Poolvärme – Tips för värme i poolen

Poolvärme med solfångare

Att ha vattnet i poolen uppvärmt betyder härliga bad under stora delar av året. Det finns flera sätt att värma upp en pool på, och vilken som passar bäst beror på många olika faktorer.

Storlek och modell av pool, önskad badsäsong, ekonomi och miljö spelar alla en stor roll i valet av värmesystem.

Poolvärme med värmeväxlare

Det snabbaste sättet att värma upp en pool på är via en värmeväxlare. Det är också det billigaste sättet sett till inköp. Växlaren överför värme från ett medium till ett annat. I det här fallet betyder det att värmen tas från ett redan existerande värmesystem.

Det kan vara en panna, en solfångaranläggning eller en poolvärmepump. Har du redan solceller på taket så kan man installera en poolvärmeväxlare så att man även kan värma upp poolen med den överskottsvärmen man får från solcellerna.

Olika värmeväxlare ger olika effekt. De mer effektiva är något dyrare i inköp, men drar å andra sidan bra mycket mindre energi.

Värmeväxlare till pooler är ofta kompletta paket som inbegriper vattenpump, flödesvakt och andra kontroller för att få en effektiv och säker drift.

Poolvärmepump

Poolvärmepumpar är ett energieffektivt sätt att värma upp poolen på. Pumparna är vanligen luft/vatten-värmepumpar där värme tas av den omgivande luften för att värma upp vatten som går till poolen.

De ser ut som luft/luft-värmepumpar som installeras i hus, och är också mycket lika i uppbyggnaden. Den enda skillnaden är att energin som tas av den omgivande luften värmer vatten istället för inomhusluft.

Effekten är upp till 80 % av den energi som krävs för att värma upp samma pool med en traditionell värmeväxlare. Därmed klassas poolvärmepumpen som ett miljövänligt alternativ.

Dimensionen på poolvärmepumpen beror på om det är en inomhus- eller utomhuspool, storlek på poolen och hur lång säsongen önskas vara.

Enda nackdelen är att det tar ganska lång tid för vattnet att värmas upp genom en poolvärmepump. Se till att skydda värmen i den uppvärmda poolen med ett poolskydd.

Solfångare

Ett annat populärt och effektivt sätt att värma poolen på är via solfångare. Det vanliga är att sätta solfångare vid sidan av poolen, men det finns också moderna system med ett poolskydd med inbyggda solfångare.

Dessa är något dyrare att installera än poovärmepumparna. Däremot drar de minsta möjliga el när de väl är igång. Det är i princip bara pumpen som pumpar vattnet genom värmesystemet som drar energi. Resten gör solen.

Hur dyr solfångarsystemet är beror på hur stor vattenmängd som behöver värmas upp. Systemet är också mycket driftsäkert.

Det viktiga är att installera systemet rätt och få solfångarna vinklade åt rätt håll för att få högsta möjliga effektivitet. Solen som uppvärmningssätt passar bäst för personer som mest använder poolen under sommartid.

Tyvärr räcker sällan ett solfångarsystem till för att värma upp poolen under vintertid.

Elvärmare

En elvärmare värmer poolen snabbt och enkelt. De är behändiga att installera och ganska billiga i inköp. Däremot kostar de ganska mycket i drift, då det krävs en del el för att värma upp vattnet.

Därför passar elvärmaren bäst för små pooler med modesta mängder med vatten. Vanliga storlekar är 6 – 9 kWh och de passar för pooler upp till 20 kvm.

Elvärmaren fungerar likt ett element, eller en vattenkokare. Det kalla vattnet leds in i systemet, värms upp genom elkraft och kommer ut varmt i andra änden.

För att systemet inte ska dra allt för mycket energi är det viktigt att vara mån om värmen i vattnet, till exempel genom ett rejält poolskydd.

Det blir riktigt dyrt att värma upp poolen med ren el under vintertid, varmed värmesystemet begränsar badsäsongen.

Minska uppvärmningskostnader

Att välja ett miljövänligt alternativ, såsom poolvärmepump eller solfångarna, hålla uppvärmningskostnaderna nere rejält. Även om dessa system är dyrare i inköp, brukar det inte ta särskilt många år innan nettoresultatet av investeringen syns i plånboken.

Elkostnaderna hålls nere rejält. Men vilket system som än används kostar det på att använda det. Om det inte kräver mängder med energi, kräver det ändå underhåll och reparationer.

Ju mer det går att spara på värmen i vattnet, desto billigare blir det, oavsett värmekälla. Att ha ett bra poolskydd och att verkligen använda sig av det när poolen inte används är ett utmärkt sätt att minska uppvärmningskostnaderna på.

Pooltaket är än effektivare, då det faktiskt fungerar som ett växthus i sig, och kapslar värmen ovan poolen. Att välja en något kortare säsong är också ett alternativ, om än ett ganska tråkigt sådant.

Det kan undvikas genom att välja en mer miljövänlig och effektiv värmekälla. För att reda ut vad som är bästa lösningen i ditt fall bör du kontakta en fackman.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se