Körplattor längs husväggen underlättar gräsklippning

Genom att lägga plattor intill husgrunden eller längs rabatten för gräsklipparens hjul att gå på, underlättas arbetet betydligt.

Kortversion

Optimera gräsklippningen med körplattor

  • Placering: Lägg körplattor intill husgrunden eller längs rabatter för enklare gräsklippning.
  • Grundgödsling: Blanda in stallgödsel eller NPK-gödsel i jorden vid anläggning.
  • Gödselmängd : Använd cirka 100 kg stallgödsel eller 20 liter NPK-gödsel per 100 m².
  • Tidpunkt för gödsling: Stallgödsel på hösten före sådd, NPK-gödsel strax före sådd

* Gödsel mängderna kan variera beroende på beroende på jordens sammansättning och lokala förhållanden. Det är också viktigt att följa dom specifika rekommendationerna för den typ av gödsel man använder.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Körplattor längs husväggen.

plattor-husgrund

Om gräsmattan skall gränsa mot vägg, mur eller liknande underlättar det klippningsarbetet om man lägger en enkel rad plattor närmast, som maskinens ena hjul kan gå på. Se teckningen.

Fakta om grundgödsling av gräsmatta

Grundgödslingen görs när gräsmattan anläggs, man blandar gödselmedlen medjorden ned till minst 10 cm djup. Man kan med fördel gräva eller motorhacka (eller jordfräsa) ned gödseln på samma gång som förbättringsmedlen.

Exempel på gödselmedel att blanda i jorden vid anläggning är väl förmultnad stallgödsel och NPK-gödsel.

Växtlagen har skilda krav på matjordsdjup. Varje vågrätt linje motsvarar 10 cm.

Växtlagen har skilda krav på matjordsdjup. Varje vågrätt linje motsvarar 10 cm.

Stallgödsel, dit även hönsgödsel räknas, blandas i jorden redan på hösten före sådden, så att den hinner brytas ned ytterligare. Delvis oförmultnad stallgödsel ger en ojämn gräsmatta därför att gödseln tar allt mindre plats allt efter som nedbrytningen sker. Lagom mängd stallgödsel per 100 m2 är cirka 100 kg.

Fördelen med att blanda in stallgödsel på hösten före sådden är att den verkar långsamt, avger näring.

under lång tid. Egentligen är stallgödseln ett mull rikt jordförbättringsmedel, som har god gödselverkan.

Om man skall välja mellan att ge stallgödsel till gräsmattan eller till någon annan del av den odlingsbara trädgården bör gräsmattan komma sist.

NPK-gödsel, exempelvis 18-4-10, är snabbverkande jämfört med stallgödseln men går ändå bra att använda som grundgödselmedel när gräsmattan anläggs, förutsatt att jorden är tillräckligt mullrik. Bästa tiden för inblandning är strax före sådden.

Lagom mängd per 100 m2 gräsmatta är cirka 20 liter (NPK-gödsel).

Om man vill förstärka stallgödseln räcker det med cirka 5 liter NPK-gödsel per 100 m2.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se