You dont have javascript enabled! Please enable it! Vedspis i kök ekonomiskt och trendigt. Bra tips om vedspisar | dinbyggare.se

Vedspis i köket ekonomiskt och trendigt

Vedspis i köket

Artikeln uppdaterad: 2023-11-30

Ved är en traditionell uppvärmningskälla som återigen är högsta trend. Det gäller inte minst den klassiska vedspisen i köket, en gång hemmets centrum för värme och matlagning. Populariteten beror inte minst på de ökade kostnaderna för olja såväl som el. Förutom den värme de ger, är de också vackra att titta på. Och om elen går är de suveräna för matlagning, och ersätter med lätthet den moderna elspisen. Även idag fyller alltså vedspisen sin funktion i köket.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vilken vedspis är bäst?

Det är en fråga som många ställer sig inför valet av vedspis. Så vilken vedspis är bäst, vilken ska man välja? Svaret på frågan är att den bästa vedspisen är den som är anpassad för ditt hus och dina behov.

Kvaliteten på vedspisen är självklart viktig oavsett om du väljer en begagnad eller ny vedspis. Men tänk på att äldre vedspisar inte har samma effektiva förbränningsteknik som de äldre. Det är också viktigt att kontrollera vedspisens status och underhållsbehov, speciellt om den är äldre, för att säkerställa optimal funktion och säkerhet.

En nyare och modernare vedspis att föredra eftersom de nya vedspisarna oftast har en anslutning till extern tilluft. Det gör att luften till skillnad från äldre vedspisar där man tog tilluft från asklucka och eldstadsluckan idag tas ifrån uteluften med anslutning genom tilluftsrör underifrån eller baksidan.

Det finns många fördelar med nyare vedspisar. Nya mer energieffektiva konstruktioner gör inte vedspisen bara effektivare i förbränningssynpunkt utan även miljömässigt då de ger mindre utsläpp i miljön. Det går helt enkelt åt mindre ved för att nå samma mängd värme med en vedspis som har högre verkningsgrad än en kamin med lägre verkningsgrad.

Att välja en vedspis med hög verkningsgrad är inte bara bra för miljön utan kan också ge ekonomiska besparingar på lång sikt genom minskad vedförbrukning.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Välja ny vedspis i kök

En vedspis är ofta en god investering för hemmet. De skapar känsla och atmosfär, och är effektiva uppvärmningskällor som bidrar till att hålla elräkningarna i schack.

Utseendet spelar stor roll i valet av vedspis. I det lantliga köket kanske en klassisk design i gjutjärn passar bäst, medan en vedspis med rena och mer moderna linjer gör sig till rätta i det moderna hemmet.

Verkningsgraden är en annan viktig detalj. Ju högre verkningsgrad, desto effektivare är spisen. Därtill kommer att miljöbelastningen minskar om verkningsgraden är hög. Det ger nämligen mindre farliga partiklar i rökgaserna.

Mura in eller fristående

Olika vedspisar kräver olika typer av installationer. De klassiskt utformade gjutjärnsspisarna behöver nästan alltid muras in ordentligt. Det beror inte minst på att de måste brandsäkras.

Godset blir så varmt i sig, att brandrisken blir hög om det ligger an mot trä och andra brännbara material. Ett alternativ som passar till vissa modeller är annars att låta spisen vara en helt fristående pjäs i rummet.

Nyare modeller av vedspisar kan dock i vissa fall ställas fristående. Se till att anlita en kunnig fackman för uppgiften, och tänk på att arbetet är rot-avdragsgillt.

Renoverad vedspis i kök

Renovera gamla vedspisar

Den som har lyckan att ha en gammal vedspis i köket gör rätt i att vårda den ömt. Dessa är som fina klenoder i hemmet. Om den inte är i bruk är det oftast värt att låta renovera upp dem.

Så länge inte gjutjärnsspisen rostat sönder eller sprängts av att den eldats i för mycket, brukar en sådan renovering vara ett ganska enkelt ingrepp. Och även om vissa delar gått sönder, går det ofta att svetsa ihop den igen. En väl underhållen och renoverad vedspis kan även öka estetiska och nostalgiska värden i hemmet, vilket gör dem till en attraktiv inredningsdetalj.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar en vedspis för kök?

Priset på en vedeldad köksspis varierar från enklare varianter från 10 000 kr upp till 50 000 kr. Det finns även exklusivare vedspisar där man kan kombinera två separata produkter som gas och ved eller elspis med glashäll/induktionshäll med vedeldad spis och ugn. Priset på en sådan kombination hamnar på mellan 70 000 – 110 000 kr.

Vilka regler gäller för vedspisar i kök?

För att byta befintlig eller installera en ny eldstad behöver du alltid göra en anmälan till din kommun. Däremot omfattas inte köksspisar som främst är avsedda för matlagning och som eldas med ved av utsläppskraven i Boverkets byggregler, BBR. Läs mer om vedspisar på Boverkets hemsida.

Vilken typ av ved är bäst att använda i en vedspis?

Den bästa veden att använda i en vedspis är torrt trä med låg fuktighet. Vanligast är björk, gran och tall, men även energirik ved som t.ex. lönn och rönn kan användas. Vedträet bör vara väl torkat och inte ha några synliga tecken på röta eller skador.

Varför ryker det in när jag ska tända i vedspisen?

  • En av de vanligaste orsakerna till att det ryker in när man ska tända i en vedspis är att veden är fuktig. Elda alltid med ved som är torr eller har låg fukthalt.
  • Kontrollera att du har drag i vedspisen genom att öppna vedluckan. Tänd sedan en tändsticka som du håller i öppningen. Dras lågan inåt har du drag i vedspisen.
  • En annan orsak kan vara att det har bildats en s.k. köldpropp i skorstenskanalen, dvs. en punkt där kall och varm luft möts i kanalen. Det går att få bort den genom att blåsa med en varmluftspistol i kanalen eller elda med tidningspapper så att den varma luften trycker upp den kalla luften ut ur kanalen. Det gör att du får “drag” i kanel så att röken lättare kan ta sig ut via skorstenskanalen.


Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se