verkningsgraden i en redan befintlig öppen spis. Spisinsatsen gör så att elden regleras och blir effektivare. Spisinsatsen placeras i öppna spisens eldstad. När sedan elden får mycket syre blir förbränningen bättre och värmen högre.

Mycket pengar att spara med spisinsats

En öppen spis har en verkningsgrad på ca 5-10%, medan en bra spisinsats kan ge upp till 70%. Därför är spisinsatsen en fin sparbössa för din öppna spis. Dessutom kan man även spara pengar och arbete på veden eftersom vedförbrukningen blir avsevärt mindre med en spisinsats.

Vill du veta mer om spisinsatser och murspisar kan du läsa mer i artikeln:
Mura en öppen spis – murspis med spisinsats

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se