You dont have javascript enabled! Please enable it! Filten i gräsmattan | dinbyggare.se

Filten i gräsmattan

I gräsmattans botten samlas ett lager av blandat levande och dött material, mest är det gräsklipp, helt eller delvis förmultnat. Skiktet kallas filt.

Kortversion

Hantering av filten i gräsmattan

Denna guide hjälper till att förstå vikten av att hantera filt och hur rätt skötsel kan förbättra din gräsmattas hälsa och utseende.

  • Filtförståelse: Filt består av en blandning av levande och dött material, huvudsakligen förmultnat gräsklipp, som samlas vid gräsmattans yta.
  • Nedbrytning: Effektiv nedbrytning av filt kräver god syretillgång och fuktighet i marken, samt initialt ett överskott av kväve. Markdjur och mikroorganismer spelar en viktig roll i denna process.
  • Hälsopåverkan: En tjock filt kan hindra luft och vatten från att nå gräsrötterna, vilket leder till sämre tillväxt och en matta med dåligt utseende.
  • Skötselstrategier: Regelbunden luftning, korrekt klippning och användning av vertikalskärare kan effektivt minska filtlagrets tjocklek och främja en frisk gräsmatta.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-19

Fin gräsmatta utan filt

En fin gräsmatta utan filt ser ofta jämn och fin ut.

Filten bryts efterhand ned av markdjur (insekter och daggmaskar) och mikroorganismer (svampar och bakterier) till mull och näringsämnen, som gräset kan återanvända.

Förutsättningen för att detta skall ske kontinuerligt är att syretillgången och fuktigheten i markskiktet är goda, processen fordrar också i sitt inledande skede ett överskott av kväve.

Under vissa förhållanden som torka och brist på näring går nedbrytningen långsammare än tillförseln av nytt växtmaterial. Filten växer i tjocklek och bildar nästan ett lock över marken så att varken luft eller vatten når gräsrötterna.

Filtlagrets tjocklek
Det är skötseln av gräsmattan som avgör filtlagrets tjocklek.

Gräset får då en sämre tillväxt och hela mattan kan få ett dåligt utseende. Under sådana förhållanden blir det nödvändigt att bortföra filten och “lufta” gräsmattan.

Med en vertikalskärare utförs detta arbete både snabbt och effektivt. De moderna gräsklipparna av mulchertyp finfördelar gräsklippet och det torde vara sannolikt att nedbrytningen därigenom påskyndas.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se