Jordfräs och motorhacka för trädgård

Karakteristiskt för en jordfräs är att den drivs fram av hjulen som är bärande, medan motorhackan flyttas framåt eller bakåt av valsen med hackorna.

Kortversion

Från jordbearbetning till grönska: Jordfräsar och motorhackor i fokus

  • Skillnader: Jordfräsar är lämpliga för större ytor och kraftigare arbete, drivna av hjulen, medan motorhackor, som drivs av hackorna, är mindre och lämpade för mindre trädgårdsytor.
  • Användning: Använd motorhackor för att effektivt blanda in förbättringsmedel och gödsel i jorden samt för anläggning och underhåll av gräsmattor.
  • Inställningar: Justera arbetsdjup och hastighet med hjälp av bromspinnar på motorhackor för att matcha den specifika trädgårdens behov, vilket möjliggör en mer skräddarsydd jordbearbetning.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Jordfräs som fräser jord

Den verkliga jordfräsen är uteslutande markbyggarens och yrkesodlarens redskap. Praktiskt taget alla s.k. jordfräsar, som hyrs ut eller säljs till hemma odlare är motorhackor.

Motorhacka är ett redskap som bäst behövs vid anläggning av gräsmattan och när den behöver förnyas eller läggas om.

Motorhackan delar sönder jorden och blandar in förbättringsmedel och gödsel. Hackorna roterar ganska långsamt, till skillnad från jordfräsens klor, som vrids runt med hög hastighet och finfördelar jorden, vilken torkar ut snabbt om den inte strax trycks till med vält.

Man kan välja mellan små och stora motorhackor. Är jorden som skall bearbetas tung och lerig krävs en ganska stor och kraftig maskin för att den skall orka med arbetet och kunna gå på djupet tillräckligt.

De mest förekommande motorhackorna består av chassi, vals med hackor, styre med reglage samt bromspinne. Det är med denna bromspinne som arbetsdjupet regleras.

Bilderna visar hur det går till. De större modellerna av motorhacka har dessutom, som regel, backväxel som underlättar arbetet väsentligt.

För att kunna manövrera en motorhacka, stor eller liten, bekvämt måste man veta hur bromspinnen skall ställas in. När den är rätt inställd blir hackdjupet detsamma under hela körningen, förutsatt att jordmånen inte skiftar.

Redskapet sköter sig själv utan nämnvärd ansträngning från förarens sida. Genom att köra flera gånger, på längs och på tvärs, blir jorden lös och lucker, som man vill ha den.

Jordfräs och motorhacka för trädgården
Jordfräs (egentligen motorhacka). Med rätt inställning av styre och bromspinne (bromssporre) ska redskapet arbeta utan större insatser från förarens sida.

Motorhacka
På de flesta motorhackor är bromspinnen rörlig så att den fälls framåt vid backning och släpar efter marken. Lägg märke till lägesvalet för sprintarna.

Fäller upp transporthjul på jordfräs
När motorhackan skall arbeta fälls transporthjulen upp.

Gustaf Alm

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se