You dont have javascript enabled! Please enable it! Strömavbrott - Bra att veta om du blir utan ström | dinbyggare.se

Strömavbrott – Bra att veta om du blir utan ström

Strömavbrott elektricitet

 

Snabba tips vid strömavbrott

Ta först reda på orsaken till strömavbrottet.

Om hela huset saknar ström ligger orsaken troligen utanför din kontroll. Felanmäl till elverket som äger ledningarna.

Om delar av huset är utan ström är det läge att kolla säkringarna i huset, liksom säkringarna till och från huset.

Stäng alltid av all apparatur till den trasiga säkringen innan du byter säkring.

Slå på apparaterna en och en efter bytet. Om säkringen går igen är troligen det fel på den apparatur som kopplades in sist. Systemet kan också vara överbelastat av för många maskiner.

Om strömmen plötsligt slutar fungera beror det främst på två orsaker. Det vanligaste är att en säkring gått i huset. Om hela huset blir svart, och om grannen inte heller verkar ha el är det elbolaget som fått fel på ledningarna.

Det första går att göra något åt på egen hand. Det andra, är det bara att ringa till elbolaget och felanmäla, för att sedan sätta sig och vänta.

Om säkringen gått

Om enbart delar av huset är utan ström ligger problemet inom fastigheten. Oftast handlar det om en säkring som gått, och det är en enkel sak att åtgärda.

Hitta säkringen

Det är inte alltid lätt att hitta den felande länken. Oftast är de säkringarna inom systemet som går, men det finns också huvudsäkringar till en fastighet eller en lägenhet. Även dessa kan gå av olika anledningar.

Säkringarna för elen in till huset eller lägenheten är ofta placerade i ett säkringsskåp utanför bostaden. Det kan därför behövas något av ett detektivarbete för att hitta rätt säkring.

Tips!

Lär känna ditt elsystem. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka maskiner underlättas felsökningen!

I nya proppsystem är det lätt att se vilken säkring som gått, då de fälls ner i offläge. Dessa är bara att sätta på onläge igen.

Det är inte alltid lika lätt att lista ut vilken propp som gått med de gamla säkringssystemen där hela proppen behöver bytas.

Visst ska det finnas en lista på var olika proppar ska leda, men det är inte alltid lika lätt att läsa och förstå i mörkret.

Propparna är dock försedda med en liten metallknapp som hoppar loss när säkringen bryts. Men om det är mörkt är detta svårt att se, då glödtråden inte alltid går helt av.

Då går det istället att söka efter den propp som känns varm. Det är den som inte längre fungerar.

OBS! Slå alltid av all apparatur som är kopplad till den säkring som gått innan byte av säkring sker!

Sätt igång systemet igen

När säkringen är bytt är det till att sätta igång den elapparatur som stängts av igen. Om säkringen går igen när apparaterna sätts igång, är det den sista armaturen eller apparaten som det är fel på. Då är det dags att slänga den.

Om det inte finns någon uppenbar orsak kan systemet helt enkelt vara överbelastat. För många apparater kräver för mycket energi. Då är det dag satt byta någon maskin från detta system till ett annat.

Fel på huvudnätet

Om elen går i huvudnätet – vilket den gör ibland – gäller det att vara förberedd. Till att börja med kan felet behöva anmälas.

Ring elbolaget som ansvarar för elförsörjningen i området. Sedan är det bara att vänta ut avbrottet.

Då är det bra att ha följande till hands: – batteridriven ficklampa – med fungerande batterier! – Levande ljus och tändstickor – en batteridriven radio. Se till att det finns fungerande batterier till radion! – Dunkar för hämtning av vatten på tappställen.

Under längre avbrott, särskilt vintertid, kan det bli riktigt kärvt att vara utan el. Då behövs: – en gasolkamin eller liknande som ger värme och matlagningsmöjligheter.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se