Poolrengöring för rent vatten i swimmingpoolen

Bottensug med poolrobot som rengör poolen

Den som vårdar sin pool kan se fram emot många härliga år med en väl fungerande vattenoas för härliga sommardagar.

Poolen och dess vatten behöver regelbunden omvårdnad för att må bra och för att leva upp till de hygienkrav som ställs. Vattnet och badandet ska inte orsaka några hälsorisker.

Poolkemikalier för en renare pool

För att hålla poolens vatten klart och för att stävja mikroorganismernas tillväxt i vattnet behöver vattnet hållas rent. Det sker främst genom ett reningsverk, men också genom att tillsätta olika kemikalier. Klor, eller motsvarande medel, dödar mikroorganismerna.

Den kemikaliska reningen och regnvatten gör gärna att poolens pH-halt förändras. Det kan orsaka skador både på poolsystemet och på människor. Vanliga problem är utslag, eller missfärgat hår.

Rost i ledningar är också vanligt om pH-halten inte är neutral. För att hålla pH-halten på rätt nivå går det att tillsätta pH-höjande respektive pH-sänkande medel.

Hur veta vilka kemikalier

Hur mycket och vilka poolkemikalier som verkligen behövs för att hålla vattnet rent är inte lätt att veta utan att göra en undersökning. Mängden och arten av medel som behöver tillsättas beror på den omgivande miljön, hur ofta poolen används och hur stor poolen är.

Det är ganska lätt att köpa hem pH-testare och andra nödvändiga verktyg för att få ett mått på vattenkvaliteten. Först därefter bör tillsatser hällas i. För mycket kemiska medel i bassängen är nämligen lika illa som för lite, och kan påverka hälsan negativt.

Det går att minska behovet av rengöringsmedel såsom klor i vattnet genom UV-rengöring. UV-rengöringen är ganska dyr i inköp, men är å andra sidan mycket effektiv mot bakterier.

Poolrengöring med reningssystem

Det räcker inte med kemikalier för att få vattnet helt rent. Grövre partiklar kan bara tas bort via ett sandfilter. Varje pool ska vara försedd med ett sådant för att kunna ge en god vattenstandard.

Sandfiltret tar bort partiklar från vattnet på mekanisk väg och behöver skötas om ordentligt.

Det gäller att se till att sanden hålls ren genom regelbundna backspolningar. Vissa system har ett patronfilter istället. Det har samma effekt, och kan rengöras med hjälp av tvättmedel och vatten.

Detta bör göras varannan månad, minst.

Tvätta rent i poolen!

Poolkanter och poolbotten behöver också hållas rena från avlagringar och smuts. Poolrengöring med en bottensug gör att du kan ta bort de partiklar som faller mot botten och leds vidare till en påse som samlar damm (likt en dammsugare) eller som leds till poolens reningssystem.

De vanligaste modellerna drivs för hand, men det finns också automatiska dammsugare som sköter jobbet själva. Det bräddavlopp som finns utmed poolens kanter är viktiga för rengöringen av ytvattnet.

Här fastnar större partiklar som finns på ytan och kan enkelt plockas bort på mekanisk väg. De som inte når dit kan istället plockas upp med hjälp av en håv.

Under vissa säsonger är det lämpligt att kolla igenom poolen varje morgon, inte minst under hösten då många löv fälls. Dessa kan annars ställa till med stopp och annat i cirkulationspumpen.

Till det kommer vikten av att tvätta sidorna på poolen mycket regelbundet. Det finns maskiner som kan vara till hjälp för detta med. Både skrubbmaskiner och ytrenare till poolkanterna kan köpas in hos olika företag och ger lite hjälp på vägen.

Annars går det utmärkt att göra det för hand också. Använd enbart rengöringsmedel som är avsedda för att brukas i poolen vid rengöringen.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se