Exklusivt och vackert med stengolv i badrummet

Stengolv i badrum

Stengolv är vackra och tidlösa. Ofta passar de mycket bra i ett badrum, oavsett vilken stil badrummet i övrigt har. Men att alla stengolv är bra badrumsgolv, det är en myt.

Sten kan ta sig en mängd olika uttryck, beroende på vilken stensort och vilken huggning vi talar om. Vissa stensorter är både känsliga och hala, vilket gör att det är bra att tänka till innan stengolvet köps in.

Vanliga stensorter för stengolv

Skiffer, kalksten, marmor och granit är alla väldigt populära stengolv i badrummet. Det finns också en del andra stenar på marknaden, med annan färg och annan struktur.

Skillnaden mellan de olika stensorterna är stora. Ett granitgolv är inte alls detsamma som hatt lägga in ett kalkstensgolv.

Det gäller därför att vara noga med valet, och veta vad man köper. Annars är det lätt att råka ut för obehagliga överraskningar.

Marmorsten i badrum

Exklusivt och vackert med stengolv i badrummet

Stengolvets tålighet

Sten är nämligen ett vitt begrepp där sten med mycket olika egenskaper ingår. Vissa stensorter är hårda och tåliga, medan andra är sköra eller mjuka. Marmorn är mycket vacker men är både känslig och underhållskrävande.

Där graniten är mycket hård och slittålig är kalkstenen mjuk och porös. Kalkstenen är därför mycket känsligare för slitage än vad graniten har. Den får också lätt märken av vassa och spetsiga föremål, såsom klackar och möbler med smala ben.

Skiffer å andra sidan har en vacker naturlig yta och är också en tålig stensort. Till nackdelen hör att den ofta är dyr att köpa.

Fundera på hur tåligt ditt golv behöver vara innan du väljer stensort för badrumsgolvet.

Ytan på stengolv

Säkerheten är a och o i ett badrum. Halkrisker är uppenbara säkerhetsrisker som är lätta att undvika. En blankpolerad sten är hal när den bli fuktig.

Vissa stensorter har också en tendens att bli väldigt hala när de sågas. Det gäller till exempel skifferplattor. Däremot är skiffret mycket halksäkert när det är kluvet.

Det får då också en vacker och levande yta. Graniten kan väljas med olika huggningar. Ju grövre huggning, desto halksäkrare. Detsamma gäller kalkstenen.

Marmorgolv i badrum

Fläckar och underhåll

Porös sten, såsom kalksten drar lättare åt sig fukt och smuts. Det gör att de är svårare att hålla rena än stensorter med en mer kompakt struktur. Den mest kompakta stenen är graniten.

Olika typer av strukturer kan också leda till att det blir svårt att hålla golvet rent. Här gäller det att hitta en avvägning mellan struktur som gör golvet halkfritt, och strukturer som gör golvet svårt att städa.

Till det kommer att många stengolv måste underhållas regelbundet. På vilket sätt är lite olika beroende på ytskikt, så fråga i fackhandeln innan du köper golvet.

Att lägga stengolv

Sten är ett tungt material. Därför behöver golvet under stenytan klara av en större tyngd än vid andra golvval. Golvet måste också bli helt stabilt.

Annars finns det stor risk att det bildas sprickor i golvet, vilket både ser illa ut och kan ge upphov till fuktskador. Ta kontakt med en kunnig fackman eller branschorganisation för tips och råd.

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se