Poolkemikalier för fräscht vatten

Poolkemikalier för en ren swimmingpool

Poolkemikalier och tillsatser hjälper till att hålla poolen ren.

En pool rymmer stora mängder av vatten som finns där under en lång tid. Även om vattnet är rent från början, blir det snart påverkat av omgivande miljö och badare.

I en större pool är det därför viktigt med ett reningsverk med någon typ av poolfilter. Det räcker dock inte hela vägen. För att hålla det vatten som finns i poolen fräscht krävs mer än så.

Varför poolkemikalier och tillsatser?

Att hålla poolen ren är a och o för att garantera badarnas hälsa. Vatten är livgivande för allt liv, även det som påverkar oss negativt. Alger, virus, bakterier och svampar – alla älskar de våta miljöer.

De finns naturligt i små halter i vatten och fler kommer till när vi badar, när det regnar, och när vindarna ligger på.

Med en uppvärmd pool, eller när värmen från sol och badare värmer upp vattnet, förökar sig dessa osynliga små fiender i mängder.

Även om poolen har ett reningsverk och kanterna skrubbas av med jämna mellanrum behövs poolkemikalier och tillsatser i själva vattnet.

Olika tillsatser

De vanligaste tillsatserna för att hålla en pool ren är klor, pH-neutraliserande medel, flockningsmedel, antiklor och aktivt kol. Dessa kemikalier fyller olika funktioner.

Klor är det som främst kopplas ihop till poolrengöring. Dessa produkter hindrar algerna från att få fäste i vattnet och hjälper till att få en bra filtrering i poolen.

Klor är också desinficerande, det vill säga tar död på mikroorganismer. Ibland kan det behövas rejält med klor i poolen för att få den ren. Det kan vara efter en hel baddag med mängder av vänner eller när ett störtregn passerat.

Annars är det allra bäst att tillföra klor i en jämn och något mindre ström, för att bibehålla effekten under hela säsongen.

Tänk på att klormedel påverkar pH-värdet. Läs mer om det nedan.

Algmedel och flockningsmedel

Vissa klortabletter som säljs till pooler innehåller även flockningsmedel och algmedel. Det finns också särskilda flockningsmedel att köpa. Medlet gör att smuts samlas i klumpar och sedan sjunker till botten.

Därifrån kan det sedan enkelt dammsugas bort. Flockningsmedlet hjälper till att hålla poolen ren, inte minst som filtret i poolen inte behöver ta emot sådana mängder smuts som det annars skulle behöva göra och därmed kan fungera effektivare.

Flockningsmedel fungerar bäst för pooler med sandfilter.

Kontrollerar Ph värdet i poolen

pH-värdet viktigt

pH-neutraliserande medel ser till att pH-halten i vattnet passar människans och poolens behov. Det gör att vattnet håller sig klart och att risken för kalkbildningar och algförekomst minskar.

En felaktig pH-halt kan leda till ögonirritation, hudutslag och missfärgat hår. Blont hår blir lätt grönt om pH-halten sticker iväg. Dessutom kan poolens vattenledningar, filtret och pumpen skadas av att pH-värdet blir för högt eller för lågt.

Det finns både pH-höjande och pH-sänkande medel på marknaden. För att veta vilket av dem som behövs kan ett enkelt vattenprov tas.

Hur mycket

Poolkemi är en vetenskap i sig. Hur mycket poolkemikalier och tillsatser som behövs i vattnet för att hålla bakteriehalterna nere beror på hur mycket poolen används och vilken pool det gäller.

Följ de mått och anvisningar som kommer med poolen och de tillsatser som köps in. För mycket tillsatser är aldrig hälsosamt, men för lite tillsatser gör att bakteriehalten snabbt ökar.

Grundlig hygien

Även om poolen rengörs med jämna mellanrum med hjälp av ett reningsverk finns det inget bättre sätt att hålla poolen ren från smuts och annat skräp än ta en ordentlig dusch innan lekarna i poolen tar vid.

Täck också poolen när den inte används så trillar inte lika mycket regn och smuts i poolen. Ett pooltak eller poolskydd skyddar också mot de partiklar som förs med vinden.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se