Om wc-spolningen krånglar

Rörmokare fixar krånglande toalettstol

Det är ingen katastrof om toaletten “står och rinner”, men det kan vara irriterande och kostar dessutom en hel del.

Ett läckage av detta slag kan dra cirka 150 liter vatten om dygnet. Det är hela 55 000 liter under ett år till ingen nytta!

Första åtgärden

1. Lossa knoppen och ev. muttern som håller fast locket till vattenbehållaren. Lyft sedan av locket.

2. Når vattnet upp till bräddavloppet är det fel på antingen flottör eller flottörventil.

3. Har flottörarmen hakat upp sig tryck då på den med ett lätt tryck.

4. Fortsätter vattnet att rinna kan flottören vara otät. Flyter den inte eller tar in vatten måste den bytas.

Byt packning

Stänger av vattnet på toalettstolen
1.Stäng av vattnet. Spola så att behållaren töms via bottenventilen.

Lossar flottörventilens toppmutter
2.Lossa flottörventilens toppmutter, d.v.s den som håller flottörarmen.

Lyfter ventillocket och käglan
3.Lyft därefter upp muttern, ventillocket och käglan.

Lägger i ny packning
4.Lägg i ny packning och återmontera losstagna ventildelar i turordning.

Drar fast ventillocket
5.Dra fast ventillocket med t.ex. en polygrip och skruva på toppmuttern.

Släpper på vattnet
6.Släpp på vattnet igen och kontrollera att spolningen fungerar.


Byt ventilboll

Lyfter upp ventilboll
1.Stäng av vattnet, töm behållaren och lyft upp bollen över bottenventilen.

Känner på ventilkanten
2.Känn med fingret längs ventilkanten. Är denna ojämn, skaffa en ny.

Lossar på gaffeln
3.Lossa gaffeln som håller bollen och sätt i den nya. Slå på vattnet.

Byt bottenventil

Lyfter upp bottenventilen
1.Stäng av vattnet och töm behållaren. Lyft upp ventilen med en polygrip.

Rengör kanten
2.För att den nya ventilen ska sluta tätt måste kanten rengöras noga.

Sätter fast ventil och boll
3.Sätt fast den nya ventilen och gaffeln med dess boll. Öppna kranen.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman inom VVS innan du utför något i ditt hem.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se