Ren pool med rätt poolfilter och cirkulationspump

Ren pool med poolfilter

För att få vattnet i en pool att hålla sig rent och fräscht behövs ett väl avpassat mekaniskt reningssystem. Det kompletterar den kemiska reningen i och med att det tar bort fysiska partiklar som hamnat i vattnet.

Sandfilter är den vanligaste formen av mekanisk rening, men det finns också patronfilter för pool.

Sandfilter

Det vanligaste mekaniska filtret för rengöring av vattnet i en pool är ett sandfilter. Inga kemikalier i världen kan ta bort partiklar ur vattnet, bara döda organismer och få dem att falla mot botten.

Ett sandfilter däremot, renar vattnet från partiklar i alla dess storlekar. Det går till så att vattnet leds genom en cylinder fylld med olika typer av sand via en cirkulationspump. När vattnet leds igenom sandfiltret fastnar partiklar i olika storlekar i sandbädden.

Sanden i filtret behöver bytas vart åttonde till vart tionde år för att hålla den standard som krävs. Det förutsätter dock att systemet backspolats och skötts enligt anvisningar. Slarvigt skötta sandfilter håller kortare tid än så.

Poolfilter med UV-rening

Ett komplement till sandfiltret är UV-rening. Det är ett ganska enkelt men effektivt sätt att rengöra vatten från bakterier. Med en bra UV-rengöring krävs inte alls lika mycket klor eller andra desinficerande produkter i vattnet.

Det i sin tur minskar risken för korrosion i ledningar och hälsofaror. UV-reningen är dock ganska dyr i inköp.

Patronfilter

Istället för sandfilter har vissa reningsverk för pool istället patronfilter. Det är ett poolfilter tillverkat av polyester som håller poolen ren från partiklar på samma sätt som sandfiltret gör. De håller flera år om de sköts rätt.

Dessa poolfilter behöver också rengöras regelbundet, och kan tvättas med ett särskilt rengöringsmedel. Det krävs lite mer pyssel att få rent rengöringsfiltret jämfört med ett sandfilter och det kan vara smart att ha ett extra patronfilter till hands vid behov.

Cirkulationspump

Det som får vattnet att rotera i poolen och med jämna mellanrum passera sand- och rengöringsfilter krävs en bra cirkulationspump.

En bra tumregel är att allt vatten i en pool ska passera igenom pump och reningsverk fem till sex gånger per dygn. Storlek och effekt på cirkulationspumpen ska därför anpassas till detta.

Olika pumpar

Pumpen kan vara tillverkad i plast eller brons. Bronspumparna är mycket dyrare, men å andra sidan av högre kvalitet. De mindre pumparna drivs på en fas, medan större pumpar ofta kräver ett trefasigt uttag.

En viktig detalj i valet av cirkulationspump är också ljudnivån. En pump som brummar och låter är inte precis behagligt.

Värme

Den som vill kan också låta cirkulationspumpen leda vattnet via en uppvärmningsanordning. Uppvärmningen kan ske via ett luft/vattenpumpssysten, solfångare, värmeväxlare eller en elvärmare. Vilket alternativ som är det bästa, beror på många olika faktorer.

Energiförbrukningen kan bli stor vid till exempel elvärmare. Däremot är de olika miljövänliga alternativen ofta dyrare att köpa in. Sett i ett längre perspektiv brukar de dock löna sig ganska snabbt.

Tillbehör

Ett komplett system kräver förutom cirkulationspump och poolfilter även kopplingar, bräddavlopp och inlopp. Vid inköp av pooler kommer ofta det här med, alternativt kan köpas i hela kompletta system.

När enskilda produkter blir trasiga eller av annan anledning behöver bytas ut finns det möjlighet att köpa de olika delarna separat.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se