Poolstaket och poolinhägnad för hög säkerhet

Poolstaket av rostfritt stål

En pool framstår som en rolig lekplats – och det är den också! Men en pool är också en presumtiv fara och den som bygger en pool har ansvaret för att säkerheten i och runt poolen garanteras.

Artikeln fortsätter efter annonsen

En rejäl poolinhängnad ökar säkerheten runt poolen samtidigt som den skapar ett avskilt rum i trädgården för bad och lek.

Poolstaket som skydd

En poolinhägnad bör gärna vara över 90 centimeter för att verkligen ge det skydd som behövs. Det ska också vara ett staket som barn inte kan klättra igenom i första taget. Därför bör designen vara tät. Konstruktionen ska också vara stabil, så att inte inhägnaden sviktar vid tryck.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Ett bra skydd gör både att barn skyddas, men även att djur inte riskerar att falla i plurret. Det kan vara nog så besvärligt.

Poolstaket runt swimmingpoolen

Poolstaket av trä runt en ovanmarkspool.

Enklast med trä

En poolinhägnad kan vara designad på en mängd olika sätt, och är till sin konstruktion ett helt vanligt staket. Det enklaste är kanske att bygga ett trästaket, med ett vackert och klassiskt mönster. Det passar utmärkt för trävillan eller den uppvuxna trädgården som har en klassisk stil.

Trästaket har dock en nackdel i att de behöver regelbundet underhåll. Förutom den årliga tvätten behöver träet behandlas med jämna mellanrum för att stå emot väder och vind. Klor och andra kemikalier i en pool bidrar till nedbrytningen av skyddsfärger och trä.

Moderna varianter

För den som vill ha lite modernare former kan poolräcke i glas och aluminiumprofil, järnram eller träram vara ett bra val. Det släpper igenom ordentligt med ljus och skapar en luftig atmosfär. Själva ramen är ofta lätt att underhålla.

Det är glaset också, men glaset behöver hållas ordentligt rent för att utgöra en prydnad för trädgården.

Ännu ett vackert alternativ är järnstaketet även kallat smidesstaket. Det är lätt att underhålla och mycket stabilt i sin konstruktion. Beroende på design passar ett järnstaket både den mer moderna fastigheten och den klassiska. Järnstaket är ganska dyra i inköp, men som nämnts billiga i underhåll.

Placering

Placeringen av en poolinhägnad är viktig. Det är bra om staketet inte placeras direkt i anslutning till poolen. Det tar bort möjligheten att hoppa i från valfri plats. Rama hellre in hela poolområdet så att det går att vistas runt poolen utan hinder.

Se bara till att poolinhägnaden inte bryts någonstans. Det tar bort effekten av skyddet.

Krav och regler

För privata pooler finns egentligen inga lagstadgade krav om just inhägnad. Däremot finns det generella krav om att poolen ska vara säkrad från olyckor. Det kan ske på två olika sätt. Enligt Boverkets reglemente så ska alla fasta pooler med ett vattendjup om minst 20 centimeter omgärdas av ett rejält staket.

Det staketet ska vara minst 90 centimeter och barn ska inte kunna krypa igenom staketet. Grindar ska vara försedda med låsanordningar. Om poolen saknar staket ska det enligt Boverkets riktlinjer finnas ett skyddsnät över poolen som är finmaskigt.

Med finmaskigt menas en maskvidd om maximala 5 centimeter. Tänk på att skyddsnätet måste vara så pass starkt att det klarar av vikten av ett barn utan att ge vika.

För många blir ett staket det naturliga valet, både av estetiska och praktiska skäl.

Relaterade artiklar

Se alla poolartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se