Poolöverdrag – Bra vintertäckning räddar poolen

Poolöverdrag och vinterintäckning av swimmingpool

En pool är underbar att använda under sommaren. Det är verkligen då den kommer till sin rätt. Även om det finns de som använder poolen även under vintertid, särskilt de som väljer att värma upp sin pool och som försett poolen med ett poolhus, väljer de flesta att ställa av poolen vintertid.

För att inte göra skada på poolen behöver poolen förberedas för de kyliga temperaturerna.

Täckplåtar som poolöverdrag

Det enklaste och säkraste alternativet för att täcka en pool under vintertid är att använda sig av täckplåtar. De är kanske inte alltför vackra, men å andra sidan är de rejäla doningar som verkligen skyddar poolen.

De håller dessutom länge och kan lätt ställas undan när våren och badsäsongen åter kommer. De täckplåtar som används ska i sig vara stabila och robusta och stå emot väder och vind. De ska dessutom tåla att personer och djur går på dem.

Minimumkravet torde vara att de klarar en människas vikt om minst 90 kg. Förankringen är mycket viktig. Om plåtarna får fart av vindar, kan de skada omgivningen.

Det går att få täckplåtar med tillhörande räls. Det underlättar på- och avtäckningen samtidigt som det ger en god förankring.

Med en liten lutning kan vatten och is lätt rinna av plåtarna, så att tyngden inte påverkar kvaliteten på täckningen.

Vinteröverdrag

Vinteröverdraget är som ett poolöverdrag som är något tjockare. Det kan även användas som ett vanligt poolöverdrag, men det väger ganska mycket. Överdraget fästs fast med hjälp av kraftiga gummiband.

Poolöverdraget kan vara helt tätt alternativt vara ett överdrag som släpper igenom vatten. Ett överdrag som släpper igenom vatten tillåter vattnet att expandera under duken, vilket är att föredra.

Markpooler att tänka på

Innan täckningen av en markpool sker ska poolen vara ordentligt rengjord och ha ett neutralt pH-värde. Alla pumpar och växlare ska vara helt vattenfria.

Om pumpen är monterad under vattennivå ska vattenytan sänkas till en nivå nedanför bräddavloppet, som lätt fryser sönder om vatten finns där.

Fyll sedan poolen med frigolit. Frigoliten verkar som buffertar för vattnets expansion när det fryser.

Om det inte finns någon frigolit eller frysblock i poolen är risken stor att poolkanter och botten spricker.

Ovanmarkpooler att tänka på

Ovanmarkpooler bör tömmas på vatten ner till marknivån. Om poolen är försedd med liner behöver dock minst ett vattendjup om minst 30 centimeter finnas kvar.

Om vatten finns kvar i poolen ska frysblock läggas i vattnet. Det är däremot inte att rekommendera att låta allt vatten vara kvar i ovanmarkpoolen.

Risken för frysskador finns, och många tillverkare ersätter inte denna typ av skador på sin garanti.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se