You dont have javascript enabled! Please enable it! Markarbeten innan gräsmattan - Värt att veta | dinbyggare.se

Markarbeten innan gräsmattan – Värt att veta

Markarbete med gräsmatta som lutar ut från husgrunden

Helst bör gräsmattan, när den är färdig, luta något för vattenavrinningens skull. I anslutning till hus bör den luta från huset och inte mot. Svackor och upphöjningar jämnas ut noggrant, såvida de inte beror på speciella orsaker, t ex berg i dagen eller en bäckfåra.

Luta om möjligt gräsmattan från huset, för vattenavrinningens skull.

Luta om möjligt gräsmattan från huset, för vattenavrinningens skull.

Nivåskillnader som bestäms av tomtgränser, vägar eller liknande läggs så mjuka som möjligt. Tvära krön och branta sluttningar är besvärliga när gräset skall klippas.

Undvik skarpa släntkrön.

Undvik skarpa släntkrön.

För att kontrollera nivåer kan man antingen använda vattenpass och rätskiva eller, för större ytor, spänna ståltråd som justeras med vattenpass. Ståltråden spänns mellan pinnar så att den kommer någon decimeter över markytan. Se teckningen!

Kontrollera marknivån med lina och vattenpass.

Kontrollera marknivån med lina och vattenpass.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se