Isolering av husgrund minskar fuktproblem och energiförluster

Uppgrävd husgrund för isolering

Det finns flera anledningar till att isolera en husgrund. Den främsta är att fuktproblemen i huset minskar, vilket gör att huset håller sig friskt längre.

Dessutom minskar energiförlusterna vid uppvärmningen, vilket ger ett direkt avslag i plånboken.

Mindre fukt vid gjuten platta

Med en bra isolering i grunden blir fuktproblemen i källaren och i hus mindre. Det gäller oavsett vilken typ av grund huset har. En isolering under en gjuten platta ger bra golv utan fuktbekymmer och säkrar huset från att kylas ner underifrån.

Isolering ovanpå plattan kan däremot stänga in fukten som finns i betongen, vilket kan ge problem. Det finns lösningar med platonmattor som gör att det går att isolera golv ovanpå plattan, men det ger inte full lika fuktsäkert system.

Mindre fukt i torpargrund

Förr värmdes hus genom skorstensstockarna vilket ledde värme ner i torpargrunden. På så sätt höll sig grunden torr och fin. Idag värms hus upp genom element eller värmeväxlare, vilket gör att källaren blir kall – och fuktigt.

Tidigare har man försökt lösa problemet genom att ventilera upp torpargrunderna. Det är inget riktigt bra sätt, då varm och fuktig luft då kyls ner i källaren. Resultatet blir att fukten sätter sig i väggar och golv.

Ett mycket bättre sätt är att isolera torpargrunden – från ut- eller insidan, så att luften i grunden håller sig varm. Varm luft stiger uppåt och med golv som andas ovan källaren så stiger fukten uppåt genom huset och ventileras upp.

Den varma luften kan dessutom innehålla en högre halt av fukt, utan att huset far illa. Det beror på att det är den relativa luftfuktigheten som räknas när det kommer till fuktproblem.

Sättningar och sprickor

Ett annat vanligt problem i en torpargrund är sättningar och sprickor. De orsakas oftast av tjäle och tjällossningar som kan ske både på vintern och på våren.

I en torpargrund kan det löna sig att isolera marken runt själva grunden. Det gör att tjälen inte kryper in mot grunden och orsakar sprickor.

Energieffektivt

Det är alltid energieffektivt att isolera en grund. Med en isolering på in- eller utsidan (alternativt under en platta) kryper ingen kyla upp genom huset. Den kalla luften som finns i källaren sprider sig i hela huset och kan ge ett rått och kylslaget hem.

Det gör att vi gärna bränner på lite extra i elementen, vilket i sin tur avspeglas i plånboken Golven känns dessutom varmare med en väl isolerad grund. Det gör att den upplevda värmen i huset blir högre.

Golvvärme

Den som har golvvärme behöver vara extra noga med att isolera golvet under värmeslingorna. Annars sprider sig en del av värmen nedåt och utåt, vilket gör att golvslingorna inte ger så mycket effekt.

Det drar energi helt i onödan. Se till att isolera källaren eller grunden utifrån ett fuktssäkerhetsperspektiv innan golvvärme läggs in. Var över huvud taget försiktig med att byta värmekälla särskilt i bostäder med krypgrund. Det kan förändra fuktens vandring i huset.

Att renovera husgrunden

Att renovera grunden med isolering och dränering är ofta en prisvärd insats på ett hus. Fuktskadorna blir färre och energieffekten i huset ökar. Dessutom kostar inte arbetet så mycket som många tror, särskilt som arbetet är godkänt för ROT-avdrag.

Regler kan ändras, så besök alltid Skatteverkets hemsida skatteverket.se där finns utförlig information om vilka tjänster som inbegrips i rot-avdraget.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se