Verktyg och redskap för avloppsrensning

Avloppsrensning med rensningsverktyg

Plötsligt blir vattnet stående i handfatet eller också stiger vattennivån oroväckande högt i toalettstolen, Då är det med andra ord stopp i avloppet. Det är långt ifrån överraskande om stoppet inträffar en dag när det mesta annat har gått snett och I man riskerar att komma för sent till jobbet eller kvällens middagsbjudning.

Det är förklarligt och kanske också förlåtligt om man tappar humöret – men egentligen är reaktionen helt onödig. Med en bra utrustning för avloppsrensning är de flesta fel av detta slag både snabbt och enkelt avklarade.

En gammal sjöbuss fick en gång frågan om vilken han ansåg vara en sjömans främsta egenskap. Utan någon som helst tvekan svarade han: Att aldrig stå handfallen – till sjöss kan man inte ringa 112! Även som landkrabba och husägare har man god nytta av att klara sig själv så långt som möjligt. Självfallet kan man alltid be om hjälp även med ett så trivialt dilemma som att lösa stopp i ett avlopp, men det går fortare och blir billigare om man kan klara jobbet själv.

Som småhusägare har man ju inte heller någon fastighetsskötare att vända sig till och rörmokaren sitter knappast hemma och väntar på att du ska ringa och be honom om hjälp. Tyvärr räcker det dock inte bara med vilja och initiativ. Det ska också till ett och annat verktyg för ett fullgott resultat.

Principen för all rensning är att man börjar med så milda medel som möjligt och, om dessa inte räcker, stegvis använder mer hårdföra alternativ. Det vanligaste stoppet är det man får i köksavloppet och som orsakas av fett som stelnar och då bildar en mycket kompakt propp.

Är mängden fett liten kan man ha sådan tur att proppen löses upp av hett vatten. Hjälper inte detta är det värt att försöka med stark sodalut. Nästa steg bör vara en vaskrensare, det vill säga en gummiplatta, som man upprepade gånger trycker mot vaskens eller handfatets utloppsöppning. Detta är en ganska mild metod, eftersom den inte fungerar mekaniskt utan med tryckverkan.

Är stoppet envist, men ändå av enklare slag, kan du också försöka med ett så kallat rensband av fjäderstål, som för hand matas ner i avloppsledningen. Först när dessa försök har misslyckats tar man till en handdriven avloppsrensare. Den består av en rensspiral som ligger i en behållare. Spiralen är försedd med ett borrmunstycke, som borrar sig ner i avloppet.

En annan typ av avloppsrensare består av ett munstycke som, när detta monterats på en vattenslang, matar sig fram genom igenproppade, vattenfyllda ledningar med hjälp av en framåtriktad och flera bakåtriktade vattenstrålar.

Olika typer av redskap för avloppsrensning
Handdrivna avloppsrensare finns i flera utföranden. Denna stativmodell (1) kan användas för såväl 8 som 10 mm rensspiraler. Den maximala spirallängden är då 15 respektive 9 meter. Modellen utan stativ (2) är avsedd för en 4,5 meter lång rensspiral i dimensionen 6 mm.

En annan typ av avloppsrensare (3) arbetar med vattenstrålar och är egentligen ett munstycke som kopplas till en vattenslang eller ett bevattningssystem. Munstycket finns för såväl 1/2″ som 3/4″. Rensbandet (4) är gjort av 4 mm fjäderstål. En vanlig längd är 6 meter. Vaskrensaren (5) består av en gummiplatta på ett trähandtag. När den används i till exempel ett handfat bör man täta bräddavloppet med en trasa eller liknande för att öka trycket.

Varning!

Det kan ligga nära till hands att ta till kaustiksoda vid stopp i avloppet, men glöm då inte att kaustiksoda är starkt frätande och fordrar försiktig hantering. Sodan måste till exempel alltid förvaras i en väl tillsluten burk på torr plats. När du använder sodan bör du alltid skydda hud, ansikte och kläder och dessutom bära gummihandskar på händerna. Om du får kaustiksoda på huden ska du genast skölja med vatten.

Får du ett stänk i ögonen måste du omedelbart och i minst 15 minuter spola med en mjuk vattenstråle. Häll gärna vattnet från en karaff och använd vanligt, rent vatten – inte ögonvatten. Har du fått kaustiksoda i munnen bör du först skölja noga och sedan dricka rikligt med vatten. Försök undvika att kräkas och kontakta för säkerhets skull läkare. Använd heller aldrig kaustiksoda i kombination med kärl av aluminium!

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se