Pooltak – Moderna soltak fyller många funktioner

Pooltak över swimmingpool

Ett pooltak skyddar inte bara poolen utan kan vara skönt som skydd en blåsig dag.

En enklare form av poolrum är att installera ett pooltak. Det är i till största delar transparent konstruktions som skyddar såväl badare som pool från regn, snö och rusk.

De kommer i allt från enkla konstruktioner som skyddar själva poolytan och dess badare till mer exklusiva varianter som fungerar som luftiga poolrum.

Pooltak en enkel konstruktion

Ett pooltak är som ett växthus ofta med rundad takform som kan skjutas över poolen alternativt skjutas ifrån när badaren så önskar. Taket monteras på löpskenor utmed poolens sidor.

I vissa fall är det bara delar av pooltaket som kan skjutas isär, det beror på hur stort pooltaket är. Att säga tak är i något fall missvisande, då hela poolen täcks av pooltaket.

Flexibelt pooltak

Flexibelt pooltak som gör enkelt att öppna upp och täcka poolen.

Flexibelt pooltak

Med ett pooltak är det alltid roligt att bada. När vädret inte inbjuder till utomhuslekar finns taket där som skydd, utan att hindra att dagsljuset ändå flödar i poolen. Byggnationen påminner något om växthus.

När så vädret tillåter kan de flesta pooltaken skjutas ifrån så att poolen förvandlas till en perfekt utomhuspool.

En fördel med ett pooltak är också att det i sig fungerar som ett skydd mot olyckor och mot smuts och skräp i poolen när den inte används.

De allra flesta pooltak är låsbara. Det är dessutom ett många gånger prisvärt alternativ till poolhuset.

Det gäller framför allt själva byggnationen men också uppvärmningskostnaderna, då taket hjälper till att värma och hålla värmen. Ventilationskostnaderna och kostnader för poolskydd försvinner också.

Material på pooltaket

De allra flesta pooltak är tillverkade i hållfast plexi. Det är ett material som håller för stor belastning samtidigt som det släpper igenom stora mängder ljus. Om ett plexiglas ändå skulle gå sönder, går det i ett par få delar, inte i tusentals delar som ett vanligt glas gärna gör när det krackelerar.

Det finns också olika former av pooltak tillverkade i plaster av olika slag. Ett annat vanligt material är polykarbonat, en slagtålig plast.

Pooltakets funktion ovanifrån

Pooltakets funktion från ovansidan.

Höjd på pooltaket

Ett pooltak kan vara låga eller höga, allt efter tycke och smak. De enklaste är som lock på en pool, som kan skjutas över poolen allt efter vädrets makter. När poolen inte används skjuts taket enkelt över hela poolen och utgör ett fullgott skydd från fallolyckor.

Ett pooltak kan också vara högt nog att fungera som ett poolrum, med omgivande glaspartier. Skenor och stomme är i de flesta fall tillverkade i aluminium.

Pooltak som skyddar mot smut och nedfallande löv

Pooltak skyddar mot smuts och nedfallande löv.

Att tänka på

Pooltak kan vara bygglovspliktiga. En generell regel finns inte, utan kommunerna har olika regler gällande detta. Då taken blivit alltmer populära har fler och fler kommuner infört bygglovsplikt.

I vissa fall kräver kommunen bygglov för alla typer av pooltak, ibland finns begränsningar vad gäller höjd och bredd för att få uppföra ett pooltak utan lov. Hör alltid med hemkommunen huruvida ett bygglov krävs eller inte för den planerade byggnationen innan taket sätts på plats.

Ett arbete med ett pooltak kan i normala fall inte skattereduceras enligt rot-avdraget då poolen räknas som en utomhuspool. Kontakta gärna skatteverket om du är osäker på vad som gäller.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se