Filten i gräsmattan

Fin gräsmatta utan filt

En fin gräsmatta utan filt ser ofta jämn och fin ut.

I gräsmattans botten samlas ett lager av blandat levande och dött material, mest är det gräsklipp, helt eller delvis förmultnat. Skiktet kallas filt.

Filten bryts efterhand ned av markdjur (insekter och daggmaskar) och mikroorganismer (svampar och bakterier) till mull och näringsämnen, som gräset kan återanvända.

Förutsättningen för att detta skall ske kontinuerligt är att syretillgången och fuktigheten i markskiktet är goda, processen fordrar också i sitt inledande skede ett överskott av kväve.

Under vissa förhållanden som torka och brist på näring går nedbrytningen långsammare än tillförseln av nytt växtmaterial. Filten växer i tjocklek och bildar nästan ett lock över marken så att varken luft eller vatten når gräsrötterna.

Filtlagrets tjocklek
Det är skötseln av gräsmattan som avgör filtlagrets tjocklek.

Gräset får då en sämre tillväxt och hela mattan kan få ett dåligt utseende. Under sådana förhållanden blir det nödvändigt att bortföra filten och ”lufta” gräsmattan.

Med en vertikalskärare utförs detta arbete både snabbt och effektivt. De moderna gräsklipparna av mulchertyp finfördelar gräsklippet och det torde vara sannolikt att nedbrytningen därigenom påskyndas.

Relaterade artiklar

scroll to top